Solar Magazine - ‘ISDE voor kleine projecten met zonnepanelen interessanter dan SDE++’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
‘ISDE voor kleine projecten met zonnepanelen interessanter dan SDE++’
© Robert Zehetmayer | Dreamstime.com

‘ISDE voor kleine projecten met zonnepanelen interessanter dan SDE++’

Voor kleinere commerciële projecten met zonnepanelen is het mogelijk interessanter om in de nabije toekomst gebruik te maken van de ISDE dan van de SDE++. Dat stelt Romano Hagen van De Centrale Subsidie Aanvraag.

De Tweede Kamer nam afgelopen december een amendement van het CDA aan om het budget van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen en zonneboilers met 100 miljoen euro te verruimen voor de periode 2020-2022. Minister Wiebes gaat als onderdeel van deze motie de ISDE openstellen voor de uitrol van zonnepanelen bij scholen, zorginstellingen en het mkb.

Verbreding
Nog voor de verbreding van de ISDE opent echter op 24 november de eerste subsidieronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++), de verbrede versie van de SDE+. Er is voor deze subsidieronde 5 miljard euro beschikbaar. Minister Wiebes maakte afgelopen september de hoogte van de basisbedragen voor zonnepanelen en zonnecollectoren bekend.

Naast hernieuwbare-energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie, waaronder ook CO2-opvang en -afslag (CCS). En dat brengt volgens Hagen onzekerheden met zich mee. ‘Er zijn meer categorieën die mee mogen dingen naar subsidie en daarom wordt de spoeling voor zon-pv waarschijnlijk dunner. Niemand kan met 100 procent zekerheid zeggen hoeveel budget er in deze eerste subsidieronde naar de opslag van CO2 zal gaan. Als daar grote subsidieaanvragen voor worden gedaan, bestaat het risico dat er voor zon-pv maar een zeer beperkt budget beschikbaar blijft.’

Zorgen
De nieuwe rekenmethodiek – waarbij de rangschikking van projecten berekend wordt op de subsidie-intensiteit per ton CO2 in plaats van per kilowattuur – baart Hagen eveneens zorgen. ‘De minister wil zo goedkoop mogelijk CO2 besparen. Dus wie in het kort gezegd de meeste CO2 per geïnvesteerde euro bespaart, komt eerder in aanmerking voor de subsidie. Daarbij wordt echter ook rekening gehouden met de subsidiebehoefte van een categorie om deze rendabel te krijgen. Bij de omrekening van zon-pv naar CO2-besparing komt zon-pv over het algemeen niet heel gunstig uit de bus ten opzichte van de andere categorieën. Er is voor zon-pv door dit alles een kleiner budget en daarom zal er scherp geprijsd moeten worden.’

‘De verwachte verbreding van de ISDE naar zon-pv is voor de categorie klanten met een kleinere pv-installatie tot 100 kilowattpiek hierdoor wellicht interessanter dan de SDE++’, vervolgt Hagen. ‘Naar alle waarschijnlijkheid zal bij die regeling een subsidie per wattpiek worden toegekend. Al met al is het voor bedrijven belangrijk om goed op te letten bij het aanvragen van subsidie. Kiest men voor de SDE++, dan lijkt scherp inschrijven nodig vanwege de vele onzekerheden. De omvang van het project is daarbij allesbepalend.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
GPC Europe zoekt:

Operations Support Officer

Fulltime (40 uur) - Careelstraat 2, B-8700 Tielt
Lens zoekt:

Strategisch Inkoper

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!