logo
wvhj2023
© Jarretera | Dreamstime.com
© Jarretera | Dreamstime.com
6 maart 2023

Salderingsregeling zonnepanelen: rechter verplicht NHE tot jaarlijks salderen

De kantonrechter heeft in een rechtszaak tussen het Nieuw-Hollands Energiebedrijf (NHE) en een klant met zonnepanelen het energiebedrijf verplicht de salderingsregeling jaarlijks en niet maandelijks toe te passen.

De zonnepaneelbezitter – met een eigen bedrijf in de vorm van een vennootschap onder firma (vof) – was met hulp van Achmea Rechtsbijstand naar de rechtbank gestapt om duidelijkheid te krijgen over de werkwijze van NHE.

Dagmarkttarief
In de periode 2019-2021 heeft het energiebedrijf de teruggeleverde stroom van de zonnepanelen jaarlijks verrekend met de door de eiseres afgenomen stroom. Voor de teruggeleverde zonne-energie is daarbij een gelijk tarief gehanteerd als voor de afgenomen stroom.

Eind 2021 is de overeenkomst met een jaar verlengd tot en met 31 december 2022. Daarbij gold er in 2022 niet meer een vaste prijs per afgenomen kilowattuur, maar een dagmarkttarief. Bovendien heeft NHE de afgenomen en teruggeleverde elektriciteit niet meer jaarlijks, maar maandelijks verrekend. Daarbij is door het energiebedrijf bij de teruggeleverde elektriciteit bovendien een lager tarief gehanteerd dan bij de afgenomen elektriciteit. De klant heeft het energiebedrijf meermaals schriftelijk verzocht de maandrekeningen uit 2022 aan te passen om de afgenomen en teruggeleverde energie jaarlijks en tegen een gelijk tarief te verrekenen. NHE heeft dat echter niet gedaan.

2 vragen
De eiseres heeft in de rechtbank betoogd dat het energiebedrijf in strijd met de Elektriciteitswet handelt. NHE stelt op zijn beurt dat uit artikel 31c van de Elektriciteitswet niet volgt dat de saldering moet plaatsvinden op jaarbasis. Omdat levering op basis van dagmarkttarieven gebeurt, is het volgens het energiebedrijf ook logisch dat de prijs van levering kan afwijken van de vergoeding voor teruglevering. NHE stelt dat er geen wettelijke verplichting is om te verrekenen tegen hetzelfde bedrag waar de stroom voor wordt ingekocht.

Volgens de rechtbank spelen er in de kwestie 2 vragen. De eerste vraag is of uit de salderingsregeling volgt dat de saldering jaarlijks moet plaatsvinden, of dat de energieleverancier over een kortere periode mag salderen. De tweede vraag is op welke wijze de energieleverancier de afgenomen elektriciteit moet verrekenen met de teruggeleverde elektriciteit.

Jaarlijks
De kantonrechter is het op de eerste plaats met de eiseres eens dat de saldering jaarlijks moet plaatsvinden. Uit de Elektriciteitswet volgt niet expliciet over welke periode de saldering van de hoeveelheid afgenomen en teruggeleverde elektriciteit moet plaatsvinden. Uit de ontstaansgeschiedenis van de wet volgt volgens de rechter echter wel dat de wetgever een jaarlijkse saldering voor ogen heeft. Op de tweede vraag – over hoe saldering moet plaatsvinden – zoekt de kantonrechter aansluiting bij een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden uit maart 2021. Die oordeelde destijds dat kleinverbruikers voor de ingevoede elektriciteit precies hetzelfde tarief als voor de afgenomen elektriciteit aangeboden moet krijgen.

De kantonrechter verwijst bij dit alles ook naar minister Jetten, die afgelopen najaar in de Tweede Kamer duidelijk maakte dat salderen op jaarbasis moet gebeuren. Dat de verduidelijkende regels van minister Jetten nog niet definitief in de wet zijn vastgelegd, maakt volgens de rechtbank niets uit. ‘Dat de regels er nog niet zijn, betekent niet dat NHE ook op dit moment niet eerst de hoeveelheid afgenomen en teruggeleverde energie tegen elkaar moet wegstrepen.’

Exact hetzelfde bedrag
De rechter concludeert al met al dat artikel 31c van de Elektriciteitswet zo moet worden toegepast dat de afgenomen en teruggeleverde elektriciteit door de energieleverancier jaarlijks wordt gesaldeerd. De saldering moet plaatsvinden door de hoeveelheid afgenomen en teruggeleverde elektriciteit tegen elkaar weg te strepen, of door exact hetzelfde bedrag per kilowattuur voor de teruggeleverde elektriciteit aan de klant te betalen als het bedrag per kilowattuur dat voor de afgenomen elektriciteit bij die klant in rekening wordt gebracht. De rechter benadrukt dat dit ook geldt als er variabele tarieven zijn overeengekomen.

De kantonrechter meldt ten overvloede dat een energiebedrijf bij een overschot aan teruggeleverde elektriciteit – ná de jaarlijkse saldering – wel een ander tarief per kilowattuur voor die overtollige stroom mag hanteren.

Dwangsom
Het energiebedrijf is als verliezer van de rechtszaak bovendien veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, het griffierecht en de juridische kosten die in totaal 734,41 euro bedragen.

Bovendien moet NHE de energierekening voor 2022 corrigeren, waarbij het energiebedrijf bij de saldering een gelijk bedrag per kilowattuur moet vergoeden voor de teruggeleverde energie, als zij in rekening brengt voor de afgenomen energie. Doet het energiebedrijf dit niet, dan wordt een dwangsom van 50 euro per dag opgelegd tot maximaal 10.000 euro. NHE krijgt daarbij wel eerst 14 dagen de tijd om de energienota te corrigeren.

Bekijk hier in Solar Magazine Productzoeker welke thuisbatterijen er te koop zijn in de Benelux.

Bezoek Solar Magazine op de vakbeurs Solar Solutions  
De redactie van Solar Magazine is van 14 tot en 16 maart aanwezig op Solar Solutions en doet live verslag vanaf de beursvloer! Installateurs kunnen op de Solar Magazine-stand B18 een gratis abonnement afsluiten op het vaktijdschrift!
Bestel hier uw toegangskaarten met de actiecode ‘SOLARMAGAZINE’.

Volop ophef in 2022 over salderen op jaarbasis

Na klachten van zonnepaneeleigenaren over Budget Energie herhaalde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorig jaar augustus haar standpunt dat salderen jaarlijks moet.

Daarbij merkte de toezichthouder wel op dat dit niet letterlijk in de wet staat. Minister Jetten voor Klimaat en Energie liet vervolgens weten dat de energiebedrijven wat hem betreft niet op maand- of kwartaalbasis mogen salderen.

Hij stuurde de Tweede Kamer een nota van wijziging toe waarmee hij de verplichting voor energiebedrijven om jaarlijks te salderen in de wet wil verduidelijken. Ondertussen startte een consument met zonnepanelen vanwege de kwestie een rechtszaak  tegen Budget Thuis; het energiebedrijf achter Budget Energie. Toen de energieleverancier overstag ging en weer op jaarbasis besloot te gaan salderen, staakte de consument zijn rechtszaak.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten