logo
wvhj2023
TPSolar
TPSolar
9 december 2019

Najaarsronde SDE+ 2019 extreem overtekend: voor 7.251 projecten en 4,6 gigawattpiek zonnepanelen subsidie aangevraagd

De najaarsronde van de SDE+-regeling is extreem overtekend. Er is voor 9,1 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er 5 miljard euro beschikbaar is. Zonnepanelen zijn goed voor 7.251 projecten en 4,6 gigawattpiek.

In de eerste fase – tot een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur – is er volgens minister Wiebes voor ruim 5,5 miljard euro subsidie aangevraagd. In de tweede fase – met een basisbedrag tot en met 11 eurocent per kilowattuur – is het aangevraagd budget opgelopen tot 8,35 miljard euro. In deze fase zijn volgens Wiebes vooral zon-pv-aanvragen binnengekomen. In de derde en laatste fase – met een basisbedrag tot en met 13 cent per kilowattuur – is de budgetclaim opgelopen tot ruim 9,06 miljard euro.

De ingediende aanvragen zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in behandeling genomen en worden beoordeeld aan de hand van onder andere de vergunningsvereisten en technische en financiële haalbaarheid. Het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragen. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende subsidieaanvragen.

Categorie

Aantal aanvragen

Aangevraagd budget (in miljoenen euro's)

Aangevraagd vermogen (in megawatt(piek))

Zon-pv

 7.251

4.424

4.649

Windenergie

113

1.397

640

Geothermie

14

1.234

357

Biomassa gas

9

1.023

179

Biomassa warmte en WKK

52

927

317

Zonthermie

84

59

83

Waterkracht

2

0,4

0,1 

Totaal

 7.525

9.063

6.223

Transportindicaties geëvalueerd
Uit deze subsidieronde is volgens minister Wiebes gebleken dat de transportindicatie geen remmende invloed heeft gehad op het aantal aanvragen: ‘Daarentegen hebben de netbeheerders beter zicht gekregen op het aantal projecten dat in de verschillende regio’s nog in de pijplijn zit, en marktpartijen meer inzicht in de locaties waar ruimte is op het elektriciteitsnet. Ik zal het proces rondom het afgeven van de transportindicaties en het aanvragen van de SDE+ samen met de marktpartijen en netbeheerders evalueren. Zo zijn er een flink aantal projecten waarvoor wel een transportindicatieverklaring is afgegeven, maar waarvoor geen aanvraag in de SDE+ is gedaan. Dit wil ik nader onderzoeken.’

In totaal werden er bij de regionale netbeheerders namelijk 9.167 positieve transportindicaties afgegeven. Daarmee zijn ruim 1.800 positieve transportindicaties niet omgezet in een subsidieaanvraag.

Overigens herhaalt minister Wiebes het mogelijk te willen maken dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ook een inhoudelijke toets kan doen over het onderzoek naar congestie door de netbeheerder op het moment dat het onderzoek wordt ingediend bij de ACM.

Update 4 maart 2020: Voorjaarsronde SDE+ 2020: minister Wiebes stelt 2 miljard euro extra subsidie beschikbaar

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten