logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
20 mei 2022

Minister Jetten presenteert beleid voor zonnepanelen: ‘Tempo vasthouden of verhogen, zon op dak de norm’

Minister Jetten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn beleid voor zonnepanelen. De ‘Zonnebrief’ geeft duidelijkheid hoe het kabinet invulling geeft aan afspraken in het coalitieakkoord over zonne-energie.

De minister voor Klimaat en Energie meldt in de afgelopen periode overleg te hebben gevoerd met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Netbeheer Nederland, de Natuur en Milieufederaties, Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

35 terawattuur
Minister Jetten herhaalt in de brief zijn verwachting dat via de SDE++-regeling de cap van subsidie voor 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land – te weten wind- en zonne-energie – in 2023 gehaald wordt. Het kabinet onderzoekt nog hoe de uitrol van zonnepanelen na die periode (financieel) gestimuleerd moet worden.

‘Dankzij de inzet van burgers en bedrijven en gericht beleid heeft zon-pv de afgelopen jaren een vlucht genomen in Nederland’, aldus Jetten. ‘Hoewel de kosten van zonnepanelen door recente marktontwikkelingen sterk gestegen zijn, is opwekking ook in de huidige energiemarkt, met stijgende prijzen door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, nog steeds zeer kostenefficiënt.’

Vasthouden of verhogen
‘Het kabinet vindt het van belang om het tempo waarin zon-pv zich ontwikkelt vast te houden en zo mogelijk verder te kunnen verhogen, rekening houdend met de schaarse ruimte zowel in onze fysieke leefomgeving als op het elektriciteitsnet’, vervolgt Jetten. ‘Het kabinet wil deze verdere groei van zon-pv op een verantwoorde wijze realiseren.’

Met zijn brief aan de Tweede Kamer geeft Jetten ook uitwerking aan de ambitie om vooral in te zetten op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken – inclusief normering – en zonnepanelen op land alleen toe te staan als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.

Nieuwe fase
De Voorkeursvolgorde Zon (red. de zonneladder) zoals die opgenomen is in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) blijft ook voor het kabinet leidend bij de beleidsinzet voor zon-pv. ‘De aard van de voorkeursvolgorde, namelijk dat deze geen volgtijdelijkheid inhoudt, blijft daarbij behouden’, stelt Jetten. ‘Dit betekent dat de voorkeursvolgorde leidend is bij het verkennen van de mogelijkheden voor zon-pv, maar dat in de realisatie niet eerst alle daken en objecten benut hoeven te worden voordat er gewerkt kan worden aan grondgebonden zon-pv.’

5 speerpunten
De minister meldt dat 5 speerpunten voor het kabinetsbeleid en 3 ondersteunende randvoorwaarden voor dit beleid zijn geformuleerd. De 5 speerpunten zijn:

  1. Meer zon op dak en andere objecten: faalfactoren wegnemen, normeren en inzet overheidsdaken.
  2. Multifunctioneel ruimtegebruik bij grondgebonden zonnesystemen.
  3. Zon-pv levert geld op, iedereen moet kunnen profiteren.
  4. Zon-pv moet passen binnen een circulaire economie.
  5. De speerpunten zijn agenderend voor het innovatiebeleid voor zon-pv.

De 3 randvoorwaarden zijn:

  1. Transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.
  2. Duidelijkheid over het doel voor hernieuwbaar op land in het licht van het ‘Fit for 55’-pakket van de Europese Unie.
  3. Investeringszekerheid en een acceptabele terugverdientijd.

Holland Solar: ‘Blij met duidelijkheid,  zonne-energie is essentieel voor energietransitie’

‘De Zonnebrief van minister Jetten is de duidelijkheid waar de zonne-energiesector jarenlang behoefte aan heeft gehad’, stelt Nold Jaeger, senior beleidsmedewerker bij Holland Solar. ‘Het is de bevestiging dat zonne-energie essentieel is voor de energietransitie.’

Jaeger is content met de beleidsambities van het kabinet voor zonne-energie. ‘Minister Jetten geeft met zijn brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid waar het kabinet naartoe wil. De Zonnebrief is niet een individuele visie van het ministerie van Economische Zaken, maar een binnen de regering breed- gedragen visie. Tal van bewindslieden zijn hierbij betrokken, van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.’

‘De ambtenaren hebben samen met de minister ontzettend veel werk verzet om dit allemaal op papier te zetten’, besluit Jaeger. ‘De conclusie? Zonne-energie is uitgegroeid tot een serieuze techniek voor de verduurzaming van Nederland. Het gaat niet meer om een paar zonnepaneeltjes op het dak leggen. Het is veel meer dan dat. Dit is de bevestiging dat zonne-energie een essentiële techniek is om in Nederland de energietransitie te laten slagen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten