logo
wvhj2023
hero-image
12 juni 2020

Alle feiten en cijfers op een rij van de Vlaamse call voor zonnepanelen bij bedrijven

Vlaanderen kondigde deze maand een investeringssteunprogramma aan voor zonnepanelen met omvormers van 40 kilowatt tot 2 megawatt. De redactie van Solar Magazine zet alle feiten en cijfers op een rij...

Vlaanderen breidt hiertoe het investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines van 10 tot 300 kilowatt uit met middelgrote zonnepaneelinstallaties. Voor de totale regeling is 25 miljoen euro beschikbaar. De financiering vindt plaats met Vlaamse begrotingsmiddelen en wordt dus niet via de elektriciteitsfactuur doorgerekend aan de eindconsument zoals bij de groenestroomcertificaten het geval is.

Veiling
De veiling vervangt het huidige systeem van groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt uitbetaald. Middelgrote zonnestroomprojecten van 40 kilowatt tot 2 megawatt kunnen voortaan via zogenaamde projectoproep (‘call’) in aanmerking komen voor een eenmalige investeringssteun via de begrotingsmiddelen.

De uitgangspunten

Looptijd

Vanaf 2021

Aantal calls

Minimaal 1 call per 6 maanden

 

De eerste call krijgt een beperkt budget van 5 miljoen euro, want op basis van de evaluatie van deze eerste call kan dan, indien nodig, bijgestuurd worden vooraleer de volgende calls georganiseerd worden.

Budget

25 miljoen euro*

Type projecten

Drijvende pv-installaties, pv-installaties op marginale gronden en overige pv-installaties.

Criteria

  • Het  steunprogramma  heeft  tot  doel die  projecten  te  steunen  die  de  hoogste  stroomproductie realiseren per verkregen euro investeringssteun. De  selectie  van  de  projecten  en toekenning van de steun gebeurt op basis van een rangschikking van de ingediende projecten.
  • De rangschikking in euro per megawattuur is gebaseerd op de verhouding van de aangevraagde steun voor het project, de te verwachten energieopbrengst en de levensduur van het type installatie (10 jaar bij windturbines of 20 jaar bij pv-installaties).
  • Om te verzekeren dat enkel de meest kostenefficiënte projecten gesteund worden, legt de minister voor elke call een steunplafond vast per type technologie (pv, drijvende pv, pv op marginale gronden en wind).
  • Aanvrager dient over omgevingsvergunning en bankwaarborg te beschikken.
  • Pv-projecten moeten binnen 18 maanden in dienst genomen worden, windprojecten binnen 24 maanden. Het steunbedrag wordt met 20 procent verminderd voor projecten die in het daaropvolgende jaar in dienst genomen zijn; voor projecten op basis van zonne-energie in de periode 18 tot 30 maanden en voor projecten op basis van windenergie in het derde jaar na de datum van de beslissing. Hierna verliezen de projecten hun recht op steun volledig.

De cijfers

Technologie

Steunplafond subsidie*

Pv-projecten (inclusief pv op marginale gronden)

22 euro per megawattuur

Drijvende pv

74 euro per megawattuur

Kleine en middelgrote windturbines

33 euro per megawattuur

* Dit  steunplafond  geeft  de  maximale  verhouding  weer  van  de  aangevraagde  steun  ten opzichte  van  de  energieopbrengst over  de  levensduur  van  het  project (in  euro per megawattuur)

Technologie

Maximale investeringskosten

Pv | 40-250 kilowatt

1.030 euro per kilowattpiek

Pv | 250-750 kilowatt

858 euro per kilowattpiek

Pv | 750-2.000 kilowatt

696 euro per kilowattpiek

Drijvende pv

1.150 euro per kilowattpiek

Wind

3.300 euro per kilowattpiek

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten