logo
wvhj2023
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
8 oktober 2020

Raad van State: extra onderzoek nodig naar afbouw salderingsregeling voor zonnepanelen

De Raad van State heeft minister Wiebes eerder dit jaar geadviseerd extra onderzoek te doen naar de afbouw van de salderingsregeling. De terugverdientijd van zonnepanelen zou mogelijk te veel stijgen.

Het advies van de Raad van State is afgelopen zomer al uitgebracht, maar nu pas openbaar gemaakt. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State heeft minister Wiebes inmiddels ook een extra onderzoek laten uitvoeren door KWINK en enkele aanpassingen gedaan aan het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling.

Rapport TNO ter discussie gesteld
De salderingsregeling blijft zoals bekend in haar huidige vorm gehandhaafd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. Minister Wiebes maakte afgelopen maart het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekend. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. De terugverdientijd voor zonnepanelen is naast het afbouwpad van salderen afhankelijk van een groot aantal factoren waaronder het aandeel direct eigen gebruik, het elektriciteitstarief inclusief belastingen voor de gesaldeerde elektriciteit en de terugleververgoeding voor elektriciteit die niet gesaldeerd mag worden. TNO presenteerde afgelopen maart een rekenmodel waarmee het effect van de afbouw van de salderingsregeling op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen voor consumenten, scholen en het mkb in kaart is gebracht. 

Het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling werd afgelopen maart naar de Raad van State gestuurd. En die heeft het rapport en het rekenmodel van TNO in zijn advies aan minister Wiebes ter discussie gesteld. ‘De Afdeling (red. van de Raad van State) merkt op dat het onderzoek naar de terugverdientijd van zonnepanelen, dat ten grondslag ligt aan het wetsvoorstel, onzekerheden bevat waarop in de toelichting niet wordt ingegaan. Bovendien heeft dit onderzoek geen betrekking op de huursector, waardoor onduidelijk is wat de gevolgen van het wetsvoorstel zullen zijn voor de bereidheid in die sector om in zonnepanelen te investeren. In verband hiermee is aanpassing wenselijk van de toelichting en, zo nodig, van het wetsvoorstel.’

Buiten de acceptabele bandbreedte
De Raad van State stelt begrip te hebben voor de wens om de salderingsregeling af te bouwen om overstimulering van investeringen in zonnepanelen door kleinverbruikers te voorkomen. ‘De afbouw dient echter verantwoord te zijn in het licht van de energietransitie en klimaatdoelstellingen’, stelt de Raad van State. ‘Het rapport van TNO plaats de kanttekening dat een aantal onzekere factoren, zoals de kostendaling van zonnepanelen en de ontwikkeling van het leveringstarief van elektriciteit, voor investeringen in zonnepanelen in de periode tot en met 2023 tot een 2 jaar langere of kortere terugverdientijd kunnen leiden en in 2030 zelfs een effect op de terugverdientijd kunnen hebben van 2 tot 4 jaar.’

‘In het licht van het voorgaande is niet uitgesloten dat de terugverdientijd in 2030 (ruim) buiten de acceptabele bandbreedte voor investeringen in zonnepanelen door kleinverbruikers komt te liggen’, concludeert de Raad van State.

Extra onderzoek voor woningcorporaties
Eerder deze week onthulde woningcorporatiekoepel Aedes al op basis van onderzoek van Fakton dat door de afbouw van de salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2024 onrendabel zouden zijn voor woningcorporaties. Woningcorporatiekoepel Aedes doet daarom een oproep aan het kabinet om de salderingsregeling in haar huidige vorm te behouden.

Het eerder uitgevoerde onderzoek van TNO heeft volgens de Raad van State geen betrekking op de huursector. Het is volgens de Raad van State van belang dat ook wat de huursector betreft inzicht bestaat in de gevolgen van de afbouw voor de terugverdientijd van zonnepanelen. ‘Voorkomen moet worden dat de bereidheid om in de huursector in zonnepanelen te investeren ernstig wordt verminderd, nu dat gevolgen zou kunnen hebben voor het realiseren van en het draagvlak voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen’, aldus de Raad van State. De Raad van State heeft minister Wiebes daarom afgelopen zomer geadviseerd om alsnog onderzoek te laten doen naar de gevolgen van de afbouw van de salderingsregeling voor de huursector en, indien de uitkomsten van dat onderzoek daartoe aanleiding geven, het wetsvoorstel aan te passen.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten