logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
2 mei 2023

Minister Jetten: opnemen systeemkosten in SDE++ niet mogelijk

Het is niet mogelijk om de systeemkosten voor onder meer zon-pv en wind op land mee te wegen bij het toekennen van subsidie via de SDE++-regeling. Dat meldt minister Jetten voor Klimaat en Energie.

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat had minister Jetten eind maart tientallen vragen gesteld over de komende openstelling van de subsidieregeling SDE++. Naar aanleiding van een motie van Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Silvio Erkens (VVD) heeft Jetten bovendien de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om systeemkosten – de kosten voor aanpassing van het stroomnet – mee te nemen in de SDE++.

Te verschillend
Het meenemen van systeemkosten zou het meest haalbaar zijn bij energiesysteemkosten voor projecten met windmolens en zonnepanelen op land. ‘Voor zon- en windprojecten blijkt het erg complex om systeemkosten mee te nemen in de systematiek van de SDE++, omdat de hoogte van de systeemkosten per individueel project verschilt’, aldus Jetten. ‘Het is niet mogelijk om de systeemkosten van individuele projecten mee te nemen in de rangschikking.’

Een alternatief zou volgens de minister zijn om alle wind- en zonne-energieprojecten te corrigeren in de rangschikking met een globale inschatting van de gemiddelde extra kosten voor aanpassing van het stroomnet. Jetten hierover: ‘Doordat zon- en windenergie vooraan staan in de rangschikking, zouden deze technieken hoogstwaarschijnlijk ook dan aan bod komen en binnen het openstellingsbudget vallen. Daarmee is het de vraag of dit een groot effect zou hebben. Bovendien hebben ook andere technieken substantiële, maar moeilijk te bepalen systeemkosten; bijvoorbeeld elektriciteitsaansluitingen voor elektrische boilers of infrastructuur voor waterstof.’

Hekjes
Het meenemen van systeemkosten brengt volgens de minister dan ook complexe uitvoeringsvraagstukken met zich mee. Met de introductie van de hekjes – die ervoor zorgen dat alle verschillende technologieën voor subsidie in aanmerking komen – is de noodzaak van het opnemen van systeemkosten in de SDE++ in de ogen van Jetten bovendien een stuk verminderd.

‘De hekjes bieden enerzijds voldoende ruimte aan domeinen die vanwege de hogere subsidie-intensiteit het risico lopen onvoldoende aan bod te komen, en beïnvloeden anderzijds de kosteneffectiviteit van de SDE++ niet te zeer. Vanwege de introductie van de hekjes wordt naar verwachting het risico een stuk kleiner dat duurdere opties met lage systeemkosten minder aan bod komen in de SDE++. De noodzaak van het opnemen van systeemkosten in de SDE++ is hiermee een stuk verminderd.’

Non-firm ato
Tot slot meldt Jetten dat momenteel in opdracht van zijn ministerie een onderzoek plaatsvindt naar de toekomstige stimulering van hernieuwbare energie op land - een alternatieve vorm van stimulering verwacht Jetten op zijn vroegst in 2025 te kunnen introduceren - waarbij ook flexibele en tijdgebonden transportcontracten (non-firm ato) meegenomen worden. ‘De resultaten van het onderzoek worden verwacht in het derde kwartaal van 2023. In deze studie wordt ook onderzoek gedaan naar het stimuleren van batterijen ten behoeve van uitgestelde invoeding bij grootschalige zonneparken, om de druk op het net te beperken.’ 

‘Verder heb ik het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om voor de SDE++ van 2024 te adviseren over de mogelijkheden en implicaties van het vereisen van een non-firm ato voor zon-pv en wind op land’, besluit Jetten.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten