logo
wvhj2023
© Solarge
© Solarge
28 mei 2022

De harde cijfers | Voor 247 miljoen euro 3,8 gigawattpiek zonnepanelen op ‘slechte’ daken

Voor een extra investering van 247 miljoen euro wordt realisatie van 3,8 gigawatttpiek zonnepanelen op constructief beperkte daken toch mogelijk. Deze week in ‘De harde cijfers’ het versnellingsprogramma zon op dak.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie meldde afgelopen week samen met de 30 Nederlandse energieregio’s werk te willen maken van regionale Uitvoeringstrategieën Zon op Dak.

45 procent
Het adviesrapport ‘Bouwstenen versnellingsprogramma zon op dak’ van de TKI Urban Energy ligt ten grondslag aan die ambitie van de minister. Een van de belangrijkste conclusies van de TKI is dat de minister met een subsidie van 10 euro per vierkante meter een zeer grote groep reeds beschikte SDE++-projecten met zonnepanelen op daken alsnog naar de eindstreep kan brengen. Veel van die projecten dreigen nu juist niet door te gaan, omdat de daken constructief niet geschikt blijken.

SYSTEMIQ concludeerde al vorig jaar in het onderzoeksrapport ‘Constructieve beperkingen voor zon-op-dak in utiliteitsbouw’ – gemaakt in opdracht van de TKI Urban Energy – dat circa 40 procent van het potentieel voor zon-op-dak in de utiliteitsbouw ‘geen’ constructieve beperking heeft. Circa 45 procent heeft een ‘lichte’ beperking en de resterende circa 15 procent is ‘zwaar beperkt’ en vereist meerdere maatregelen. In de categorie ‘licht beperkte daken’ zijn de kosten voor maatregelen gemiddeld 15 euro per vierkante meter en voor ‘zwaar beperkte daken’ 75 euro per vierkante meter.

5.000 zonnedaken
De TKI Urban Energy stelt in het nieuwe adviesrapport voor om een subsidieregeling op te zetten met het doel circa 3,8 gigawattpiek aan grootschalige zonnedaken te realiseren die te maken hebben met een lichte vorm van constructieve beperkingen.

Met gemiddelde interventiekosten van 15 euro per vierkante meter kan een subsidiebijdrage van 10 euro per vierkante meter – en een eigen bijdrage van 5 euro per vierkante meter – volstaan om in de komende 4 jaar circa 5.000 zonnedaken te bouwen.

Kalenderjaar

Toepasbare opwek voor subsidie

Interventiekosten

2022

0,86 gigawattpiek

56 miljoen euro

2023

0,92 gigawattpiek

60 miljoen euro

2024

0,98 gigawattpiek

64 miljoen euro

2025

1,04 gigawattpiek

67 miljoen euro

Totaal

3,8 gigawattpiek

247 miljoen euro

Neutraal
Een CAPEX-subsidie die niet gekoppeld is aan de SDE-regeling heeft hierbij waarschijnlijk de grootste impact. Een dergelijke opzet van de regeling zorgt er namelijk voor dat reeds beschikte SDE+(+)-projecten uit eerdere subsidiesrondes voor vrijval behoed kunnen worden. Daarnaast sluit een CAPEX-subsidie het best aan bij de financieringsbehoefte van deze projecten.

De kosten voor een dakversterking komen namelijk meestal niet in aanmerking voor bancaire financiering. Er wordt nadrukkelijk aanbevolen om een dergelijke regeling ‘interventie-neutraal’ in te richten. Lichtgewicht panelen die nu nog duurder zijn dan standaardzonnnepanelen zouden ook in aanmerking moeten komen naast constructieve ingrepen.

‘Risico op stagnatie aanwezig’

De TKI Urban Energy concludeert in het adviesrapport ‘Bouwstenen versnellingsprogramma zon op dak’ dat de huidige overheidsstimulering voor zonnepanelen op daken goed werkt voor het ‘laaghangend fruit’ – de zeer grote geschikte dakoppervlaktes – maar het grootste potentieel is nog te vinden bij een grote groep gebouweigenaren met middelgrote daken. Dit zijn daken van 120 tot 5.000 vierkante meter.

De businesscase voor deze middelgrote daken is echter minder solide en staat sneller onder druk. Versneld afbouwen van stimulering via de SDE++-regeling is volgens de TKI niet in lijn met de voorziene kostendaling voor zon op dak.

Kostenreductie onder druk
Kostenreductie staat nu onder druk doordat zowel arbeid als materialen schaars zijn en zon-op-dak projecten te maken krijgen met aanvullende eisen die kostenverhogend werken. Tegelijkertijd nemen de SDE++ basisbedragen wel verder af. De financiële aantrekkelijkheid van zon op dak neemt daarmee volgens het rapport af.

Ook hebben zon-op-dakprojecten te maken met diverse belemmeringen, zoals de verzekerbaarheid of constructieve beperkingen van het dak. De SDE++ houdt geen rekening met een aantal kostenverhogende effecten. Voor een groeiend deel van de zon-op-dakprojecten is de subsidieregeling daarom niet voldoende. Dit leidt volgens de TKI Urban Energy tot een onwenselijk hoge vrijval van beschikte SDE-projecten en er is risico op stagnatie. Om die reden wordt voorgesteld zon-op-dakprojecten dezelfde ondersteuning en voorwaarden als zon-op-veld te geven: maak een realisatietermijn van 4 jaar mogelijk, help met haalbaarheid en projectplanning en waardeer efficiënter netgebruik.

Netcongestie
De belangrijkste barrière voor zon-op-dak is volgens de TKI op dit moment netcongestie. Er wordt gewerkt aan oplossingen, maar de komende jaren zal netcongestie een belangrijke invloed blijven hebben op de groei van zon-op-dak.

Er zijn wel opties om dit probleem te omzeilen. De TKI Urban Energy denkt daarbij aan gebiedsgerichte benaderingen, meer focus op lokale uitwisseling van elektriciteit, stimulering van lokale elektriciteitsopslag met verschillende typen batterijen en conversie en uitrol van oplossingen die geen of minder gebruik maken van het elektriciteitsnet zoals zonnewarmte in plaats van zon-pv.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten