logo
wvhj2023
© Elian Kars | Dreamstime.com
© Elian Kars | Dreamstime.com
4 oktober 2022

Salderingsregeling: minister stuurt nota van wijziging voor jaarlijks salderen naar Tweede Kamer

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer een tweede nota van wijziging toegestuurd waarmee hij de verplichting voor energiebedrijven om jaarlijks te salderen wettelijk wil vastleggen.

De minister stuurde eerder dit jaar de eerste nota van wijziging op, waarmee geregeld moet worden dat de salderingsregeling vanaf 2025 stapsgewijs wordt afgebouwd. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel voor de afbouw van het salderen binnenkort behandelen.

Jaarbasis
Jetten informeerde de Tweede Kamer afgelopen maand dat energiebedrijven niet op maand- of kwartaalbasis mogen salderen, maar de salderingsregeling voor zonnepanelen op jaarbasis moeten toepassen. Hij meldde daarbij dat uit de Elektriciteitswet niet expliciet volgt over welke periode de saldering van de hoeveelheid teruggeleverde en afgenomen elektriciteit dient plaats te vinden, maar dat dit wel duidelijk blijkt uit het amendement waardoor de salderingsregeling in 2004 van kracht is geworden.

De nu ingediende nota voegt een passage toe aan de Elektriciteitswet om alle onduidelijkheid uit de wereld te helpen. Die luidt als volgt: ‘Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de jaarlijkse leveringskosten door de in het jaar aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met het van toepassing zijnde percentage, genoemd in artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag, van de op het net ingevoede elektriciteit, voor zover de hoeveelheid ingevoede elektriciteit niet meer bedraagt dan de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit.’

In de tweede nota van wijziging is bovendien opgenomen dat via een algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld over de berekening van de jaarlijkse leveringskosten.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten