logo
wvhj2023
© TenneT
© TenneT
6 oktober 2023

Voorstel TenneT voor 65 procent korting op transporttarieven voor batterijen

TenneT werkt samen met Netbeheer Nederland aan een voorstel om de transporttarieven voor op het hoogspanningsnet aangesloten batterijen te verlagen door een korting toe te kennen die kan oplopen tot 65 procent.

Voor de korting op de transporttarieven wordt momenteel een nieuwe contractvorm uitgewerkt.

Bestuurlijk Overleg
Energy Storage NL pleit al enkele jaren voor het schrappen van de transporttarieven voor batterijen die bijdragen aan het oplossen van de congestie op het stroomnet. De brancheorganisatie rekende zelfs voor dat een uitzondering van de transporttarieven op korte termijn in Nederland tot 1 gigawatt aan batterijvermogen zou leiden.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Batterijen – waaraan naast minister Jetten ook Energy Storage NL, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de netbeheerders deelnamen – is eind september duidelijk geworden dat toezichthouder ACM tegenstander is van een nultarief (red. zie kader).

Nieuw voorstel
Minister Jetten meldt nu aan de Tweede Kamer dat TenneT het initiatief heeft genomen om een nieuw tarievenvoorstel in te dienen bij de ACM, die de exclusieve bevoegdheid heeft om transporttarieven vast te stellen. ‘TenneT heeft een tarievenvoorstel gedaan dat leidt tot maximaal 65 procent korting op transporttarieven voor batterijen en andere partijen’, aldus Jetten. ‘In ruil voor de korting van maximaal 65 procent accepteren aangeslotenen dat zij een deel van het jaar – 15 procent van alle uren – door TenneT gevraagd kunnen worden om hun gebruik van het stroomnet te reduceren, wanneer dat helpt om congestieproblematiek op te lossen of te voorkomen.’

Voorjaar 2024
Een dergelijk contract staat open voor alle aangeslotenen, maar is naar verwachting met name interessant voor exploitanten van energieopslagsystemen. Minister Jetten: ‘De volgende stap is dat TenneT het voorstel juridisch zal uitwerken en voorlegt aan de ACM volgens de procedure voor codewijzigingen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2024 gereed zal zijn. Het voorstel van TenneT leidt tot een significante verbetering van de businesscase voor batterijen.’

Jetten meldt dat TenneT onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren. ‘TenneT verwacht dat er door het tarievenvoorstel 2 tot 5 gigawatt aan batterijen rendabel tot stand komt in 2030. Regionale netbeheerders kijken of een tariefaanpassing in hun netwerken ook mogelijk is.’

Hard nodig
Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie van Netbeheer Nederland dat het codevoorstel voor TenneT voorbereidt, is enthousiast over de ophanden zijnde korting: ‘Slimme batterijen zijn een deel van de oplossing van de huidige uitdagingen, en zijn een onderdeel van het toekomstige energiesysteem. In 2030 komt zo’n 70 procent van onze stroom uit zon en wind. Dat aanbod fluctueert echter en die fluctuaties moeten we opvangen. We moeten flexibeler omgaan met de beschikbare energie. Batterijsystemen zijn daarbij hard nodig om vraag en aanbod af te stemmen en als ondersteuning van het hoogspanningsnet van TenneT.’

Energy Storage NL: ‘Voorstel onvoldoende’

Energy Storage NL benadrukt dat een korting van 65 procent op de transporttarieven ontoereikend is voor de businesscase van batterijen. ‘Met het voorstel wordt een eerste stap gezet voor alle aangeslotenen maar zal energieopslag in Nederland niet van de grond komen’, aldus de belangenorganisatie.

Energy Storage NL wijst er namelijk op dat de transporttarieven naar verwachting de komende jaren sterk zullen blijven stijgen en daardoor – zonder de korting – kunnen oplopen tot meer dan 80 procent van de operationele kosten van grootschalige batterijprojecten. Daarom heeft Energy Storage NL in samenwerking met Energie-Nederland een voorstel ontwikkeld om energieopslag gelijk te behandelen aan producenten en daarmee een nultarief voor transport te hanteren.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst een nultarief voor opslag echter van de hand, omdat de ACM vindt dat via opslag gebruikgemaakt wordt van het stroomnet en dat kosten met zich meebrengt. Energy Storage NL is echter van mening dat de inzet van opslag juist leidt tot een veel efficiënter elektriciteitssysteem en het voorkomen van aanvullende investeringen, waarmee de totale nettarieven zullen dalen in plaats van stijgen.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten