logo
wvhj2023
© Martijn Beekman
© Martijn Beekman
24 november 2022

SDE++: minister Jetten wil overwinsten voorkomen en contract for difference onderzoeken

Minister Jetten wil ten principale voorkomen dat via de SDE++ gesubsidieerde projecten over hun gehele looptijd overwinst maken en wil daarom een systeem van contract for difference laten onderzoeken.

Via de subsidieregeling SDE++ wordt de onrendabele top van projecten vergoed, waarbij de subsidie wordt gecorrigeerd voor de daadwerkelijke marktprijs. Door de hoge energieprijzen geldt momenteel dat de rijksoverheid voor veel categorieën geen subsidie hoeft uit te betalen en projecten alsnog hoge winsten kunnen behalen.

SDE++ aanpassen
De projecten mogen deze winsten in principe houden, ook als zij op een later moment bij lagere marktprijzen gedurende de looptijd van de beschikking weer subsidie ontvangen. Minister Jetten schrijft aan de Tweede Kamer echter ten principale te willen voorkomen dat projecten met subsidie overwinsten realiseren over de gehele looptijd van het project.

‘Het uitgangspunt is om enkel de onrendabele top te vergoeden. Ik onderzoek daarom of het mogelijk is om de SDE++ aan te passen om deze overwinsten te voorkomen. Daarbij denk ik in ieder geval aan een systeem waarbij pas subsidie wordt uitgekeerd nadat rekening is gehouden met eventueel eerdere overwinsten. Daarnaast wil ik ook een systeem van “contract for difference” extern laten onderzoeken. Hierbij wordt uitgegaan van een bepaalde marktprijs. Wanneer de daadwerkelijke marktprijs hoger is, ontvangt de overheid het surplus. In tegenstelling tot een subsidie, kan de overheid bij een “contract for difference” netto ook geld ontvangen. Daartegenover staat dat dit een grotere ingreep in de markt is en significante gevolgen heeft voor de risicoverdeling tussen de overheid en de markt.’

Mogelijke verbeteringen
De minister stelt constant te blijven kijken naar mogelijke verbeteringen in de vormgeving van de SDE++ om eventuele ongewenste effecten aan te pakken. ‘Waar nodig worden aanpassingen gedaan, zoals de verbreding van de regeling, de introductie van hekjes vanaf 2023 of de aanpassingen die in 2022 op het gebied van geothermie en CO2-opvang en -afslag (CCS) zijn gedaan. Uit de resultaten van de 2022-ronde blijkt dat reeds gedane aanpassingen het gewenste effect hebben. Hiermee is de SDE++ een robuust instrument, dat zoveel mogelijk inspeelt op marktontwikkelingen binnen de grenzen van stabiliteit en uitvoerbaarheid.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten