Solar Magazine - Brede coalitie wil alsnog subsidie voor 6.000 afgewezen SDE+ projecten met zonnepanelen op daken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Brede coalitie wil alsnog subsidie voor 6.000 afgewezen SDE+ projecten met zonnepanelen op daken
© KiesZon

Brede coalitie wil alsnog subsidie voor 6.000 afgewezen SDE+ projecten met zonnepanelen op daken

Een coalitie van bedrijven, overheden en milieuorganisaties roept minister Wiebes op alsnog subsidie te verstrekken aan 6.000 SDE+-projecten voor zonnepanelen op daken die worden afgewezen in de najaarsronde 2019.

De brede coalitie is geïnitieerd door Holland Solar. De oproep in een brief aan de minister en Tweede Kamer is mede-ondertekend door Techniek Nederland, FME, NVDE, Greenpeace, Urgenda, Natuur & Milieu, de gemeente Amsterdam, de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam, de gemeente Utrecht, Energie Samen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en MVO-Nederland.

6.000 projecten afgewezen
De najaarsronde 2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) werd afgelopen najaar sterk overtekend: van de 7.251 aanvragen worden volgens de brede coalitie zo’n 6.000 projecten afgewezen omdat het budget opgebruikt is.

De redactie van Solar Magazine meldde afgelopen december dat door de overtekening van de najaarsronde ten minste 6.000 zonnestroomprojecten, goed voor zo'n 2,6 gigawattpiek, achter het net dreigen te vissen.

1,5 terawattuur
De genoemde coalitie pleit er nu bij de minister voor Economische Zaken en Klimaat en bij de Tweede Kamer voor om het budget van de afgelopen najaarsronde met terugwerkende kracht te verhogen. Zo kunnen duizenden projecten van ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties toch nog beschikt en gerealiseerd worden. Dit zou naar schatting dit jaar nog indicatief 0,5 megaton CO2-reductie en 1,5 terawattuur extra duurzame energie opleveren tegen kasuitgaven van 55 miljoen euro per jaar.

De ondertekenaars van de brief stellen dat de afgewezen projecten namelijk ook in de voorjaarsronde achter het net zullen vissen. ‘In de voorwaarden van de SDE+ staat dat projecten met een lager basisbedrag als eerste aan de beurt zijn. Bij zonneprojecten op daken is dit bedrag iets hoger dan bij andere projecten in de SDE+. Daarom zijn ze afgewezen en is de kans klein dat deze dakprojecten in nieuwe rondes wel subsidie krijgen.’

Niet in lijn met Zonneladder
‘Het gaat juist om de zeer snel te realiseren zon-op-dakprojecten die op veel draagvlak kunnen rekenen’, is te lezen in de brief. ‘Met deze projecten kunnen de doelen voor dit jaar voor 14 procent hernieuwbare energie en 25 procent CO2-emissiereductie binnen bereik komen. Het geld voor deze ophoging is reeds met de Opslag Duurzame Energie (ODE) opgehaald en Nederland beperkt hierdoor een fikse boete vanuit Brussel. Bovendien is het niet in lijn met de Zonneladder dat zon-op-dakprojecten buiten de boot vallen.’

'Wij pleiten daarom voor het met terugwerkende kracht opplussen van het SDE+-budget voor de najaarsronde 2019 met 2,5 miljard euro', aldus de coalitie. Afgelopen mei becijferde de Algemene Rekenkamer dat 2,5 miljard euro aan SDE+-gelden op de plank blijft liggen door Wiebes’ te behoudende wijze van begroten.

Update 4 maart 2020: Voorjaarsronde SDE+ 2020: minister Wiebes stelt 2 miljard euro extra subsidie beschikbaar

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Owner (Projectleider)

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen
Sunprojects B.V. zoekt:

Tender Medewerker

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen, 1183 AG
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!