Solar Magazine - Minister Jetten werkt aan normeren voorkeursvolgorde zonnepanelen en onderbouwing instructieregel
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Jetten werkt aan normeren voorkeursvolgorde zonnepanelen en onderbouwing instructieregel
© GroenLeven

Minister Jetten werkt aan normeren voorkeursvolgorde zonnepanelen en onderbouwing instructieregel

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie werkt samen met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het normeren van de voorkeursvolgorde voor zonnepanelen.

Minister Jetten meldde afgelopen voorjaar in zijn Zonnebrief dat de Voorkeursvolgorde Zon (red. de zonneladder) zoals die opgenomen is in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor het kabinet leidend is bij de beleidsinzet voor zon-pv.

Instructieregel
De minister voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en de uitrol van wind- en zonne-energie. Daarin schrijft hij drukdoende te zijn met normering van de voorkeursvolgorde zon.

‘Een groot deel van de verkenning hierbij heeft zich geconcentreerd rondom een samenhang van regels binnen het stelsel van de Omgevingswet’, aldus Jetten. ‘Hiertoe ben ik samen met minister De Jonge bezig een opdracht uit te zetten voor de onderbouwing van een mogelijke instructieregel om de voorkeursvolgorde zon verder te verankeren en daarmee meer sturing te geven. Het is van belang onze ruimte zo goed mogelijk te benutten en slim te sturen op ruimtelijke combinaties. We sturen hierbij erop aan dat vooral daken en objecten zoveel mogelijk worden benut voor hernieuwbare energie. Denk aan zon-pv in combinatie met parkeerplaatsen, geluidschermen, of waterbassins.’

Monofunctioneel ongewenst
Daarnaast stelt Jetten dat het kabinet monofunctionele zonneparken in principe ongewenst vindt. ‘Dat betekent dat wanneer zon-op-landprojecten wel worden opgezet, dit in principe multifunctioneel moet gebeuren. Denk hierbij aan zon-pv in combinatie met agrarische activiteiten. Graag geven we de verdere verankering vorm in goede samenwerking met de RES-regio’s en medeoverheden. Ook rekening houdend met “zonneladders” die provincies zelf hebben opgesteld. Tot er regelgeving is, helpt het Rijk hen graag bij de uitwerking van de voorkeursvolgorde zon door het faciliteren in het opstellen van Uitvoeringsstrategieën, het traject van de provinciale uitvraag en Mooi Nederland.’

Daarnaast is minister Jetten voornemens om aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies te vragen over de mogelijkheid en doorrekening van subsidiëring van dakversterking, eventueel in combinatie met de bestaande stimulering van zon-pv.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

CAD Tekenaar

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!