logo
wvhj2023
© Exasun
© Exasun
7 juli 2023

Minister: zonnepanelen met lagere milieu-impact moeten nationale standaard worden

Minister Jetten wil dat zonnepanelen met een lagere milieu-impact de nationale standaard worden, maar wil tegelijkertijd voorkomen dat strenge eisen de nationale klimaatdoelen in de weg staan.

De minister voor Klimaat en Energie meldt aan de Tweede Kamer het van groot belang te vinden dat ook de zonne-energiesector de transitie naar een circulaire economie maakt. In de tweede editie van de ‘Zonnebrief’ – de minister stuurde vorig jaar voor het eerst een Zonnebrief naar de Tweede Kamer – stelt hij daarbij te willen voorkomen dat dit streven in de weg staat van de verdere uitrol van zon-pv op daken en gevels en die van de woningbouwopgave.

Milieuprestatie
‘Daarom bekijk ik met mijn collega-ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Infrastructuur en Waterstaat hoe de milieuprestatie van zon-pv zich verhoudt tot de beleidsdoelen en hoe zon-pv met een lagere milieu-impact de nationale standaard kan worden’, vervolgt Jetten.

De minister heeft daarbij ook oog voor het internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (iMVO)-convenant voor hernieuwbare energie dat begin maart door een groot aantal zonne-energiebedrijven werd ondertekend. Hiermee slaat de Nederlandse zonne-energiesector de hand aan de ploeg om dwangarbeid aan te pakken. Jetten: Organisaties die zich hieraan committeren zullen risico’s voor mens en milieu in de gehele keten identificeren en stappen nemen om deze te mitigeren. Ik roep de hele zonnesector op om deel te nemen.’

Voor rijksprojecten waarbij zonnepanelen geplaatst worden, is Jetten voornemens de eisen standaard op te nemen. Bovendien wil hij bekijken hoe iMVO een betere plek kan krijgen in de SDE++ vanaf de openstellingsronde in 2024.

SolarNL
De minister refereert tot slot ook aan het Groeifonds-voorstel SolarNL dat de productie van circulaire zonnepanelen in Nederland wil faciliteren, daaraan werd afgelopen week 412 miljoen euro toegekend, waarvan 277 miljoen euro voorwaardelijk.

Daarbij merkt Jetten wel op dat het financieel helpen van Nederlandse pv-fabrieken moeilijk ligt. ‘Het ondersteunen van productiecapaciteit is lastig, vanwege de staatssteunregels die gelden onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Hierbinnen kan enkel investeringssteun versterkt worden als dit leidt tot een direct milieuvoordeel; CO2-reductie. Het vervaardigen van zon-pv valt hier niet onder, omdat deze pas reductie behalen als ze in gebruik zijn.’

Holland Solar: ‘Niet van vandaag op morgen 100 procent circulaire zonnepanelen’

‘Circulaire zonnepanelen de standaard maken, is een mooi streven maar tevens een ambitie die niet van vandaag op morgen te realiseren is. Het is essentieel dat die realiteitszin niet ontbreekt’, aldus Amelie Veenstra, beleidsdirecteur bij Holland Solar.

‘In de Tweede Kamer is het draagvlak groot om zo snel mogelijk over te stappen op circulaire zonnepanelen die bij voorkeur ook nog eens in Nederland geproduceerd worden’, vult manager Beleid Nold Jaeger aan. ‘Maar hopelijk vergeet men niet dat dit een traject van de lange adem is. In de komende jaren zullen we echt nog afhankelijk zijn van Chinese zonnepanelen. In dat perspectief is het goed om te zien dat alle partijen zich vol blijven inzetten voor de uitvoering van het internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (iMVO)-convenant hernieuwbare energie dat de transparantie in de zonne-energieketen verhoogt en dwangarbeid en milieu-impact hoog op de agenda heeft staan.’

Veenstra en Jaeger hebben er tegelijkertijd begrip voor dat Nederland en de Europese Unie (EU) de geopolitieke afhankelijkheid van 1 individueel land – in dit geval China – willen verlagen. ‘Meer concurrentie in de toeleveringsketen qua productielocaties en producenten kan de sector alleen maar ten goede komen.’ Wat dat betreft roepen Veenstra en Jaeger op tot politiek commitment. ‘Op Europees en nationaal niveau bestaat veel draagvlak voor het bouwen van binnenlandse zonnepaneel- en omvormerfabrieken, maar dat is pas het begin. Want als de fabrieken de deuren openen en daadwerkelijk iedere dag moeten concurreren met het Chinese “geweld”, is keiharde commitment van de overheid een must. Want vooralsnog zijn Europese producenten qua omvang en prijs er nog niet.’

Jaeger besluit: ‘We moeten ons blijven realiseren dat we de enorme groei van het aantal geïnstalleerde zonnepanelen in Nederland niet hadden gehad zonder de enorme kostenreducties die behaald zijn door de gigantische investeringen die Chinese producenten gedaan hebben in hun fabrieken.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten