Solar Magazine - SDE++: definitieve hoogte subsidies zonnepanelen en zonnecollectoren bekend
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE++: definitieve hoogte subsidies zonnepanelen en zonnecollectoren bekend
© Rooftop Energy

SDE++: definitieve hoogte subsidies zonnepanelen en zonnecollectoren bekend

Minister Wiebes heeft de definitieve voorwaarden van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) gepubliceerd. Daarmee is de hoogte van de subsidies voor onder meer zonnepanelen bekend.

De oude subsidieregeling SDE+ wordt vanaf komend najaar verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De eerste ronde opent op 24 november 2020 en er is 5 miljard euro beschikbaar. Naast hernieuwbare-energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie, waaronder ook CO2-opvang en -afslag (CCS).

6 categorieën zon-pv
De SDE++ staat in november 2020 open voor 6 categorieën zon-pv-projecten:

  1. Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek met 950 vollasturen;
  2. Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, waarbij de zonnepanelen op of aan een gebouw zijn aangebracht met 950 vollasturen;
  3. Zon-pv ≥1 megawattpiek veldsystemen met 950 vollasturen;
  4. Zon-pv ≥1 megawattpiek watersystemen met 950 vollasturen;
  5. Zon-pv ≥1 megawattpiek veldsystemen met zonvolgsystemen met 1.045 vollasturen;
  6. Zon-pv ≥1 megawattpiek watersystemen met zonvolgsystemen met 1.190 vollasturen.

Voor de categorie zon-pv is verder de berekening van het projectrendement als onderdeel van de haalbaarheidsstudie komen te vervallen voor projecten met een vermogen van minder dan 1 megawattpiek, omdat de benodigde gegevens in het aanvraagformulier zullen worden opgevraagd. Daarnaast is voor zon-pv de eis opgenomen dat een kaart wordt overgelegd waarop de locatie van de zonnepanelen is ingetekend. Hiermee kan getoetst worden of de beschikbare oppervlakte op de locatie daadwerkelijk aanwezig is. Dat ondervangt ook dat aanvragers een aanvraag voor een te groot vermogen indienen en vervolgens een kleiner vermogen daadwerkelijk realiseren.

2 categorieën zonthermie
De categorie zonthermie (red. zonnewarmte) is gesplitst in 2 categorieën, namelijk groter dan 140 kilowattth en kleiner dan 1 megawattth; en  groter of gelijk aan 1 megawattth

Openstelling in 4 fases
De openstelling van de SDE++ verloopt via de volgende 4 fases:

Fase

Periode openstelling

Fasebedrag

1

Van 24 november 2020, 9:00 uur tot 30 november 2020, 17:00 uur

65 euro per ton CO2

2

Van 30 november 2020, 17:00 uur tot 7 december 2020, 17:00 uur

85 euro per ton CO2

3

Van 7 december 2020, 17:00 uur tot 14 december 2020 17:00 uur

180 euro per ton CO2

4

14 december 2020 17:00 uur tot 17 december 2020 17:00 uur

300 euro per ton CO2

Hoogte subsidiebedragen
Onderstaande tabel toont het basisbedrag (euro per kilowattuur) en het aantal vollasturen.

Categorie

Basisbedrag in euro per kilowattuur*

Vollasturen

Zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWp

0,080

950

Zon-pv ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem

0,074

950

Zon-pv ≥ 1 MWp, niet- gebouwgebonden systeem

0,069

950

Zon-pv ≥ 1 MWp, zonvolgend niet-gebouwgebonden systeem

0,069

1.045

Zon-pv ≥ 1 MWp, drijvend op water

0,080

950

Zon-pv ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

0,080

1190

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,095

600

Zonthermie ≥ 1 MW

0,080

600

* De oorspronkelijke in de Staatscourant gepubliceerde basisbedragen botsen met de fasebedragen in onderstaande tabel en de in februari door minister Wiebes aan de Tweede Kamer medegedeelde basisbedragen. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft eind oktober de correcte basisbedragen gepubliceerd.

Fasegrens voor het aanvraagbedrag 
Onderstaande tabel toont de fasegrens voor het aanvraagbedrag in euro per kilowattuur voor de verschillende categorieën.

Categorie

Fase 1 [€ / kWh]

Fase 2 [€ / kWh]

Fase 3 [€ / kWh]

Fase 4 [€ / kWh]

Zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A

0,0748

0,0785

0,0800

0,0800

Zon-pv ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

0,0694

0,0731

0,0740

0,0740

Zon-pv ≥ 1 MWp, op land

0,0595

0,0632

0,0690

0,0690

Zon-pv ≥ 1 MWp, zonvolgend op land

0,0595

0,0632

0,0690

0,0690

Zon-pv ≥ 1 MWp, drijvend op water

0,0595

0,0632

0,0800

0,0800

Zon-pv ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

0,0595

0,0632

0,0800

0,0800

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MWth

0,0547

0,0592

0,0807

0,0950

Zonthermie ≥ 1 MWth

0,0477

0,0522

0,0737

0,0800

Ingebruiknametermijn
Als er eenmaal beschikking is verkregen, moeten de projecten binnen de volgende termijnen gerealiseerd worden.

Categorie

Ingebruiknametermijn

Zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWp

1,5 jaar (18 maanden)

Zon-pv ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

3 jaar

Zon-pv ≥ 1 MWp, op land

4 jaar

Zon-pv ≥ 1 MWp, zonvolgend op land

4 jaar

Zon-pv ≥ 1 MWp, drijvend op water

4 jaar

Zon-pv ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

4 jaar

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Duurzame Technieken

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
Eigenenergie.net zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - 5667 KX Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!