logo
wvhj2023
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
26 september 2022

Salderingsregeling zonnepanelen: energiebedrijven moeten van minister jaarlijks salderen

Energiebedrijven mogen niet op maand- of kwartaalbasis salderen, maar moeten de salderingsregeling voor zonnepanelen op jaarbasis toepassen. Dat stelt minister Jetten na Kamervragen.

Henri Bontenbal (CDA) had de minister voor het zomerreces vragen gesteld naar aanleiding van het nieuws dat sommige energiebedrijven op maandelijkse basis zijn gaan salderen. Een van die energieleveranciers, Budget Energie, is inmiddels om die reden door een zonnepaneeleigenaar voor de rechter gedaagd.

Amendement
De minister meldt dat uit de Elektriciteitswet niet expliciet volgt over welke periode de saldering van de hoeveelheid teruggeleverde en afgenomen elektriciteit dient plaats te vinden. ‘Maar dit blijkt wel duidelijk uit het amendement waardoor de salderingsregeling in 2004 van kracht is geworden’, aldus Jetten. ‘De intentie van de salderingsregeling is dat de hoeveelheden op jaarbasis gesaldeerd moeten worden, zodat het overschot aan opwekking in de zomer kan worden gesaldeerd tegen het overschot aan afname in de winter.’

Redelijke vergoeding
‘Dit blijkt ook uit de wijze waarop de salderingsregeling tot voor kort werd uitgevoerd: de ingevoede en onttrokken elektriciteit werden gesaldeerd op de jaarnota’, vervolgt de minister. ‘Indien er na saldering sprake is van meer afname dan invoeding, dan wordt het meerdere gefactureerd aan de klant.’

De minister benadrukt dat de Elektriciteitswet daarbij geen uitspraak doet over tegen welk tarief de voor facturering in aanmerking komende ‘overtollige’ kilowatturen moeten worden gefactureerd via de zogenaamde terugleververgoeding. ‘Indien er sprake is van meer invoeding dan afname, dan betaalt de energieleverancier de klant over dat meerdere een vergoeding’, duidt hij. ‘Deze moet op grond van artikel 31c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 redelijk zijn. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hierop.’

Nota van wijziging
De minister stelt via een nota van wijziging te gaan expliciteren dat saldering op jaarbasis dient plaats te vinden.

‘Totdat de salderingsregeling volledig is afgebouwd, is het de bedoeling dat de regeling wordt toegepast zoals deze oorspronkelijk was beoogd én zoals deze sinds 2004 ook consequent is toegepast. Dit houdt in dat de onttrokken elektriciteit en een percentage van de hoeveelheid ingevoede elektriciteit op jaarbasis gesaldeerd moet worden. Ik ben dan ook van plan dit expliciet te maken door via een nota van wijziging in het voorliggende wetsvoorstel artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998 hierop aan te passen.’

Algemene maatregel van bestuur
In die nota van wijziging zal bovendien ook een tweede aandachtspunt aangepakt worden.

De minister stelt namelijk dat op dit moment niet wettelijk vastgelegd is op welke wijze de salderingsregeling moeten worden toegepast wanneer er sprake is van een energiecontract op basis van variabele (uurlijkse) tarieven en waarbij het tarief dus in de factuurperiode varieert. ‘In de nota van wijziging die ik de Tweede Kamer zal toesturen, wordt opgenomen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld over de berekening van de jaarlijkse leveringskosten.’

Bekijk een overzicht van thuisbatterijen om zonne-energie op te slaan die in Nederland te koop zijn hier in de Solar Magazine Productzoeker.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten