Solar Magazine - Consultatie Europese strategie zonne-energie afgerond: 447 reacties, veel verzoeken tot aanpassingen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Consultatie Europese strategie zonne-energie afgerond: 447 reacties, veel verzoeken tot aanpassingen
© Cosmin Ifto | Dreamstime.com

Consultatie Europese strategie zonne-energie afgerond: 447 reacties, veel verzoeken tot aanpassingen

De Europese Commissie heeft de internetconsultatie van de Europese strategie voor zonne-energie afgerond. De 447 reacties zijn zowel positief als negatief en kennen een groot aantal verzoeken tot aanpassingen.

De Europese Commissie publiceerde in januari de conceptversie van de Europese strategie voor zonne-energie. Burgers, bedrijven en andere organisaties werd gevraagd om te reageren op het voorstel. Nu dat is gebeurd, wordt de volgende stap op korte termijn gezet: goedkeuring door de Europese Commissie.

Factor 3,5
De Europese strategie moet er uiteindelijk voor zorgen dat de komende jaren het volledige potentieel van zonne-energie wordt ontplooid en zo bijdragen aan het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen uit de Europese Green Deal. Om het aandeel van hernieuwbare energie (red. waaronder wind- en zonne-energie) in de energiemix tegen 2030 op te trekken tot 40 procent – zoals beoogd in de Europese Green Deal – moet de uitrol van zonne-energie met een factor 3,5 worden versneld, van 120 gigawattpiek in 2020 tot 420 gigawattpiek in 2030.

In de nieuwe EU-strategie wordt daarom aandacht besteed aan uitdagingen voor de uitrol en opwekking van zonne-energie op gebieden als aanbestedingsprocedures, financiële steunregelingen, vergunningsprocedures, netaansluiting of garanties van oorsprong, maar ook Europese productie.

PVthin: ‘Herstel Europese productie’
PVthin – een Europese belangenorganisatie die alle geledingen van de dunnefilmwaardeketen vertegenwoordigt: van onderzoeksinstellingen tot machinebouwers, producenten en leveranciers van materialen – pleit in haar zienswijze voor herstel van de Europese industrie. De organisatie doet 3 politieke aanbevelingen. ‘Schep de juiste voorwaarden om de productie van zonne-energie in de EU opnieuw op te bouwen op basis van een internationaal gelijk speelveld. Implementeer maatregelen aan de vraagzijde om de meest duurzame zonne-energietechnologieën te promoten. Beperk, in overeenstemming met de toezeggingen die zijn gedaan op de G7 in Cornwall, de markttoegang voor pv-componenten die met dwangarbeid zijn gemaakt.’

EuropeOn: ‘Pak tekort installateurs aan’
EuropeOn, de Europese brancheorganisatie voor elektrotechnische installateurs, pleit voor het aanpakken van het tekort aan personeel om zonnepanelen te installeren. ‘We moeten zowel het aantal installateurs vergroten om aan de groeiende vraag te voldoen, maar hen ook uitrusten met verbeterde vaardigheden om alle voordelen van zonne-energie te benutten dankzij een efficiënte integratie in de energiesystemen van gebouwen. Het veiligstellen van voldoende en adequaat opgeleide arbeidskrachten is geen zaak van korte duur. Ook zijn er meer inspanningen nodig om de administratieve en vergunningsprocedures in verband met dakgebonden pv-installaties, netaansluitingen, hernieuwbare-energiegemeenschappen en collectief eigen verbruik te stroomlijnen.’

currENT: ‘Optimaliseer stroomnetten vóór versterking’
currENT – een koepel van bedrijven die technologieën ontwikkelen die het gebruik van het bestaande elektriciteitsnet optimaliseren en maximaliseren – pleit voor meer aandacht in de EU-strategie voor versterking van de stroomnetten. ‘Europa wordt al geconfronteerd met de uitdagingen van integratiebeperkingen van weersafhankelijke elektriciteitstechnologieën. Europa moet de capaciteit en flexibiliteit van het elektriciteitssysteem de komende decennia drastisch vergroten om duurzame energie op te vangen. Hierin moet worden voorzien door meer interconnectie en innovatieve netwerkinfrastructuur, ook offshore waar vandaag de dag nog geen stroomnetwerken bestaan. Dergelijke infrastructuur vereist een pan-Europees infrastructuurplan op lange termijn.’

Ook pleit de organisatie voor introductie van het ‘NOVA’-principe in de planning van nationale en Europese stroomnetten. ‘Dit betekent dat optimalisatie van het bestaande stroomnet moet gebeuren vóór versterking en netuitbreiding, om burgers niet op te zadelen met onnodige kosten. Landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben zich al aan dit principe gecommitteerd.’

Solar Heat Europe: ‘Verdeel aandacht eerlijk over technologieën’
Solar Heat Europe, de Europese koepelorganisatie voor zonnewarmte, vraagt de Europese Commissie ervoor te zorgen dat de strategie op een evenwichtige en eerlijke manier de 3 zonnetechnologieën aanpakt. ‘Zonne-energie voor verwarming en koeling (thermische zonne-energie), fotovoltaïsche zonne-energie (zonnestroom) en geconcentreerde zonne-energie (csp). Zonnewarmte moet in het bijzonder een prominente rol spelen in de EU-strategie voor zonne-energie, aangezien warmte de helft van de energievraag in Europa vertegenwoordigt. Het potentieel van deze sector is onderschat, in lijn met de algemene sector van hernieuwbare warmte. Hoewel de elektrificatie van de warmtesector een realiteit is en zal blijven evolueren, moet de complementariteit met de levering van hernieuwbare warmte verder worden benut. Hernieuwbare warmte biedt tal van voordelen voor de veerkracht, veiligheid en concurrentiekracht van de energiesector. Het is van cruciaal belang om deze sector hetzelfde niveau van politieke steun te geven als aan zonnestroom of windenergie. De Europese Unie kan het zich niet veroorloven voorbij te gaan aan het potentieel van een sector met een sterke productiecapaciteit in Europa, die steun nodig heeft om de vraag op te voeren.’

Volgens de organisatie is er binnen Europa te veel politieke aandacht naar zon-pv gegaan. ‘Deze onevenwichtige nadruk op het leveren van zonnestroom in relatie tot zonnewarmte is waarneembaar in termen van beleid, regelgevende maatregelen, financiële ondersteuning en publieke promotie. Hoewel dit gedeeltelijk wordt verklaard door de specifieke bevoegdheden die de EU en de lidstaten hebben met betrekking tot de interne energiemarkt, mag het geen excuus zijn voor het creëren van oneerlijke concurrentie tussen zon-pv en zonnewarmte op de gemeenschappelijke markt van de EU. Naar onze mening toont de voorbereiding van de EU-strategie voor zonne-energie ook een dergelijke voorkeur voor elektriciteitsopwekking aan. De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat de EU-strategie voor zonne-energie eerlijke concurrentie tussen de verschillende zonnetechnologieën bevordert, met betrekking tot maatregelen op EU-, nationaal en lokaal niveau.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Everday zoekt:

Solar Asset Manager

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
SegenSolar GmbH zoekt:

Junior lead manager met focus Benelux

Fulltime (40 uur) - Dieselstr. 2 50859 Keulen, Duitsland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!