Solar Magazine - Energy Storage NL: Nederland kan op korte termijn 1 gigawatt batterijen installeren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Energy Storage NL: Nederland kan op korte termijn 1 gigawatt batterijen installeren
© Liander

Energy Storage NL: Nederland kan op korte termijn 1 gigawatt batterijen installeren

Nederland kan als antwoord op het volle stroomnet op korte termijn 1 gigawatt aan batterijen installeren. Die boodschap heeft Energy Storage NL overgebracht aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie.

In een ontmoeting met de minister heeft de brancheorganisatie gesproken over de meerwaarde van energieopslag in relatie tot de bestaande netcongestieproblemen en in het bijzonder de inzet van grootschalige batterijen.

Uitzondering transporttarieven
Om op korte termijn over 1 gigawatt aan grootschalige batterijen te beschikken – en in 2050 over ten minste 30 gigawatt – moet volgens Energy Storage NL aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. Een routekaart en stimuleringskader moeten worden uitgewerkt om de genoemde ambitie via tussendoelen te behalen. Daarbij verwijst Energy Storage NL ook naar andere landen die een tendersysteem hebben ontwikkeld waarin energieopslag expliciet wordt meegenomen ter waarborging van de netstabiliteit.

Als eerste randvoorwaarde moeten batterijen een uitzondering krijgen bij transporttarieven. In de huidige systematiek van transporttarieven zijn opwekkers vrijgesteld, terwijl verbruikers de volledige rekening betalen. Een batterij wordt nu gezien als verbruiker, waardoor miljoenen per jaar worden afgedragen richting netbeheerders. Energy storage NL stelt voor dat er géén transporttarief wordt betaald voor batterijen indien zij met hun acties het elektriciteitsnet niet in de weg zitten. De minister kan volgens de brancheorganisatie mogelijk via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van artikel 29 lid 4 van de Elektriciteitswet een aparte categorie voor batterijen creëren, inclusief een toepasselijke tariefstructuur.

First come first serve
Ten tweede moeten batterijen niet langer onder het huidige ‘first come first serve’-principe vallen, want kan komen ze in de wachtrij bij netbeheerders terwijl ze deze wachtrij juist substantieel kunnen verkleinen. Voor batterijen moet een aparte categorie gemaakt worden.

Tot slot wil Energy Storage NL dat een definitie van energieopslag wordt toegevoegd aan cable pooling. Energy Storage NL heeft in samenwerking met Invest NL en Ventolines een modelovereenkomst voor windmolens, zonnepanelen en batterijen gemaakt. Deze bevat bepalingen om zon, wind en energieopslag achter 1 netaansluiting te realiseren. Cable pooling voor zonne- en windenergie is weliswaar al wettelijk mogelijk gemaakt, maar volgens de brancheorganisatie moet aan het bestaande wetsartikel en aanverwante subartikelen ook energieopslag worden toegevoegd.

Deel dit bericht

Dit is een artikel van

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
GPC Europe zoekt:

Operations Support Officer

Fulltime (40 uur) - Careelstraat 2, B-8700 Tielt
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Calculator – Duurzame Technieken

32-40 uur - 's-Heerenberg Ulenpasweg 2b 7041 GB
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!