Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tweede Kamer verwerpt amendement om 680 miljoen euro terug te storten in SDE++ pot
© Solarfields

Tweede Kamer verwerpt amendement om 680 miljoen euro terug te storten in SDE++ pot

De Tweede Kamer heeft een amendement verworpen om de overheveling van 680 miljoen euro uit het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) naar de algemene begroting ongedaan te maken.

Afgelopen mei werd bekend dat in 2021 680 miljoen euro uit de SDE+-regeling overgeheveld wordt naar de algemene middelen voor de financiering van ‘de rijksbrede problematiek’. Minister Hoekstra van Financiën bestempelde het overhevelen van de middelen uit de SDE+ eind september nog als gerechtvaardigd vanwege de coronacrisis.

Minister: budget toereikend
Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren diende desondanks half november in de Tweede Kamer een amendement in om het overhevelen van de honderden miljoen euro’s SDE+-budget naar de algemene begroting terug te draaien. Het amendement kon bij de stemming in de Tweede Kamer vandaag echter niet op een meerderheid rekenen.

Minister Wiebes had de motie al ontraden. ‘De benutting van een beperkt deel van de SDE++-reserve voor het oplossen van Rijksbrede knelpunten dit voorjaar was niet fraai maar wel nodig. Vanwege de zeer bijzondere omstandigheden en de vele (financiële) opgaven dit voorjaar achtte het kabinet het gerechtvaardigd dit jaar de ruimte in de beschikbare middelen voor de SDE(+) ten gunste te laten komen van het generale beeld. Die ruimte in de beschikbare middelen voor de SDE is er nu niet meer. Het geheel van de meerjarig beschikbare middelen, inclusief de begrotingsreserve duurzame energie, is toereikend voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Zelfstroom Montage BV zoekt:

Vestigingsmanager

Fulltime (40 uur) - Zaandam, Ronde Tocht 48 1507 CK
Zelfstroom Montage BV zoekt:

Project Engineer PV-Systemen

32-40 uur - Ronde Tocht 48, 1507 CK ZAANDAM
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!