Solar Magazine - Bestuur Noord-Holland verstevigt inzet zonnepanelen op daken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Bestuur Noord-Holland verstevigt inzet zonnepanelen op daken

Bestuur Noord-Holland verstevigt inzet zonnepanelen op daken

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben Provinciale Staten geïnformeerd in hun stimuleringsbeleid voor zonne-energie het zwaartepunt nog meer op de uitrol van zonnepanelen op daken te leggen.

Het provinciebestuur liet adviesbureau Andersson Elffers Felix vorig jaar al een evaluatie uitvoeren naar de 3 provinciale pilotregelingen in Noord-Holland om de uitrol van zonnepanelen op daken te versnellen. De regeling voor scholen bleek het meest succesvol. De 3 regelingen zijn onderdeel van het stimuleringsbeleid voor zon-op-dak dat de provincie momenteel herijkt.

Herijking
Het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, heeft Provinciale Staten nu geïnformeerd over de denkrichtingen die het uitgewerkt heeft als onderdeel van de herijking van het zonne-energiebeleid.

In het provinciale coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ is vastgelegd dat Noord-Holland zich in de eerste plaats richt op het benutten van de capaciteit van daken en parkeervoorzieningen. De Regionale Energiestrategieën (RES’en) die zijn opgesteld, sluiten daarbij aan, want meer dan de helft van het aanbod voor extra hernieuwbare elektriciteit in 2030 komt van zonne-­energie op daken, parkeerterreinen en geluidschermen. ‘Uit de RES’en blijkt dat we samen met alle gemeenten in Noord-Holland voor 2030 streven naar bijna 2 terawattuur extra zonne­-energieproductie op grote daken’, schrijven provinciesecretaris Renée Bergkamp en commissaris van de Koning Arthur van Dijk in de brief van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten.

Structureel onderdeel
‘Het adviesrapport van AEF stelde dat de provincie langs verschillende lijnen is betrokken bij het verduurzamen van bedrijven(terreinen), maar dat deze inzet beter op elkaar kan worden afgestemd als het gaat om het stimuleren van zon-op-dak’, vervolgen Bergkamp en Van Dijk. ‘Daarom is nu geborgd dat zonne-­energie structureel onderdeel is van lokale initiatieven voor verduurzaming waarin de provincie investeert met subsidieregelingen vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF), maar ook via de subsidie “stimulerend energietoezicht bedrijven” (SEB) als onderdeel van het energiebesparingsakkoord. Deze regelingen zijn gericht op de bredere verduurzaming van bedrijfspanden, waar zon-op-­dak een onderdeel van is. Tegelijkertijd zijn we gestopt met de concurrerende pilot die sec inzette op het realiseren van zonnepanelen op bedrijfsdaken.’

Inmiddels is volgens Gedeputeerde Staten duidelijk dat het merendeel van de subsidieaanvragen vanuit het EHDF in 2021 en 2022 gaat om investeringen in zonne-­energie op bedrijfsdaken. Ook kunnen gemeenten sinds 1 juni 2022 gebruikmaken van de SEB-regeling voor het stimuleren van zonne-­energie in het kader van een integrale energiebesparingsaanpak. Dit stelt het provinciebestuur inmiddels terug te zien in de SEB-subsidieaanvragen.

Agrarische daken: stroomnet te dun
De pilot 'gebiedsaanpak zon op agrarische daken' heeft volgens het provinciebestuur duidelijk gemaakt dat het elektriciteitsnetwerk in agrarisch gebied doorgaans te dun is voor het impactvol kunnen uitrollen van zonne-energie op agrarische daken.

‘Daarom zijn we, in lijn met het adviesrapport van AEF, gestopt met deze pilot en verschuiven we de aandacht naar het stimuleren van innovatieve oplossingen voor krapte op het elektriciteitsnetwerk, zodat onder andere meer agrarische daken kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie. Zo hebben we begin dit jaar subsidie verleend aan een pilotproject in Wieringermeer. Hier wordt onderzocht of het delen van dezelfde elektriciteitskabel van een windturbine met zon-op-dak, ruimte biedt op het elektriciteitsnet om meer zonnepanelen op agrarische bedrijfsdaken te plaatsen.’

Maatschappelijk vastgoed: beste uit de test
Vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF) zijn er subsidieregelingen voor het verduurzamen van culturele instellingen en sportaccommodaties, inclusief het realiseren van zonnedaken.

Gedeputeerde Staten melden in gesprek te zijn met Stichting Schooldakrevolutie om de samenwerking voort te zetten. ‘Deze non-profitorganisatie ontzorgt gemeenten en schoolbesturen in de uitrol van zonnepanelen op schooldaken. De eerdere pilot met de Schooldakrevolutie kwam als "beste uit de test" naar voren in het evaluatierapport van AEF.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Eigenenergie.net zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - 5667 KX Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!