Solar Magazine - Zonne-energiesector presenteert roadmap voor fraudeproof financiering van recycling zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zonne-energiesector presenteert roadmap voor fraudeproof financiering van recycling zonnepanelen

Zonne-energiesector presenteert roadmap voor fraudeproof financiering van recycling zonnepanelen

ZRN, PV Cycle en Stichting OPEN hebben de roadmap circulaire fotovoltaïsche industrie gepresenteerd. Die bevat onder meer de opzet voor een fraudeproof financieringsmechanisme voor de recycling van zonnepanelen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen informeerde deze week de Tweede Kamer dat de financiering voor de recycling van zonnepanelen niet op orde is. Met de nu gepresenteerde roadmap geven Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN), PV Cycle en Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) een eerste aanzet om die financiering wel op orde te krijgen als onderdeel van een circulaire economie voor zonnepanelen.

Hoogwaardige verwerking
De voorgestelde aanpak kent 4 elementen. Het eerste onderdeel van de roadmap is het realiseren van ‘een degelijke, hoogwaardige, circulaire verwerking’ van alle zonnepanelen die in Nederland aan het einde van hun levensduur vrijkomen. Met hoogwaardig wordt bedoeld dat de grondstoffen van de zonnepanelen weer ingezet kunnen worden voor de productie van nieuwe zonnepanelen of voor andere toepassingen.

Fraudeproof financieringsmechanisme
Het tweede onderdeel is het in samenwerking met de overheid realiseren van een stabiel, fraudeproof financieringsmechanisme om te komen tot een verwijderingsfonds voor zonnepanelen. Zo worden freeriders die de kosten voor de toekomstige hoogwaardige recycling van zonnepanelen proberen te ontlopen, aangepakt.

Ten derde worden met de installatiebranche afspraken gemaakt over het inzamelen van zonnepanelen van zonnedaken en zonneparken zodra deze in de toekomst vrijkomen. Zo moet geborgd worden dat afgedankte zonnepanelen in het goede kanaal belanden en niet als restafval worden afgevoerd. Tot slot willen de initiatiefnemers van de roadmap samen met de overheid en kennisinstellingen in onderzoekstrajecten samenwerken om tot een circulaire pv-industrie te komen. Dit moet ertoe leiden dat zonnepanelen in de toekomst circulair ontworpen worden, om zo grondstoffen aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te kunnen winnen.

Vervolgstappen
De Stichting OPEN, die namens alle producenten en importeurs wettelijk verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking van onder meer zonnepanelen, zal in de komende periode de benodigde vervolgstappen zetten.

Zo zal met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat overleg worden gevoerd om tot een gedegen financieringsstructuur te komen. Verder zal de stichting bij kennisinstituten kennisvragen uitzetten om een adequaat verwijderingsfonds te realiseren. Voor de middellange termijn – zodra zonnepanelen in grote hoeveelheden gaan vrijkomen – zal stichting OPEN zorgen voor langjarige contracten en een toereikende investeringshorizon voor verwerkers om te komen tot een hoogwaardige verwerking van zonnepanelen in Nederland.

‘Geen subsidie zonder verwijderingsbijdrage’

ZRN, PV Cycle en Stichting OPEN schrijven in de roadmap ‘Circulaire fotovoltaïsche industrie’ dat het in de nabije toekomst niet meer mogelijk moet zijn om als freerider wel gebruik te kunnen maken van subsidies, zonder bij te dragen aan de toekomstige recyclingkosten van zonnepanelen.

‘Een verwijderingsfonds voor zonnepanelen zal in vele jaren opgebouwd moeten worden en ook daarna nog vele jaren actief moeten zijn, waardoor checks & balances essentieel zijn’, schrijven de opstellers van de roadmap. ‘Het doel staat hierbij voorop: hoe kunnen wij op een structurele wijze de benodigde middelen vergaren om de noodzakelijke, toekomstige, hoogwaardige verwerking van afgedankte pv mogelijk te maken? Een mogelijkheid is om een koppeling te maken met de subsidieregelingen. Doordat de bijdragen van de huidige subsidieregelingen vele malen hoger zijn dan een nog te bepalen verwijderingsbijdrage, wordt het freeridergedrag effectief geëlimineerd. Geen verwijderingsbijdrage, dan ook geen subsidie. Fiscaliteit, vermogensopbouw en transparant beheer zijn de sleutelwoorden voor de opbouw en het beheer van het verwijderingsfonds.’

Het momenteel ontbreken van een verwijderingsfonds voor zonnepanelen heeft volgens de 3 organisaties alles te maken met de onstuimige groei die tot op heden heeft plaatsgevonden met parallelle, ongecontroleerde import uit het buitenland. ‘Ook de voorwaarden van de SDE-regeling hielpen niet mee, aangezien deze regeling geen rekening hield met de toekomstige verwerkingskosten van zonnepanelen. Voor zonnepanelen was en is er nog steeds sprake van vele honderden, wisselende aanbieders. Via een parallelle import en open grenzen in Europa is het eenvoudig om een verwijderingsbijdrage te ontlopen. Wat nodig is, is een uniform, gemakkelijk toepasbaar en voor alle aanbieders geldend mechanisme om voor nieuwe zonnepanelen de noodzakelijke verwijderingsbijdrage te innen en een gelijk speelveld te creëren. Hoe langer wordt gewacht met de opbouw van een verwijderingsfonds, des te minder tijd zal er zijn om dit fonds op te bouwen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales representative

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
kWh People zoekt:

Operationeel Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Midden Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!