logo
wvhj2023
© Sunshinegirl2005 | Dreamstime.com
© Sunshinegirl2005 | Dreamstime.com
12 juni 2024

Aantal aanvragen voor teruggave btw op zonnepanelen tot minimum gedaald

Het aantal consumenten dat btw terugvraagt voor de aanschaf van zonnepanelen is tot een minimum gedaald. Staatssecretaris Van Rij meldt dat de Belastingdienst dit jaar pas iets meer dan 1.000 aanvragen ontving.

Per 1 januari 2023 is een btw-nultarief ingevoerd op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Naar aanleiding van de invoering heeft de demissionair staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst onderzoek laten uitvoeren of de maatregel uitwerkt zoals verwacht.

4 vragen
Bij die monitoring stonden 4 vragen centraal, waaronder de vraag of door de invoering van het btw-nultarief de werkdruk voor de Belastingdienst is afgenomen. Sinds de inwerkingtreding van het btw-nultarief voor zonnepanelen is het aantal aanmeldingen van zonnepaneelhouders voor de kleineondernemersregeling (KOR) drastisch afgenomen, zoals te zien in onderstaande grafiek.

In totaal zijn er vorig jaar 70.839 aanmeldingen geweest waar dat er een jaar eerder nog 355.434 waren. Dat dit aantal niet nog lager is uitgevallen, komt volgens Van Rij naar alle waarschijnlijkheid doordat een groep particulieren eind 2022 zonnepanelen heeft aangeschaft en zich vervolgens in de loop van het jaar 2023 heeft gemeld bij de Belastingdienst om de btw terug te vragen. ‘Tot dusver zijn er in 2024 nog slechts 1.057 aanmeldingen binnengekomen’, aldus Van Rij. ‘Het aantal aanmeldingen is daarmee, zoals verwacht, sterk teruggelopen sinds de invoering van het btw-nultarief. Conform de eerdere verwachting bij de Belastingdienst heeft de introductie van het btw-nultarief geleid tot een aanzienlijk lager aantal verzoeken van zonnepaneelhouders om registratie als btw-ondernemer en teruggaaf van btw. Daarmee is een groot stuk van de complexiteit en de daarbij behorende uitvoeringslast bij de Belastingdienst afgenomen.’

Te vroeg
Toch is het volgens Van Rij nog te vroeg om een kwantitatief beeld van de afname te schetsen. Dit houdt ook verband met het feit dat er nog een grote groep bestaande zonnepaneelhouders bij de Belastingdienst is geregistreerd.

Tot slot meldt Van Rij dat het op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk is de effecten van het nultarief te kwantificeren. Het effect van het nultarief kan namelijk niet geïsoleerd worden van andere marktontwikkelingen zoals de prijsdaling van zonnepanelen. ‘Daardoor is het ook niet mogelijk om een betere inschatting te maken van het budgettaire belang’, besluit Van Rij. ‘De oorspronkelijke raming voor de kosten van het invoeren van een btw-nultarief bedraagt 31 miljoen per jaar.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten