Solar Magazine - Verzekeraars: Nederland niet voorbereid op gevolgen branden met zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Verzekeraars: Nederland niet voorbereid op gevolgen branden met zonnepanelen
© Venemama | Dreamstime.com

Verzekeraars: Nederland niet voorbereid op gevolgen branden met zonnepanelen

Het Verbond van Verzekeraars stelt dat Nederland onvoldoende is voorbereid op de gevolgen van branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn en wil aandacht voor de verantwoordelijkheid voor het opruimen en de kosten.

Doordat het aantal zonnepanelen in Nederland snel toeneemt, groeit logischerwijs ook de kans dat bij een brand in een woning of bedrijfsgebouw zonnepanelen aanwezig zijn. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat dit nieuwe risico nieuwe vragen opwerpt waar nog geen eenduidig antwoord op is, zoals wie de kosten moet dragen die gemaakt worden om deeltjes van zonnepanelen op te ruimen in de omgeving van een brand.

Circulaire en protocol
Vanuit de maatschappelijke rol van verzekeraars is het volgens het Verbond van Verzekeraars zaak dat verzekeraars duidelijkheid verschaffen en oplossingen bieden. De organisatie heeft daarom voor haar leden een circulaire opgesteld met meer informatie over de thematiek en oplossingsrichtingen. Het Verbond van Verzekeraars wil bovendien voor de zomer met ketenpartijen tot een protocol komen waarbij duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. Het is volgens de verzekeraars mogelijk dat dit ook tot een hogere premie leidt voor verzekerden met zonnepanelen, omdat verzekeraars bijvoorbeeld de dekking van de opruimingskosten gaan uitbreiden.

Opruimingskosten
Bij het opruimen van zonnepanelendeeltjes komen 3 begrippen volgens de organisatie veelvuldig terug: opruimingskosten, saneringskosten en verontreiniging. De opruimingskosten zijn vaak aanvullend meeverzekerd op bijvoorbeeld een Gebouwenverzekering, maar die aanvullende dekking is vaak beperkt tot alleen de ‘kale’ opruimingskosten.

Zo kan een klant alleen de opruimingskosten hebben verzekerd, maar geen andere kosten en schade, waaronder onderzoekskosten of zaak- en bedrijfsschade. Ook kan het zo zijn dat alleen de opruimingskosten op de eigen locatie of die van de directe buren zijn verzekerd. Om die reden kan het een overweging zijn om de opruimingskosten breder mee te verzekeren.

Saneringskosten en verontreiniging
Het tweede begrip, saneringskosten, komt in de praktijk neer op ‘het opruimen van een verontreiniging’ die standaard is gedekt op een Milieuschadeverzekering. Zo’n verzekering dekt alleen de kosten van op te ruimen stof als deze een verontreinigend karakter kent. De huidige maatstaf voor verontreiniging – ‘de aanwezigheid van een stof in een concentratie waarbij een milieunorm wordt overschreden’ – wordt door de overheid gesteld en zolang er geen norm wordt overschreden, is er bij de verspreiding van zonnepanelendeeltjes geen sprake van verontreiniging.

Oplossing
Rob van Kal van Nationale-Nederlanden stelt dat er 2 verzekeringen overblijven die een oplossing kunnen bieden: de gebouw- (of opstal-)verzekering en alsnog de Milieuschadeverzekering. ‘De gebouwverzekering vanwege het niet-verontreinigende karakter van de zonnepanelendeeltjes en de Milieuschadeverzekering, omdat deze standaard al voorziet in een aantal dekkingen die verdergaan dan alleen opruimen. Er geldt dan wel een aantal aandachtspunten waar zowel verzekeraars als klanten rekening mee moeten houden. Een van de belangrijkste bij de gebouw- of opstalverzekering is weten of de zonnepanelen (en dus ook de opruimingskosten) wel zijn (mee)verzekerd als de eigenaar van het gebouw en van de zonnepanelen niet dezelfde is. En bij de Milieuschadeverzekering is een belangrijk aandachtspunt of de zonnepanelendeeltjes wel specifiek in de polisvoorwaarden worden genoemd, omdat deze niet binnen de definitie van verontreiniging vallen en dus niet standaard worden meeverzekerd.’

Voorbeelddefinities van Werkgroep
De definities van opruimingskosten, saneringskosten en verontreiniging komen in verzekeringsland in veel soorten en maten voor. Om die reden heeft Werkgroep Zonnepanelendeeltjes van het Verbond van Verzekeraars zich in de afgelopen periode gebogen over nieuwe voorbeelddefinities.

Waar bij de definitie van saneringskosten en verontreiniging niet veel is gewijzigd, is dat bij opruimingskosten anders. Dit omdat een verzekeraar eerst duidelijk moet maken wat hij onder opruimingskosten verstaat. In algemene zin komt dat volgens het Verbond van Verzekeraars neer op ‘de kosten van het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken en/of onderdelen daarvan, als noodzakelijk gevolg van een gedekte gebeurtenis onder deze verzekering’.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Elektromonteur Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino, 8481 GN 23
Everday zoekt:

Ervaren accountmanager

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!