Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
VEMW: maatregel voor vrijgeven spitsstrook elektriciteitsnet juridisch onuitvoerbaar
© Ruud Morijn | Dreamstime.com

VEMW: maatregel voor vrijgeven spitsstrook elektriciteitsnet juridisch onuitvoerbaar

De algemene maatregel van bestuur voor het vrijgegeven van de vluchtstrook van het stroomnet is niet verenigbaar met Europese wetgeving en daarmee lijkt deze juridisch onuitvoerbaar. Dat stelt VEMW.

VEMW, de vertegenwoordiger van zakelijke elektriciteitsverbruikers, doet deze uitspraak in zijn zienswijze op het conceptbesluit vrijstellingen en ontheffingen hoogspanningsnet dat minister Wiebes opgesteld heeft.

N-1
Minister Wiebes publiceerde onlangs het ministeriële besluit waarmee op korte termijn meer capaciteit in het stroomnet beschikbaar moet komen door reservecapaciteit in het hoogspanningsnet in te zetten als spitsstrook. De internetconsultatie van het ministeriële besluit stond voor belangstellenden open tot en met 17 januari 2020. Met de zogenaamde algemene maatregel van bestuur (AMvB) over n-1 zorgt Wiebes voor extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet voor wind- en zonne-energie. Het is een van de 6 kortetermijnoplossingen die de minister afgelopen zomer presenteerde.

Europese Richtlijn Elektriciteitsmarkt
VEMW is kritisch over verschillende bepalingen uit de vrijstellingen die minister Wiebes gepubliceerd heeft. Sommige bepalingen zijn volgens de organisatie dus niet verenigbaar met Europese wetgeving: 'Hoewel VEMW begrip heeft voor de urgentie om netcapaciteit beschikbaar te stellen voor duurzame productie, ontbreekt het begrip voor de gekozen oplossing. Deze is evident in strijd met Europese wet- en regelgeving, die de netbeheerder expliciet verbiedt om te discrimineren tussen categorieën gebruikers waarbij het gaat om nettoegang. De Europese Richtlijn Elektriciteitsmarkt beschrijft namelijk dat netbeheerders zich dienen te onthouden van discriminatie tussen systeemgebruikers of categorieën systeemgebruikers, met name van die ten gunste van verwante bedrijven. Daarnaast stelt de Europese Richtlijn ter bevordering van gebruik van hernieuwbare energie lidstaten verplicht om bij de dispatching van elektriciteitsopwekkingsinstallaties voorrang te garanderen aan opwekkingsinstallaties die gebruikmaken van hernieuwbare-energiebronnen en om ervoor te zorgen dat netwerkgerelateerde belemmeringen voor hernieuwbare-energieopwekking tot een minimum beperkt worden.'

Evenwichtige balans mist
'Daarnaast ontbreken er waarborgen die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe begrenzingen niet tot grootschalige en langdurige uitval bij elektriciteitsverbruikers leidt', schrijft de VEMW in zijn zienswijze. 'Tot slot missen wij een evenwichtige balans tussen enerzijds de investeringskosten voor netbeheerders en anderzijds de baten voor de maatschappij. In de onderstaande zienswijze lichten wij dit nader toe.'

'Wij missen waarborgen die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe begrenzingen niet tot grootschalige en langdurige uitval bij verbruikers leidt', vervolgt de zienswijze. 'Voor verschillende onderdelen van de AMvB geldt dat de begrenzing van uitval van elektriciteitstransport voor productie zeer ruim wordt toegepast. ... VEMW kan zich vinden in de mogelijkheid die deze AMvB biedt voor netbeheerders om het bestaande netwerk doelmatiger te beheren door bepaalde netonderdelen van n-1 vrij te stellen. Tegelijkertijd dienen netbeheerders de juiste prikkels te krijgen om stroomonderbrekingen zo snel mogelijk met de beschikbare middelen op te lossen. De AMvB is hierin onevenwichtig: het is niet duidelijk hoe de voorgestelde wetswijziging doorwerkt op het investerings- en onderhoudsbeleid van de landelijke netbeheerder TenneT. Het kan als gevolg hebben dat investeringen minder snel gedaan worden.'

Lees ook:

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
SolarEdge zoekt:

Field Service Engineer buitendienst

SolarEdge zoekt een Field Service Engineer buitendienst
Fulltime • Regio Eindhoven
Eigenenergie.net zoekt:

DC Monteur (zonnepaneelinstallaties, 3x)

Eigenenergie.net zoekt een DC Monteur (zonnepaneelinstallaties, 3x)
Fulltime • Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!