Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
ACM onderzoekt aanpassing transporttarieven voor opslag van elektriciteit
© Jarretera | Dreamstime.com

ACM onderzoekt aanpassing transporttarieven voor opslag van elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt is een onderzoek gestart om te bekijken of het nodig en mogelijk is de structuur van de transporttarieven aan te passen zodat het aantrekkelijker wordt in energieopslag te investeren.

Dit is de belangrijkste uitkomst van de ‘Marktscan elektriciteitsopslag’ waarin de ACM heeft geïnventariseerd welke belemmeringen er zijn voor de aanleg en ontwikkeling van elektriciteitsopslagsystemen.

Lokaal opslaan
De manier waarop transporttarieven voor elektriciteit zijn opgebouwd, moeten volgens de ACM geen belemmering zijn voor de aanleg en de ontwikkeling van installaties voor het opslaan van elektriciteit.

Opslag van energie biedt namelijk flexibiliteit die nodig is om het elektriciteitsnet in balans te houden. Opslag van duurzame energie wordt steeds belangrijker, omdat Nederland overschakelt van elektriciteit uit kolen- en gascentrales naar wind- en zonne-energie. De beschikbare wind- en zonne-energie is sterk afhankelijk van het weer en van de seizoenen en is daardoor veel moeilijker te regelen. Het lokaal opslaan van energie kan ook helpen om krapte op het energienet op te lossen. Opgewekte energie die tijdens piekmomenten niet getransporteerd kan worden, kan dan tijdelijk lokaal worden opgeslagen. Dit kan voorkomen dat windmolens of zonneparken tijdelijk uitgeschakeld moeten worden.

Opslag past niet in tariefstructuur
Met het vervolgonderzoek naar tariefgerelateerde belemmeringen wil de ACM de mogelijkheden voor elektriciteitsopslag stimuleren en zorgen dat elektriciteitsopslag op een gelijk speelveld kan concurreren met andere flexibiliteitsdiensten.

Bij het toekennen van de kosten van het stroomnet aan de aangesloten partijen wordt onderscheid gemaakt tussen producenten (invoeders) en verbruikers (afnemers). Omdat elektriciteitsopslag kenmerken heeft van zowel een producent als een verbruiker past deze volgens de ACM niet goed in de huidige tariefstructuur.

Opslaginstallaties niet de eindgebruiker
In de marktscan bevestigt de ACM dat energieopslaginstallaties doorgaans niet de eindgebruikers zijn van de door hen opgeslagen energie. Het is wat de ACM betreft echter nog te vroeg om te stellen dat zij daarom (volledig) vrijgesteld zouden moeten zijn van transporttarieven. De Tarievencode elektriciteit is zo ingestoken dat de partij die het netwerk belast het tarief voor het faciliteren van die netbelasting betaalt. In de traditionele context werd de belasting bepaald door de verbruiker en volgde de productie de vraag. De verbruiker was hiermee de veroorzaker van de netbelasting en betaalde dan ook het transporttarief.

Afhankelijk van hoe een systeem wordt ingezet, kan een elektriciteitsopslaginstallatie het elektriciteitsnet ontlasten of juist zwaarder belasten. De ACM hierover: ‘Er kan dus niet op voorhand eenduidig en in alle omstandigheden gezegd worden dat deze kosten altijd onterecht bij de elektriciteitsopslag terechtkomen.’

Lees het volledige artikel ‘Piekbelastingscomponent zorgt voor onterechte kosten’ hier op de website van Smart Storage Magazine.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
G2 Energy zoekt:

Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Uddel en/of Zutphen
kWh People zoekt:

Head of Product Management

Fulltime (40 uur) - Weesp
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!