Solar Magazine - Nieuw waarborgfonds voor recycling zonnepanelen, prijs voor producenten en importeurs van 6,5 naar 40 euro per ton
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuw waarborgfonds voor recycling zonnepanelen, prijs voor producenten en importeurs van 6,5 naar 40 euro per ton
© Stichting OPEN

Nieuw waarborgfonds voor recycling zonnepanelen, prijs voor producenten en importeurs van 6,5 naar 40 euro per ton

Stichting OPEN lanceert 1 juni 2023 een waarborgfonds voor de recycling van zonnepanelen. Producenten en importeurs gaan 40 euro per ton betalen. Het probleem van freeriders is volgens directeur Jan Vlak aangepakt.

Fabrikanten en importeurs van zonnepanelen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen. Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) geeft daar namens hen invulling aan. Tot nu toe gebeurt dat via een afvalbeheerbijdrage van circa 13 eurocent per zonnepaneel; 6,5 euro per ton. De afgelopen jaren zwol de kritiek op dit systeem aan. Het tarief dekt geenszins de kosten die gepaard gaan met de toekomstige verwerking van het exponentieel stijgende aantal zonnepanelen. Wie betaalt straks voor de bedrijven die alweer uit de markt zijn verdwenen? Wat doet men met de freeriders, partijen die met ongecontroleerde import het systeem ontlopen?

Met de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen werd een hypotheek op de toekomst genomen…
‘Tot nu toe wordt in Nederland slechts 400 ton aan zonnepanelen per jaar afgedankt. Maar dat het roer om moest, was evident. Wij hebben TNO gevraagd te onderzoeken hoe de afvalstroom van de toekomst eruitziet. Momenteel is er zo’n 14 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland, in 2030 is dat naar verwachting 42,8 gigawattpiek. In 2044 is het geïnstalleerde vermogen opgelopen naar zo’n 87 gigawattpiek en komt de vervangingsmarkt op gang.’

TNO gaf al eerder aan dat het aantal afgedankte zonnepanelen aan het eind van dit decennium een vlucht gaat nemen…
Het omslagstelsel van nu – een afvalbeheerbijdrage op basis van de jaarlijkse kosten voor het verwerken van zonnepanelen verdeeld over alle zonnepanelen die dat jaar op de markt komen – is daarmee onhoudbaar. De afvalstroom gaat sterk groeien, daardoor nemen ook de kosten voor inzameling toe. Daarnaast zal recycling duurder worden, tevens omdat die hoogwaardiger wordt. We hebben dus een stabiel tarief nodig dat recht doet aan deze ontwikkelingen.’

En 40 euro per ton is dat?
‘Dat geld gaat naar een waarborgfonds. Het wordt gebruikt voor de financiering van afvalverwerking, wat overblijft is een reservering voor de toekomst. Daarmee dekken we de kosten 5 jaar vooruit af, dat wordt ook ieder jaar geëvalueerd. Zo bannen we onzekerheden uit en garanderen we een goede verwerking.’

Waarom was dit besluit zo’n zware bevalling?
‘We wilden een breed draagvalk creëren en het goed doen. Er waren vele partijen bij betrokken; bijvoorbeeld Holland Solar, Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN), de overheid en natuurlijk de bedrijven voor wie wij dit doen. De zonne-energiesector is best complex, de markt is relatief nieuw, er spelen vele belangen… Onze achterban wil ook zekerheid dat iedereen meebetaalt. Er ontstaat pas draagvlak bij een gelijk speelveld.’

Er is een fraudeproof financieringsmechanisme gecreëerd?
‘Het algemeen verbindend verklaren (AVV) van onze tarieven voor de gehele markt, de AVV inzake afvalbeheer die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vorig jaar goedkeurde, is wat dat betreft grote winst. Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht met ons samen te werken. Daarnaast hebben we DNE Research onderzoek laten doen naar de witte vlekken in ons producentenbestand. Het aantal freeriders in ons land blijkt relatief klein. Tegelijkertijd is 1 er natuurlijk al 1 te veel. We hebben een lijst van partijen die niet bij ons zijn aangesloten, aangeschreven. Zij plegen feitelijk een economisch delict. Reageren ze niet, dan schakelen we de inspectie in.’

Op dit moment is voornamelijk sprake van downcycling van zonnepanelen. Hoe gaan jullie daarmee om?
‘De huidige verwerkingsmethoden zijn zeer basaal. Aluminium, junction boxes en bekabeling worden verwijderd, de rest gaat naar de shredder. Dat is de werkelijkheid van nu, ook wij ontkomen daar niet aan. In de toekomst moeten silicium, glas en waardevolle materialen in het kader van circulariteit ook worden teruggewonnen. Vele partijen werken aan nieuwe technologieën en methodieken om dit mogelijk te maken, tevens in Nederland. Wij volgen die ontwikkelingen nauwgezet. Zodra er duurzamere, betaalbare alternatieven zijn, zullen we daar direct op inspelen.’

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Energiebedrijf Vrijopnaam zoekt:

(junior) Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Noord-Brabant (Tilburg/Breda)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!