Solar Magazine - Holland Solar vraagt Europese Commissie uitrol batterijen en Europese productie te faciliteren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar vraagt Europese Commissie uitrol batterijen en Europese productie te faciliteren
© SOLARWATT

Holland Solar vraagt Europese Commissie uitrol batterijen en Europese productie te faciliteren

Bestrijd dwangarbeid in China, faciliteer Europese productie en de uitrol van batterijen. Dat is de kern van de reactie van brancheorganisatie Holland Solar op de zonne-energiestrategie van de Europese Commissie.

De Europese Commissie publiceerde in januari de conceptversie van de Europese strategie voor zonne-energie. Burgers, bedrijven en andere organisaties werd gevraagd om te reageren op het voorstel. Nu dat is gebeurd, wordt de volgende stap op korte termijn gezet: goedkeuring door de Europese Commissie.

Kannibaliserend effect
In reactie op de conceptversie van de strategie stelt Holland Solar dat er een nieuwe fase van ontwikkeling voor de zonne-energiesector is aangebroken. ‘De betaalbaarheid en het sociale component van de energietransitie staat onder druk, het kannibaliserende effect van groene stroom wordt steeds duidelijker en de rol van de overheid in het stimuleren van zonne-energie is veranderd. Dit vraagt om een nieuwe – toekomstgerichte – kijk op de zonne-energiesector.’

4 uitdagingen
Holland Solar stelt dat de sector 4 brede uitdagingen onderscheidt die opgelost moeten worden, zodat zonne-energie dé energiebron van Europa kan worden. Deze uitdagingen zijn het versnellen van de uitrol van zonne-energie, het verbeteren van de businesscase van zonne-energieprojecten, het optimaal inpassen van zonne-energie in het energiesysteem van de toekomst, en het borgen van kwalitatief goede en veilige zonne-energiesystemen.

Ambitie waarmaken
In de conceptversie van haar zonne-energiestrategie schrijft de Europese Commissie de uitrol van zonne-energie met een factor 3,5 te versnellen. Holland Solar stelt dat het om dit doel te bereiken van het grootste belang is dat het ‘FitFor55’-programma naast concrete reductiedoelstellingen voor de verschillende sectoren ook bindende productiedoelstellingen bevat voor groene elektriciteit en waterstof en elektrificatiedoelstellingen voor de industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving.

Ook moeten maximale doorlooptijden van de vergunningen vastgesteld worden voor elk van de verschillende typen installaties, van dak tot grondgebonden en drijvend. Vanuit de Europese Commissie zou bovendien de opdracht moeten komen aan de Europese lidstaten om hun eigen gronden en daken zo effectief mogelijk te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie.

Suboptimale normen
Verder plaatst Holland Solar een kritische kanttekening bij de nationale implementatie van Europese richtlijnen. ‘Het valt de Nederlandse zonne-energiesector op dat in Nederland de normen die Europees in richtlijnen gedefinieerd worden – waaronder de Europese richtlijn energieprestatie voor gebouwen (EPBD) – op nationaal niveau zeer beperkt worden uitgelegd. De formulering op Europees niveau neemt vaak de "minimum” vorm aan, terwijl dit op nationaal niveau als "maximum" geïnterpreteerd wordt. Hierdoor ontstaan suboptimale normen op nationaal niveau.’

Productie
Holland Solar vraagt de Europese Commissie ook om een duidelijke industriële strategie voor de productie van zonne-energieproducten te realiseren (red. zie kader). ‘De winst zit met name in het ontwikkelen van een transparante toeleveringsketen en het mogelijk maken van innovatieve toepassingen’, schrijft de brancheorganisatie. ‘Het European Solar Initiative is daarbij een goed startpunt. De EU heeft de mogelijkheid om middels proactief industrieel beleid de gerealiseerde kostprijsreducties verder te laten doorgroeien ter voorkoming van extreem verhoogde transportkosten en kosten voor grondstoffen.’

Batterijopslag
‘Waar zonne-energie het voordeel heeft dat ze vrijwel op elke locatie opgewekt kan worden, is het nadeel dat er grote pieken in het opwekken van deze energie zijn’, vervolgt Holland Solar. ‘Voor de zonne-energiesector is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie (elektriciteit en warmte) nuttig gebruikt kan worden door de verbruikers. Hierbij valt te denken aan het inpassen van systemen in het elektriciteitsnet, maar ook aan (seizoens)warmteopslag en batterijen voor de opslag van elektriciteit en conversie naar bijvoorbeeld waterstof. Netbeheerders moeten kunnen kiezen voor snel te realiseren marktoplossingen, zoals goed geplande batterijen, conversie of lokale demand response. Dit zijn dan zaken die marktpartijen leveren en waarvoor betaald moet worden. Bied netbeheerders daarom de mogelijkheid om vergoeding te geven aan partijen die helpen om congestie inclusief spanningsopdrijving te voorkomen door middel van batterijopslagsystemen (achter de meter) en/of dynamisch terugleveren.’

De Europese Commissie dient daarbij de Europese lidstaten aan te moedigen hun oude nettariefsystemen toekomstgericht te reorganiseren. ‘Dit vraagt om het belonen van vraagflexibiliteit in tegenstelling tot het belonen van vraagstabiliteit. Moedig lidstaten ook aan om hun nettarieven voor kleinverbruikers zo aan te passen dat het opwekken van eigen energie aangemoedigd wordt, maar het financieel onvoordelig is om deze energie niet optimaal zelf te benutten. Het bij grote pieken invoeden van zeer veel elektriciteit door huishoudens zou financieel ontmoedigd moeten worden.’

Dwangarbeid: geen verbod, maar pleidooi voor diplomatieke kracht

Een belangrijk onderwerp in de zienswijze van Holland Solar op de Europese zonne-energiestrategie zijn de arbeidsomstandigheden bij de productie van zonne-energieproducten.

Holland Solar pleit ervoor dat de Europese Commissie al haar diplomatieke kracht inzet voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de minderheden in de provincie Xinjiang in China. ‘Waaronder door het een halt toeroepen van dwangarbeid bij de productie van polysilicium’, aldus Holland Solar. ‘Echter, een verbod op het importeren van zonnepanelen of halffabricaten voor zonnepanelen uit deze provincie levert geen verbetering van de situatie op zolang er geen alternatief is waar deze productie onder de juiste omstandigheden kan plaatsvinden.’

De Europese Commissie dient marktpartijen er volgens de branchevereniging middels sectorale afspraken toe te zetten om collectief actie te ondernemen en hun toeleveringsketens te verbeteren. ‘Een voorbeeld op nationaal niveau zijn de Sociaal Economische Raad’s convenanten voor duurzaam ondernemen in Nederland. Ook kan de Europese Commissie marktpartijen binnen en buiten de zonne-energiesector helpen door financiering beschikbaar te maken voor uitgebreide due diligence-tools die de naleving van de OESO-richtlijnen voor verantwoordelijk ondernemen concreet kunnen maken.’

In dit kader pleit Holland Solar ook voor extra aandacht voor het circulair ontwerpen van zonnepanelen. ‘Dat is van groot belang om zonne-energie zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk te maken. De Europese Commissie zou met de grootste producenten van binnen en buiten de EU collectieve afspraken moeten maken ter verbetering van de circulariteit van zonne-energiesystemen en het verminderen van het gebruik van kritieke materialen.’

 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales representative

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
Klimaatfonds Nederland zoekt:

Project Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Vreeland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!