logo
wvhj2023
(foto: GroenLeven)
(foto: GroenLeven)
30 januari 2017

Analyse 2e ronde SDE+-2016: de details van de 12 grootste zonnepanelenprojecten

De 2e ronde van de SDE+-regeling in 2016 heeft 971 megawattpiek en 2.047 beschikkingen aan zonnepanelenprojecten opgeleverd. Maar wat zijn nu eigenlijk de grootste projecten? Solar Magazine zet alles op een rij.

De verdeling van de pv-projecten is als volgt:

0 - 0,5 megawattpiek: 1.863 projecten
0,5 - 1 megawattpiek: 73 projecten
1 - 2,5 megawattpiek: 69 projecten
2,5 - 5 megawattpiek: 24 projecten
5-10 megawattpiek: 6 projecten
10-50 megawattpiek: 8 projecten
50+ megawattpiek: 4 projecten

In onderstaand overzicht zijn per project (red. het gaat om de 12 grootste projecten, deze kennen per stuk een omvang van meer dan 10 megawattpiek) het aantal megawattpiek waarvoor door de subsidieaanvragers voor 15 jaar subsidie verkregen is vermeld.

Zonnepark Midden-Groningen B.V. (Sappemeer) | 103 megawattpiek
Zonnepark Midden-Groningen moet gerealiseerd worden in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De locatie van het zonnepark was beoogd glastuinbouwgebied, maar is hiervoor nooit gebruikt. Het zonnepark draagt de naam van de nieuw te vormen gemeente waarin het komt te liggen; Zonnepark Midden-Groningen. Het park is een project van Powerfield en telt 320.000 zonnepanelen, goed voor 103 megawattpiek. Logischerwijs zitten er gezien de omvang van het project nog wel wat haken en ogen aan de realisatie. Met het verkrijgen van SDE+-subsidie - en het eerder al verkrijgen van de bouwvergunning - zijn de eerste hordes in ieder geval genomen. De verwachting van Powerfield is dat begin 2019 gestart kan worden met de bouw van het zonnepark. Dit heeft te maken met de voorbereidingen van de bouw en het geschikt maken van de netaansluiting op het station in Kropswolde. Met de bouw is een investering gemoeid van circa 90 miljoen euro.

Solarpark Scaldia B.V. (Vlissingen) | 55 megawattpiek
Solarpark Zeeland en ib vogt melden eind december al dat Solarpark Scaldia er vanwege het verkrijgen van SDE+-subsidie definitief komt. Met het project is een investering van circa 40 miljoen euro gemoeid. Hans Hoven, directeur van Solarpark Zeeland het bedrijf dat het zonnepark ontwikkelde, en Carl von Braun, directeur van ib vogt, hebben de overeenkomst voor de bouw en exploitatie van het project ondertekend. Het park wordt gebouwd met de zonnepanelen in een oost-westopstelling. ib vogt start met de aanleg van het park zodra vaststaat wanneer de stroomaansluiting voor het park gerealiseerd kan worden. De  bouwwerkzaamheden beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2017 en ib vogt heeft als doel voor het einde van 2017 de eerste zonne-energie te kunnen leveren.

Herbo Groenleven B.V. (Steenwijk)  | 51,3 megawattpiek
‘Het is niet eenvoudig ruimte te vinden voor 56 hectare voor zonneparken om in 2020 alle huishoudens in Steenwijkerland te kunnen voorzien van duurzame energie’, aldus de gemeente Steenwijkerland (red. waar Steenwijk onderdeel van is) recent in zijn omgevingsvisie ‘Steenwijkerland 2030’. Uit het feit dat GroenLeven subsidie heeft weten te verkrijgen voor een zonnepark van maar liefst 51,3 megawattpiek kan afgeleid worden dat ook de gemeente inmiddels geschikte gronden heeft gevonden voor het voor Nederlandse begrippen ongekend grote zonnepark. Details over het zonnepark zijn echter nog niet of nauwelijks bekend.

Herbo Groenleven B.V. (Oudeschoot) | 51,3 megawattpiek
‘De grootte van een zonnepark moet passen bij het dorp. Daarom geldt een richtlijn voor de maximum oppervlakte. Voor de omvang voor zonneparken bij de dorpen geldt dat deze is afgestemd op de aard, de schaal en de energiebehoefte van een dorp’, stelde de gemeente Heerenveen in januari 2016 nog in het ontwerp-notitiebeleid ‘Zonneparken in Heerenveen’. De lezer met een scherp oog las enkele pagina’s verder echter de volgende passage: ‘Maar voor bijzondere locaties gelden uitzonderingen en behoren ook grootschalige zonneparken tot de mogelijkheden. Bijzondere initiatieven zijn welkom. Gezamenlijk met de provincie zoekt de gemeente of er passende oplossingen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor locaties zoals de snelweglocaties rond Heerenveen (Klaverblad Noordoost), voormalige stortplaatsen of braakliggende bedrijventerreinen.’ GroenLeven lijkt dan ook in de roos geschoten te hebben met zijn voorstel voor een zonnepark van maar liefst 51,3 megawattpiek in Oudeschoot dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Heerenveen.

Herbo Groenleven B.V. (Tynaarlo) | 32,06 megawattpiek
In de zomer van 2016 gaf het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente een omgevingsvergunning af voor de aanleg van een grootschalig zonnepark op het middenterrein van Groningen Airport Eelde. Het zonnepark, dat gebouwd gaat worden door GroenLeven, is gepland in de driehoek tussen taxi-, start- en landingsbaan. Het gaat om een totale oppervlakte van ruim 20 hectare waar de zonnepanelen komen.

Herbo Groenleven B.V. (Oosterwolde) | 19,24 megawattpiek
De gemeente Ooststellingwerf (red. waar Oosterwolde onderdeel van is) maakte afgelopen zomer bekend dat zij samen met GroenLeven 26 megawatt aan zonneparken wil aanleggen op diverse locaties in de gemeente. Bij deze nieuwe beschikking gaat het dan ook mogelijkerwijs om een opnieuw verkregen beschikking, of een uitbreiding van de bestaande beschikking. Uit data van RVO.nl blijkt namelijk dat de beschikkingen uit 2014 nog niet verzilverd zijn.

Solarpark Groenehoek B.V (Haarlemmermeer) | 14,98 megawattpiek
De redactie van Solar Magazine meldde in haar december 2016-editie al dat Solar Energy Work bezig was met de ontwikkeling van een groot aantal zonneparken met dunne filmzonnepanelen. Daarbij zou ook voor het eerst op grote schaal gebruikgemaakt worden van CdTe-zonnepanelen van de Amerikaanse marktleider First Solar. Dit zonnepark bij Schiphol is dan ook onderdeel van het portfolio van circa 130 megawattpiek dat Solar Energy Works ontwikkelt. Solarpark Groene Hoek is gesitueerd in de Haarlemmermeerpolder,  tegen Hoofddorp aan en nabij Schiphol. SADC (Schiphol Area Development) verhuurt de gronden aan Solar Energy Works.

Herbo Groenleven B.V. (Middelburg) | 14,5 megawattpiek
GroenLeven gaat aan de Torenweg, naast Woonboulevard de Mortiere, dit zonnepark bouwen. De locatie is eigendom van de gemeente Middelburg en deze gaat de gronden verhuren aan GroenLeven. Het terrein waar het zonnepark komt is ruim 14 hectare groot. Een aanzienlijk deel hiervan wordt gebruikt voor een verantwoorde landschappelijke inpassing. Het zonnepark biedt ruimte voor de plaatsing van circa 55.000 zonnepanelen in een oost-westopstelling. Volgende maand starten de voorbereidende werkzaamheden al. De voorlopige planning is er op gericht om na de zomervakantie te starten met de bouw. Een gedeelte van het park wordt beschikbaar gesteld aan burgers. Zij worden in de gelegenheid gesteld om te participeren in zonne-energie via een postcoderoosregeling.
               
Onbekend (Onstwedde) | 13,89 megawattpiek

Ondanks dat niet officieel bekend is wie de subsidie heeft aangevraagd, is over het zonnepark zelf wel relatief veel bekend. Vermoedelijk start in april 2017 de aanleg van dit zonnepark op Bedrijventerrein Stadskanaal, met een oppervlakte van ruim 18 hectare. In januari 2018 volgt vervolgens een zonnepark van 6,1 hectare op Mercurius Business Park (MBP) in Stadskanaal. De zonneparken worden ontwikkeld door Solar Energy Works, gezamenlijk met de eigenaren van Bedrijventerrein Stadskanaal en MBP. De investeerder van beide parken is Obton, een investerings- en beheermaatschappij die is gespecialiseerd in zonnestroomprojecten. Net als bij het project Solarpark Groenehoek bij Schiphol zal in Stadskanaal gebruikgemaakt worden van dunne filmzonnepanelen van First Solar.

Zonnepark Lange Runde B.V. (Emmen) | 13,67 megawattpiek
Zonnepark Lange Runde is het volgende zonnepark in het omvangrijke portfolio aan SDE+-beschikkingen voor Solar Energy Works. Ook dit park wil het bedrijf realiseren met zonnepanelen van First Solar. Het Rundedal ligt tussen Zwartemeer en Barger-Compascuum. Voor dit project ging Solar Energy Works recent in zee met energiebedrijf Statkraft voor de verdere ontwikkeling van het project. De komende maanden treft Statkraft voorbereidingen voor de bouw. Statkraft’s investeringsbeslissing wordt eind maart verwacht, waarna het park voor eind 2017 gebouwd kan worden.

TPSolar Uden B.V. (Volkel) | 12,25 megawattpiek
TPSolar tekende in oktober 2016 een samenwerkingsovereenkomst met de Brabantse gemeente Uden voor de ontwikkeling en exploitatie van een zonnepark met 43.000 zonnepanelen op Hoogveld-Zuid, gelegen naast de militaire vliegbasis Volkel.  Het zonnepark is een van de middelen om de ambitie van een energieneutraal Uden te realiseren. In Hoogveld-Zuid worden op ongeveer 14 hectare grond de 43.000 zonnepanelen geplaatst.

Stichting Zeeland Refinery (Nieuwdorp) | 11,99 megawattpiek
Dit zonnepark komt op steenworp afstand te liggen van het 55 megawattpiek grote zonnepark Scaldia. Zeeland Refinery maakt van ruwe aardolie brandstoffen en maakt met de komst van dit zonnepark een duurzame ommezwaai. Zeeland Refinery werkt al lange tijd aan de realisatie van dit zonnepark, want al in oktober 2015 werd bij de Gedeputeerde Staten van  Zeeland een omgevingsvergunning verkregen.

Noot: bovenstaand overzicht is mogelijkerwijs niet volledig en kan in de nabije toekomst nog aangevuld worden. De cijfers ten aanzien van de beschikkingen zijn afkomstig van de verschillende documenten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele feitelijke onjuistheden.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten