logo
wvhj2023
© Rijksoverheid
© Rijksoverheid
19 december 2019

Extra subsidieronde SDE+ in maart 2020: Wiebes stelt 2 miljard euro beschikbaar

Minister Wiebes stelt voor de extra subsidieronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in maart 2020 definitief 2 miljard euro beschikbaar. De subsidieronde kent 3 fases.

De minister meldde half november al dat hij voornemens was om 1,5 tot 2 miljard euro beschikbaar te stellen. Wiebes maakt nu bekend dat de voorjaarsronde in 3 fases opengesteld wordt, te weten van 17 maart 2020 tot en met 2 april 2020.

Transportindicatie
De voorjaarsronde 2020 zal qua opzet, techniek en categorieën identiek zijn aan de najaarsronde 2019 en staat daarmee open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. Net als in de najaarsronde 2019 zal een positieve transportindicatie bij hernieuwbare elektriciteit nodig zijn voor een succesvolle aanvraag.

Minister Wiebes past de basisbedragen en andere subsidieparameters voor de verschillende technieken aan op basis van de meest actuele inzichten die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met adviesbureau DNV GL en onderzoeksinstituut ECN part of TNO heeft vertaald in een advies.

Sterke daling kostprijs
Uit het advies van PBL blijkt volgens Wiebes dat voor met name de technieken wind, zon en geothermie sprake is van een sterke daling ten opzichte van de basisbedragen van vorig jaar. Dit betekent dat de kosteneffectiviteit van deze technieken is toegenomen en dat er voor projecten in deze categorieën minder subsidie nodig is.

Hoogte basisbedragen
In onderstaande tabel worden de data van de voorjaarsronde van de SDE+ 2020 weergegeven.

Openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020

Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte

17 maart, 9.00 uur (fase 1)

7,0 eurocent per kilowattuur

23 maart, 17.00 uur (fase 2)

8,0 eurocent per kilowattuur

30 maart, 17.00 uur tot 2 april, 17.00 uur (fase 3)

13,0 eurocent per kilowattuur

Basisbedragen zon-pv
Voor de voorjaarsronde 2020 gelden voor zon-pv de volgende basisbedragen en voorlopige correctiebedragen:

Zon-pv

Basisbedrag (euro per kilowattuur)

Voorlopig correctiebedrag 2020 (euro per kilowattuur)

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek (fase 3)
Vollasturen 950

0,085 

Netlevering

0,047

Niet-netlevering

0,078

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek dak (fase 2)
Vollasturen 950

0,079

Netlevering

0,047

Niet-netlevering

0,069

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek veld of water (fase 2)
Vollasturen 950

0,074

Netlevering

0,047

Niet-netlevering

0,069

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek zonvolgend veld of water (fase 2)
Maximum vollasturen 1.045

0,074

Netlevering

0,047

Niet-netlevering

0,069

Update 4 maart 2020: Voorjaarsronde SDE+ 2020: minister Wiebes stelt 2 miljard euro extra subsidie beschikbaar

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten