logo
wvhj2023
hero-image
4 maart 2020

Voorjaarsronde SDE+ 2020: minister Wiebes stelt 2 miljard euro extra subsidie beschikbaar

Minister Wiebes meldt 2 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De minister ziet extra kansen voor zonnepanelen.

Naar aanleiding van de motie van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en in het kader van het Urgenda-vonnis informeert het kabinet de Tweede Kamer voor 1 april nader over de maatregelen gericht op het reduceren van de emissies van broeikasgassen. Vooruitlopend hierop heeft Wiebes besloten om een deel van het beschikbare budget voor de SDE+(+) naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk om het budget voor de voorjaarsronde op te hogen met 2 miljard euro naar 4 miljard euro. Omdat de voorjaarsronde op 17 maart al opengaat kondigt Wiebes deze maatregel nu al aan.

Groot aantal projecten snel te realiseren
De afgelopen periode is volgens Wiebes gebleken dat er een groot aantal projecten is dat op relatief korte termijn een kosteneffectieve bijdrage kan leveren aan de verdere verduurzaming van de energietransitie en daarmee aan de invulling van het Urgenda-vonnis en de doelstelling voor hernieuwbare energie. 'Dit blijkt onder andere uit het aantal SDE+-aanvragen dat in de najaarsronde van 2019 is ingediend', schrijft Wiebes. 'Door het budget voor de voorjaarsronde te verhogen, kan een groter deel van de beschikbare projecten met een korte realisatietermijn, zoals zon-pv-projecten, op korte termijn tot realisatie komen. Op deze manier kunnen tevens projecten die in de najaarsronde van 2019 niet konden worden gehonoreerd alsnog op korte termijn kans maken op subsidie.'

Onlangs stelde minister Wiebes nog dat hij het budget van de najaarsronde 2019, waarvoor 6.000 SDE+-projecten voor zonnepanelen op daken worden afgewezen, niet met terugwerkende kracht kan en wil verhogen.

Opnieuw indienen en transportindicatie
Eerder werd al bekend dat indieners die geen beschikking of afwijzing hebben gekregen voor een subsidieaanvraag in de najaarsronde 2019 van de SDE+ wordt verzocht deze aanvraag opnieuw in te dienen in de voorjaarsronde 2020.

Voor de najaarsronde SDE+ 2019 ontving RVO.nl 7.525 subsidieaanvragen voor hernieuwbare-energieprojecten. Hiervan heeft de organisatie ruim 90 procent afgehandeld. Op dit moment beoordeelt men de overgebleven aanvragen.

Wil men bij de voorjaarsronde SDE+ 2020 een subsidieaanvraag indienen, dan moet er een transportindicatie van de netbeheerder meegestuurd worden. 

Holland Solar content
Brancheorganisatie Holland Solar stelt zeer tevreden te zijn over het besluit van minister Wiebes. ‘Met het extra geld kan een flinke slag worden gemaakt om de Europese en Urgenda-doelen spoedig na 2020 toch te realiseren. De voorjaarsronde start al op 17 maart. De verwachting is dat deze extra middelen vooral ten gunste komen voor zon-op-dakprojecten. Initiatiefnemers van eerder afgewezen projecten kunnen opnieuw indienen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten