logo
wvhj2023
© ElaadNL
© ElaadNL
28 april 2023

Subsidieregeling SDE++ pas in september open: EU moet hekjes nog goedkeuren

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023 gaat niet in juni, maar pas in september open. De Europese Unie (EU) moet de introductie van hekjes in de subsidieregeling nog goedkeuren.

Minister Jetten maakte afgelopen februari bekend 3 miljard euro meer subsidie beschikbaar te stellen voor de SDE++ dan op Prinsjesdag in de Miljoenennota werd aangekondigd. Er is daardoor dit jaar 8 miljard euro beschikbaar.

Hekjes
De SDE++ 2023 is de eerste openstellingsronde waarbij de vorig jaar aangekondigde hekjes toegepast worden, zodat de verschillende technologieën alle voor subsidie in aanmerking komen. Een hekje zorgt er namelijk voor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen. Dit doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd.

Daarbij wordt de maximale subsidie binnen de hekjes verhoogd van 300 naar 400 euro per ton CO2. De hekjes bestaan uit 3 categorieën: lagetemperatuurwarmte (zoals zonnewarmte en aquathermie), hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor alle 3 de categorieën heeft minister Jetten 750 miljoen euro subsidie gereserveerd. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden, waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen. ‘Op basis van de verwachte projectenpijplijn voor 2023 kan een voldoende groot deel van de verwachte projecten in de genoemde domeinen binnen de hekjes aan bod komen’, meldt minister Jetten nu aan de Tweede Kamer. ‘Na de SDE++-ronde van 2023 zal ik de hekjes evalueren. Daarbij bekijk ik ook in hoeverre de hekjes voldoende ruimte bieden voor de verschillende domeinen.’

Definitieve goedkeuring
Voor de introductie van hekjes is in verband met de staatssteunregels goedkeuring van de Europese Commissie nodig. ‘Omdat er op dit moment nog geen definitieve goedkeuring is verleend voor de nieuwe regeling, wordt de openstellingsronde van 2023 uitgesteld tot september dit jaar’, meldt minister Jetten. ‘Ik heb er vertrouwen in dat de goedkeuring er rond de zomer zal zijn. Het is onwenselijk om, gegeven de geldende staatssteunregels en de omringende onzekerheid en onduidelijkheid voor aanvragers, de regeling open te stellen vóórdat goedkeuring is verkregen. Om die reden stel ik de openstelling uit tot september. Ik zal wel op korte termijn de regeling vaststellen en publiceren in de Staatscourant, maar zonder inwerkingtreding en dus ook zonder openstelling. Die publicatie geeft marktpartijen dus nog geen recht om aanvragen in te dienen, maar biedt wel  inzicht in de beoogde categorieën die voor subsidie in aanmerking zullen komen en de beoogde subsidievoorwaarden, waaronder toepassing van de hekjes. Het geeft daarnaast ook de mogelijkheid om – indien dat onverhoopt nodig is in het kader van de staatssteungoedkeuring – nog tijdig voor de openstelling aanpassingen in de regeling door te voeren. Ik verwacht op dit moment op basis van de gesprekken met de Europese Commissie dat geen of zeer beperkte aanpassingen nodig zullen zijn.’

Geen plafond zon en wind
De SDE++ staat in 2023 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2022 ook in aanmerking kwamen, zoals windmolens, zonnepanelen, elektrische boilers, waterstof en CO2-opvang en -afslag (ccs). Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd.

Minister Jetten stapt daarbij zoals eerder al aangekondigd af van het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en ccs, omdat dit niet meer nodig is met de komst van de hekjes. Doordat het plafond voor wind- en zonne-energie vervalt, hoopt de minister dat de hoeveelheid hernieuwbare stroom mee kan groeien met de verwachte vraag. Jetten besluit: ‘Gezien de daling van het aantal aanvragen voor hernieuwbare elektriciteitsprojecten, heeft het vervallen van het plafond voor hernieuwbare elektriciteit in 2023 naar verwachting geen effect, omdat het plafond van 35 terawattuur naar verwachting niet zou worden bereikt.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten