Solar Magazine - Afbouw salderingsregeling zonnepanelen: Aedes vreest dat bewoners huurwoning afhaken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen: Aedes vreest dat bewoners huurwoning afhaken
© Wocozon

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen: Aedes vreest dat bewoners huurwoning afhaken

De afbouw van de salderingsregeling brengt het voordeel van zonnepanelen voor bewoners van een sociale huurwoning verder in gedrang, waardoor bereidheid onder huurders om mee te werken aan de installatie verdwijnt.

Daarvoor waarschuwt woningcorporatiekoepel Aedes in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling in de Tweede Kamer. De brancheorganisatie voor woningbouwcorporaties vraagt de Haagse politiek om juist in deze economisch zware tijden te zorgen dat ook sociale woninghuurders kunnen profiteren van zonne-energieopbrengsten en daarmee een lagere elektriciteitsrekening krijgen.

Bereidheid verdwijnt
Aedes benadrukt dat op dit moment veel bewoners van een sociale huurwoning dankzij de salderingsregeling kunnen profiteren van zonnepanelen. De woningcorporatie doet de investering in de zonnepanelen en verzorgt het onderhoud. Gedurende de levensloop van de zonnepanelen berekenen de woningcorporaties – een deel van – deze kosten door aan de huurder via de servicekosten. De bewoner kan op een nettovoordeel rekenen tot een paar honderd euro per jaar. Hierdoor is de investering vaak kostenneutraal over de levensduur van de zonnepaneelinstallatie.

‘Door de afbouw van de salderingsregeling kan dat straks niet meer of wordt het nettovoordeel voor huurders veel kleiner’, waarschuwt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. ‘Een ander probleem dat in de toekomst zal optreden bij de afschaffing van de salderingsregeling is een negatief teruglevertarief. Wanneer er sprake is van overproductie van zonne-energie moeten huurders betalen voor dit energieoverschot. Het voordeel van zonnepanelen komt daarmee nog verder in het gedrang. De bereidheid onder huurders om mee te werken aan de installatie verdwijnt daardoor. Dit staat de ambitie van corporaties in de weg om juist meer te investeren in zonnepanelen en daarmee ook iets te kunnen doen aan de betaalbaarheid voor huurders.’

Niet meer kostenneutraal
Van Rijn wijst er ook op dat door de afbouw van de salderingsregeling voor woningcorporaties de investering in zonnepanelen niet meer kostenneutraal is en de plaatsing afgewogen moet worden tegen andere verduurzamingsopgaven. Hij verwijst daarbij ook naar eerder onderzoek van Fakton waaruit bleek dat voor woningcorporaties de businesscase dusdanig ongunstig wordt dat er overheidssteun nodig is.

‘Zo kan de afbouw wel degelijk de snelheid van de energietransitie en het verlagen van energierekeningen voor huurders afremmen’, stelt Van Rijn. ‘Het Rijk zou zonnepanelen voor huurders even aantrekkelijk moeten maken als voor kopers en toekomstige stimuleringsregelingen ook dusdanig moeten inrichten. Ook het btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op het dak van een woning levert huurders niets op en maakt het verschil met kopers groter.’

Van Rijn roept het kabinet en de Tweede Kamer op om aandacht te besteden aan huurders met kleine inkomens. ‘We zijn positief over het inmiddels in werking getreden energieprijsplafond, maar de installatie van zonnepanelen is onderdeel van de langetermijnoplossing. Zorg er daarom voor dat huurders op dezelfde voet mee kunnen profiteren van de energietransitie als eigenaar-bewoners. In het kader van de gestegen energieprijzen verdient dit extra inzet, omdat zonnepanelen de mogelijkheid bieden om op relatief korte termijn de energierekening permanent omlaag te krijgen. Daarnaast blijft er behoefte aan regelingen die het split incentive-dilemma oplossen, waarmee corporaties het voor huurders zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken om in te stemmen met de plaatsing van zonnepanelen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Groothandel

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Calculator Zonnestroom

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!