logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
7 augustus 2023

SDE++ 2023: definitieve hoogte subsidie zonnepanelen bekend, regeling 5 september open

De definitieve hoogte van subsidies voor zonnepanelen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023 zijn gepubliceerd. De subsidieregeling gaat 5 september open.

Op 5 oktober sluit de regeling weer. Aanvankelijk zou de SDE++ 2023 in de maand juni al open gaan.

Goedkeuring EU
Door de benodigde goedkeuring van de Europese Unie (EU) gaat de subsidieregeling dit jaar echter pas in september open. Minister Jetten maakte afgelopen februari al bekend 3 miljard euro extra subsidie beschikbaar te stellen voor de SDE++ dan op Prinsjesdag in de Miljoenennota werd aangekondigd. Er is namelijk 8 miljard euro beschikbaar.

De SDE++ 2023 is de eerste openstellingsronde waarbij de vorig jaar aangekondigde hekjes toegepast worden, zodat de verschillende technologieën alle voor subsidie in aanmerking komen. Een hekje zorgt er namelijk voor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen. Dit doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd. Er is voor ieder van de 3 hekjes 750 miljoen euro gereserveerd: hoge-temperatuur-warmte, lage-temperatuur-warmte en moleculen. Zonnewarmte vallen daarbij onder lage-temperatuur-warmte. De Europese Commissie heeft de wijzigingen in de nieuwe openstelling van de SDE++ nu goedgekeurd.

400 euro per ton CO2
De maximale subsidie-intensiteit binnen de domeinen met een hekje is in de regeling verhoogd van 300 euro naar 400 euro per ton CO2 en hiervoor is fase 5 toegevoegd. Voorheen waren er namelijk 4 fases. Dit betekent dat voor deze categorieën productie-installaties een groter deel van de onrendabele top of de volledige onrendabele top wordt afgedekt.

Daarmee wil minister Jetten de uitrol van technologieën die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn wel noodzakelijk voor de energietransitie, stimuleren.

Fase

Periode openstelling

Fasebedrag in euro per 1.000 kilogram broeikasgas

1

5 september 9:00 uur, tot 11 september 17:00 uur

90

2

11 september 17:00 uur, tot 18 september 17:00 uur

180

3

18 september 17:00 uur, tot 25 september 17:00 uur

240

4

25 september 17:00 uur, tot 2 oktober 17:00 uur

300

5

2 oktober 17:00 uur, tot 5 oktober 17:00 uur

300*

* verhoging met 100 euro voor subsidieaanvragen binnen domeinen hoge-temperatuur-warmte, lage-temperatuur-warmte en moleculen.

Reservering
Doordat de hekjes een reservering vormen, vervalt de reservering van 750 miljoen euro voor een domein als het gereserveerde budget niet opgaat aan het honoreren van aanvragen binnen het betreffende technologiedomein.

Er zijn dan te weinig aanvragen om het hekje vol te maken. Als er juist te veel aanvragen zijn voor het hekje, dan worden deze aanvragen op dezelfde manier gehonoreerd als aanvragen buiten de domeinen en dingen ze mee naar het budget dat buiten de domeinen beschikbaar is.

Geen plafond
In 2023 is er geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land met windmolens en zonnepanelen. Ook het productieplafond voor de afvang en opslag van CO2 (CCS) vervalt. Verder is er een nieuwe subsidiecategorie bij gekomen: de lucht-waterwarmtepomp.

Verder mogen zon-pv-installaties kleiner dan 1 megawattpiek voortaan nog maximaal 50 procent van het piekvermogen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dit betekent dat de netaansluiting nog maar 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen mag bedragen. De eis geldt alleen niet voor de categorieën voor zonvolgende pv-systemen, omdat deze beter gebruikmaken van de beschikbare netcapaciteit. De eis geldt alleen niet voor de categorieën voor zonvolgende systemen met zonnepanelen, omdat deze beter gebruikmaken van de beschikbare netcapaciteit.

Basisbedragen, fasebedragen en vollasturen
In onderstaande tabel zijn het basisbedrag en het aantal vollasturen weergegeven. De basisbedragen voor systemen kleiner dan < 1 megawattpiek zijn dit jaar hoger vanwege de kleinere netaansluiting en het lagere aantal vollasturen.

Categorie (in euro per kilowattuur)

Basisbedrag in euro per kilowattuur

Vollasturen

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek aansluiting > 3*80 ampère, gebouwgebonden (net = 50 procent)

0,0916

800

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden (net = 50 procent)

0,0804

800

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek aansluiting > 3*80 ampère, drijvend op water (net = 50 procent)

0,0916

840

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water (net = 50 procent)

0,0811

840

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek aansluiting > 3*80 ampère, op land (net = 50 procent)

0,0916

840

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek en < 20 megawattpiek, op land (net = 50 procent)

0,0701

840

Zon-pv ≥ 20 megawattpiek, op land (net = 50 procent)

0,0667

840

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek en < 20 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0633

1.045

Zon-pv ≥ 20 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0602

1.045

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water

0,0734

1.190

Zonthermie ≥ 140 kilowatt(th)en < 1 megawatt(th)

0,1170

600

Zonthermie ≥ 1 megawatt(th)

0,0986

600

Daglichtkas

0,0907

3.850

Zon-pvt systeem

0,0530

3.500

Naast de basisbedragen zijn ook de fasebedragen gepubliceerd.

Categorie (in euro per kilowattuur)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek aansluiting > 3*80 ampère, gebouwgebonden (net = 50 procent)

0,0916

0,0916

0,0916

0,0916

0,0916

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden (net = 50 procent)

0,0804

0,0804

0,0804

0,0804

0,0804

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek aansluiting > 3*80 ampère, drijvend op water (net = 50 procent)

0,0916

0,0916

0,0916

0,0916

0,0916

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water (net = 50 procent)

0,0811

0,0811

0,0811

0,0811

0,0811

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek aansluiting > 3*80 ampère, op land (net = 50 procent)

0,0916

0,0916

0,0916

0,0916

0,0916

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek en < 20 megawattpiek, op land (net = 50 procent)

0,0701

0,0701

0,0701

0,0701

0,0701

Zon-pv ≥ 20 megawattpiek, op land (net = 50 procent)

0,0667

0,0667

0,0667

0,0667

0,0667

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek en < 20 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0633

0,0633

0,0633

0,0633

0,0633

Zon-pv ≥ 20 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0602

0,0602

0,0602

0,0602

0,0602

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water

0,0734

0,0734

0,0734

0,0734

0,0734

Zonthermie ≥ 140 kilowatt(th)en < 1 megawatt(th)

0,0873

0,1077

0,1170

0,1170

0,1170

Zonthermie ≥ 1 megawatt(th)

0,0819

0,0986

0,0986

0,0986

0,0986

Daglichtkas

0,0530

0,0709

0,0829

0,0907

0,0907

Zon-pvt systeem

0,0530

0,0530

0,0530

0,0530

0,0530

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten