Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Klimaatwet gepresenteerd: 100 procent hernieuwbare energie in 2050, zonne-energie niet concreet genoemd

Klimaatwet gepresenteerd: 100 procent hernieuwbare energie in 2050, zonne-energie niet concreet genoemd

D66, VVD,CDA, ChristenUnie en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP hebben de Klimaatwet gepresenteerd. De wet bevat 3 concrete doelstellingen voor de energietransitie.

De klimaatwet legt klimaatdoelstellingen wettelijk vast en introduceert een mechanisme dat ervoor zorgt dat overheid die klimaatdoelen ook moet halen. De vierde donderdag van oktober is voortaan Klimaatdag. Op die dag rapporteert het kabinet over de CO2-reductie en presenteert ze, indien noodzakelijk, extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

De vastgelegde doelen zijn:

  1. Een vermindering van de broeikasgasuitstoot tot een niveau dat 95 procent lager ligt in 2050 dan in 1990.
  2. Streven naar een reductie van 49 procent van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990).
  3. 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Als de klimaatwet door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, wordt Nederland het zevende Europese land met een wet waarin staat hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten.

Klimaatplan en Klimaatnota
De Klimaatwet voorziet erin dat het kabinet eens in de 5 jaar schrijft een Klimaatplan schrijft. Het klimaatplan bevat de hoofdzaken van het klimaatbeleid voor de komende jaren. Er staat in welke maatregelen worden getroffen om de doelen uit de Klimaatwet te halen. Iedere 2 jaar wordt het klimaatplan geëvalueerd en zo nodig aangepast. Op Klimaatdag wordt jaarlijks bekeken of Nederland nog op koers ligt om de klimaatdoelen te halen en wordt bekend of, en zo ja welk aanvullend beleid noodzakelijk is.

Dit werkt zoals de begrotingscyclus. Op Prinsjesdag presenteert het Centraal Planbureau (CPB) de Marco-Economische Verkenningen (MEV) en reageert het kabinet daarop met de Miljoenennota. Op Klimaatdag presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Klimaat- en Energieverkenningen (KEV) en reageert het kabinet daarop met de Klimaatnota.

Zonne-energie in de Klimaatwet
Opvallend is dat er in de Klimaatwet over geen enkele technologiekeuze word gesproken, noch het woord zonne-energie noch het woord windenergie komt terug in de tekst. Wel is te lezen dat ‘het aandeel hernieuwbare energie in 2050 100 procent bedraagt’. Met een nevendoel van 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
DNE Research zoekt:

Onderzoeker zonne-energie (WO/HBO)

Fulltime (40 uur) - Heerhugowaard
GPC Europe zoekt:

Calculator

Fulltime (40 uur) - Tielt
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!