Solar Magazine - Instructieregels in Omgevingswet voor zonnepanelen op daken en multifunctionele zonneparken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Instructieregels in Omgevingswet voor zonnepanelen op daken en multifunctionele zonneparken
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Instructieregels in Omgevingswet voor zonnepanelen op daken en multifunctionele zonneparken

De Nederlandse regering werkt momenteel instructieregels onder de Omgevingswet uit om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en andere objecten te realiseren en landbouw- en natuurgronden te ontzien.

Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van Kamervragen.

Voorkeursvolgorde
Om deze voorkeursvolgorde meer sturend te kunnen laten zijn in de ruimtelijke vormgeving van zon-pv en de afweging hierbij, werkt het kabinet instructieregels onder de Omgevingswet uit. ‘Dit betreffen zowel regels om zo veel mogelijk zon op daken en andere objecten te realiseren als regels die meer sturend zouden kunnen zijn op de locatie van de opwek van zonnestroom in lijn met de Voorkeursvolgorde Zon waarbij het kabinet landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk wil ontzien’, aldus Jetten. ‘Als medeoverheden toch de afweging maken zon-pv op land ruimtelijk in te passen, dan streeft het kabinet ernaar dat het zoveel mogelijk de standaard wordt dit in combinatie met andere opgaven plaats te laten vinden om daarmee ook aan andere (gebieds)opgaven te werken.’

De minister wil de Tweede Kamer voor het einde van het kalenderjaar over de instructieregels informeren. Jetten: ‘De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en ik werken momenteel, samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan instructieregels onder de Omgevingswet die de ruimtelijke wensen kunnen ondersteunen. Ten eerste gaat het om het benutten van het volledige oppervlak van daken en andere objecten met zon-pv. Ten tweede gaat het om zon-PV op land te bewerkstelligen in combinatie met andere opgaven in het gebied.’

Kwaliteitsbudget
Om bijkomende kosten te dekken van grondgebonden zonne-energieprojecten in combinatie met andere opgaven, heeft de minister verzocht of deze kosten meegenomen kunnen worden in de verkenning van het kwaliteitsbudget voor gebiedsversterkende randvoorwaarden. Bovendien wordt verkend in hoeverre maatschappelijke kosten meegenomen kunnen worden in de subsidieregeling SDE++.

‘Er is een verkenner aangesteld om tot een voorstel te komen voor het kwaliteitsbudget voor gebiedsversterkende randvoorwaarden, bijvoorbeeld ten behoeve van ruimtelijke vormgeving en/of draagvlak’, aldus de minister. ‘De verkenner kijkt naar de scope van een kwaliteitsbudget en daarnaast naar de praktische aspecten van een dergelijk budget. In het najaar wordt de verkenning afgerond.’

Geen moratorium
Overigens stelt Jetten een moratorium voor zon op landbouw- en natuurgronden geen goed idee te vinden. ‘Omdat dit absoluut is en geen enkele ruimte zou bieden aan afwijkende keuzes en maatwerk op lokaal niveau. Kijkend naar de SDE++-beschikkingen van 2021 hebben we deze gronden op sommige plaatsen en in relatief beperkte mate – momenteel gaat het om 0,07 procent van de landbouwgrond – nodig om de opwekcapaciteit van zonne-energie te vergroten. Daarnaast zal een moratorium ook niet bijdragen aan het verhelpen van de belemmeringen en knelpunten rondom zon op dak. Ik ben echter wel van mening dat grondgebonden zon-pv-projecten goed ingepast moeten worden als inderdaad hiervoor gekozen wordt, ondanks dat deze optie gezien de Voorkeursvolgorde Zon het minst wenselijk is.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Zonnepanelen op het Dak BV zoekt:

Werkvoorbereider Zonnepanelen

32-40 uur - Barneveld
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!