logo
wvhj2023
© Centrada
© Centrada
8 oktober 2020

Minister Wiebes: woningcorporaties blijven ook bij afbouw salderen investeren in zonnepanelen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij verwacht dat woningcorporaties ondanks de afbouw van de salderingsregeling blijven investeren in zonnepanelen.

Naar aanleiding van een kritisch advies van de Raad van State heeft minister Wiebes KWINK groep onderzoek laten doen naar de invloed van de afbouw van de salderingsregeling op de uitrol van zonnepanelen bij huurwoningen.

Woningcorporaties blijven investeren
KWINK groep concludeert volgens de minister dat het initiatief voor de installatie van zonnepanelen in de huursector bijna altijd bij woningcorporaties ligt. ‘De aanschaf van zonnepanelen is een belangrijk en veelal vaststaand onderdeel van de duurzaamheidsambities van de woningcorporaties en de huursector zelf, daarom is het van belang dat woningcorporaties blijven investeren in de aanschaf van zonnepanelen, ook na afbouw van de salderingsregeling. De verwachting is dat een deel van de woningcorporaties zal blijven investeren in zonnepanelen.’

Businesscase ongunstiger
Wel concludeert KWINK groep dat de businesscase voor woningcorporaties ongunstiger wordt. De minister hierover: ‘Om het voor huurders aantrekkelijk te houden, moet de door de huurder te betalen extra vergoeding voor de zonnepanelen lager zijn dan de winst die de huurder heeft op de energierekening. Door de afbouw van saldering, wordt de besparing op de energierekening voor kleinverbruikers met zonnepanelen geleidelijk lager. Aannemelijk is dat de verhoging van de huurlasten die de woningcorporatie kan doorvoeren, minder hoog wordt en dat beïnvloedt de businesscase van de woningcorporatie ongunstig.’

Een gunstig effect op de businesscase wordt volgens Wiebes veroorzaakt door het dalen van de investeringskosten, waardoor woningcorporaties ook een lagere vergoeding hoeven te vragen aan huurders om de investering op termijn terug te verdienen. 'KWINK groep verwacht dat overall de businesscase ongunstiger wordt voor de woningcorporatie, wat ook in de lijn der verwachting ligt aangezien de verwachte terugverdientijden ook in de koopsector na deze kabinetsperiode iets zullen oplopen.’

Toestemming huurder grootste hindernis
Woningcorporaties hebben tegenover KWINK groep aangegeven dat de terugverdientijd van zonnepanelen bij de huidige salderingsregeling vaak tussen de 15 en 25 jaar ligt. Minister Wiebes hierover: ‘Gesprekspartners bij woningcorporaties geven aan dat bij investeringsbeslissingen wordt geredeneerd dat woningcorporaties uit de kosten moeten komen. Woningcorporaties werken bij investeringen standaard met lange terugverdientijden. Het is hun uitgangspunt en geen belemmering voor investeringsbeslissingen.’

Alles overziend concludeert Wiebes dat er naar verwachting door woningcorporaties geïnvesteerd zal blijven worden in zonnepanelen. ‘Zowel in de huidige situatie alsook na afbouw van de salderingsregeling lijkt het verkrijgen van instemming van de huurder, en de kosten (en moeite) die daarmee gepaard gaan, de grootste hindernis te zijn in de totstandkoming van zonnepanelen bij huurwoningen.’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten