Solar Magazine - Europese Commissie ontwikkelt Europese strategie voor zonne-energie: uitrol factor 3,5 versnellen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Europese Commissie ontwikkelt Europese strategie voor zonne-energie: uitrol factor 3,5 versnellen
© Artjazz | Dreamstime.com

Europese Commissie ontwikkelt Europese strategie voor zonne-energie: uitrol factor 3,5 versnellen

De Europese Commissie heeft de conceptversie van de Europese strategie voor zonne-energie gepresenteerd. Burgers, bedrijven en andere organisaties wordt gevraagd om uiterlijk 12 april te reageren op het voorstel.

De Europese Commissie heeft de conceptversie van de Europese strategie voor zonne-energie gepresenteerd. Burgers, bedrijven en andere organisaties wordt gevraagd om uiterlijk 12 april te reageren op het voorstel.

Vervolgens moet de strategie in het tweede kwartaal geconcretiseerd worden. Het initiatief voor de strategie moet leiden tot beleidsmaatregelen op EU-niveau, nationaal niveau en andere niveaus. Dit moet de bijdrage van zonne-energie aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal optimaliseren, onder meer wat groei en banen betreft. In de strategie zal ook worden nagegaan hoe zonne-energie kan bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen van energiearmoede en een rechtvaardige transitie.

Factor 3,5 versnellen
‘Een kostenefficiënte, versnelde ontwikkeling van zonne-energie binnen een beter geïntegreerd energiesysteem kan door de lidstaten alleen onvoldoende worden verwezenlijkt’, motiveert de Europese Commissie de komst van de strategie. ‘Er is een aanpak op EU-niveau nodig om lidstaten met uiteenlopende ambitieniveaus de juiste stimulansen te geven om de energietransitie naar een meer geïntegreerd en energie-efficiënt energiesysteem op basis van de productie van hernieuwbare energie op gecoördineerde wijze te bespoedigen. Een strategie voor zonne-energie op EU-niveau zal helpen om deze uitdaging aan te pakken.’

De Europese strategie moet ervoor zorgen dat het volledige potentieel van zonne-energie wordt ontplooid en zo bijdragen aan het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen uit de Europese Green Deal. Om het aandeel van hernieuwbare energie (red. waaronder wind- en zonne-energie) in de energiemix tegen 2030 op te trekken tot 40 procent – zoals beoogd in de Europese Green Deal – moet de uitrol met een factor 3,5 worden versneld, van 120 gigawatt(piek) in 2020 tot 420 gigawatt(piek) in 2030. De Europese Commissie verwacht met het initiatief dus het tempo van de installatie en het gebruik van zonne-energie in de EU-lidstaten flink te verhogen en de integratie van zonne-energie in het energiesysteem te verbeteren.

Stand van zaken
Voor de ontwikkeling van de nieuwe strategie wordt de stand van zaken op het gebied van zonne-energie in de Europese Unie geanalyseerd, worden belemmeringen geïdentificeerd, worden maatregelen voorgesteld om de uitrol te versnellen en wordt de systeemintegratie verbeterd. Ook zal worden nagegaan hoe het concurrentievermogen van de Europese Unie in de waardeketen van zonne-energie kan worden bevorderd. Bij de analyse van de aanbodzijde van zonne-energie in de EU zal namelijk ook rekening worden gehouden met de voordelen en potentiële risico’s die voortvloeien uit mondiale toeleveringsketens.

In de nieuwe EU-strategie wordt daarom aandacht besteed aan uitdagingen voor de uitrol en opwekking van zonne-energie op gebieden als aanbestedingsprocedures, financiële steunregelingen, vergunningsprocedures, netaansluiting of garanties van oorsprong. Er zal ook worden gekeken naar specifieke uitdagingen voor alle vormen van uitrol, zowel zonnestroom als zonnewarmte, van residentiële tot grootschalige installaties, met inbegrip van innovatieve technologieën zoals gebouwgeïntegreerde pv-systemen (bipv).

De 3 hoofddoelen van de EU-strategie voor zonne-energie

De zonne-energiestrategie is gericht op het vaststellen van beleidsmaatregelen die de volgende 3 hoofddoelen kennen:

  1. Het versnellen van de uitrol van zonne-energie via maatregelen aan de vraagzijde om zo de hernieuwbare-energiedoelstellingen voor 2030 te realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het potentieel en de belemmeringen voor een marktgedreven uitrol van zonne-energie en de manieren om die uitrol zoveel mogelijk te bevorderen.
  2. Het veiligstellen van betaalbare en duurzame zonne-energieproducten via maatregelen aan de aanbodzijde, waaronder strenge duurzaamheidsnormen en een veerkrachtige wereldwijde toeleveringsketen voor zonnestroomproducten.
  3. Optimalisering van de sociaal-economische voordelen, het potentieel en de waarde van zonne-energie als onderdeel van een goed geïntegreerd, consumentgericht energiesysteem. Dit door onder meer de interoperabiliteit en compatibiliteit van zonne-energieproducten alsook het communicatie- en gegevensbeheerbeleid te verbeteren.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Calculator – Duurzame Technieken

32-40 uur - 's-Heerenberg Ulenpasweg 2b 7041 GB
Lens zoekt:

Strategisch Inkoper

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!