logo
wvhj2023
hero-image
28 februari 2023

Afromen overwinst wind- en zonne-energie levert schatkist 1,6 tot 1,7 miljard euro minder op

Minister Jetten voor Klimaat en Energie meldt dat de opbrengst van het afromen van de overwinsten van producenten van wind- en zonne-energie geen 1,8 miljard euro maar slechts 100 tot 200 miljoen euro zal opleveren.

Eind vorig jaar maakte minister Jetten bekend per 1 december 2022 een tijdelijke heffing in te voeren op overwinsten van inframarginale elektriciteitsproducenten. Het inkomstenplafond werd daarbij vastgesteld op 130 euro per megawattuur.

Internetconsultatie
In de afgelopen periode zijn tijdens de internetconsultatie van het onderliggende wetsvoorstel 45 reacties ontvangen. Zo stelde brancheorganisatie Holland Solar dat het afromen van de winsten van zonne-energieproducenten geen structurele oplossing is voor de energieprijscrisis.

Naast de internetconsultatie zijn ook uitvoeringstoetsen uitgevoerd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Belastingdienst en het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). De volgende stap in het proces is om het wetsvoorstel, na behandeling door de ministerraad, voor advies aan te bieden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Opbrengst fors lager
Waar het kabinet vorig jaar nog uitging van een geraamde opbrengst van 1,8 miljard euro, wordt die nu ingeschat op slechts 0,1 tot 0,2 miljard euro. In het Centraal Economisch Plan 2023 van het Centraal Planbureau (CPB) wordt begin maart een actuele raming van de opbrengst gepubliceerd. Dat de opbrengst fors lager zal zijn, staat volgens Jetten echter al vast.

‘De belangrijkste oorzaak van deze daling is dat de elektriciteitsprijzen zijn gedaald, waardoor er veel minder sprake is van omzet die boven het vrijgestelde plafond van de heffing ligt. Er wordt door de lagere prijzen dus minder omzet afgeroomd. Deze veel lagere prijzen zijn goed nieuws voor de burgers en bedrijven, die de kosten voor elektriciteit zullen zien dalen.’

Raming zeer onzeker
De minister meldt dat de elektriciteitsprijzen eind november voor levering in de maanden december 2022 tot en met juni 2023 gemiddeld nog rond de 330 euro per megawattuur lagen. ‘In de maand december 2022 was de gemiddelde elektriciteitsprijs op de dagvooruitmarkt 259 euro per megawattuur en in januari 2023 126 euro per megawattuur. Voor de komende maanden februari tot en met juni 2023 zijn de prijzen op dit moment vergelijkbaar met die van januari 2023.

Daarmee liggen de prijzen onder het inkomstenplafond van 130 euro per megawattuur. Daarbij houdt Jetten nog wel een slag om de arm. ‘De elektriciteit kan niettemin op andere momenten verkocht zijn of nog worden verkocht, want in de raming van de opbrengst van de inframarginale heffing worden de daadwerkelijke inkomsten van de elektriciteitsproducenten geschat. Aangezien de raming heel gevoelig is voor de elektriciteitsprijs en het verleden heeft laten zien dat deze binnen korte tijd sterk kan fluctueren, blijft de geschatte opbrengst van de raming zeer onzeker.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten