logo
wvhj2023
© Adam Nowak | Dreamstime.com
© Adam Nowak | Dreamstime.com
4 mei 2024

Dit jaar al nieuwe zonnepanelen bij 132.196 consumenten en bedrijven

132.196 consumenten en bedrijven hebben in de periode januari-april 2024 zonnepanelen geïnstalleerd. Met deze nieuwe zonnepaneelinstallaties* is een omvormervermogen van 711,0 megawatt gemoeid.

Doordat het aantal nieuwe installaties in de maand april met 6 procent is gedaald ten opzichte van de maand maart, ligt het aantal nieuwe installaties in de eerste 4 maanden van het kalenderjaar inmiddels ook licht onder het niveau van het kalenderjaar 2022 en ook nog altijd fors onder het recordjaar 2023. Dit alles blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse netbeheerders afkomstig van de database CERES*.

4 procent lager
De CERES-data laten namelijk zien dat het aantal nieuw geregistreerde zonnepaneelinstallaties in de eerste 4 maanden van 2024 inmiddels 5 procent lager ligt dan in het kalenderjaar 2022 en 44 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2023.

Tot 5 kilowatt
Dat de zonnepaneelverkopen zich sinds de scherpe daling van het najaar 2023 weer enigszins hersteld hebben, is het best zichtbaar bij de registratie van het aantal nieuwe pv-systemen in de vermogenscategorie tot 5 kilowatt; de vermogenscategorie die de consumentenmarkt typeert (red. ook in de vermogenscategorie 5-15 kilowatt bevinden zich residentiële installaties).

Eerder werd al duidelijk dat in deze vermogenscategorie het aantal nieuwe installaties in het eerste kwartaal van 2024 met 2 procent groeide in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. In de maand april 2024 – de eerste maand van het tweede kwartaal – is het aantal nieuwe installaties in deze vermogenscategorie echter met 4 procent gedaald ten opzichte van april 2022, te weten van 27.204 naar 26.170 nieuwe installaties.

Nieuw vermogen
Afgelopen maand werd duidelijk dat het herstel van het met deze nieuw geregistreerde zonnepaneelinstallaties gemoeide omvormervermogen nog achterblijft. De kwartaalcijfers lieten begin april namelijk zien dat het nieuw geregistreerde omvormervermogen in het eerste kwartaal van 2024 nog altijd 14 procent lager was dan in het eerste kwartaal van 2022. In de maand april is het nieuw geregistreerde omvormervermogen ten opzichte van de voorgaande maand met 11 procent gedaald tot 183,0 megawatt.

In de vermogenscategorie tot 5 kilowatt lag het nieuw geregistreerde omvormervermogen in april 8 procent lager dan in maart.

711,0 megawatt
Het meeste omvormervermogen is bij dit alles in de eerste 4 maanden van 2024 geregistreerd in de categorie van zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 5 kilowatt: 291,6 megawatt.

Deze vermogenscategorie is logischerwijs ook verantwoordelijk voor het meeste aantal nieuwe zonnepaneelinstallaties.

Cumulatief aantal installaties
In onderstaande grafiek is het per kalendermaand cumulatief aantal geregistreerde zonnepaneelinstallaties in CERES te zien, waarbij de netbeheerders ervan uitgaan dat zo’n 10 procent van de installaties niet geregistreerd is en het daadwerkelijke aantal installaties daarmee de 3 miljoen eerder al gepasseerd is.

Cumulatief vermogen installaties
Het door de netbeheerders cumulatief geregistreerd vermogen passeerde vorig jaar januari de grens van 14 gigawatt en nadert de komende maanden de grens van 18 gigawatt.

Belangrijk: omdat niet alle zonnepaneelinstallaties geregistreerd worden via de website energieleveren.nl, zijn de data per definitie onvolledig en een onderschatting van de werkelijkheid. De netbeheerders vermoeden dat zo’n 10 procent van de installaties niet geregistreerd wordt. Bovendien zijn voor dit artikel door de netbeheerders enkel cijfers voor zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 1 megawatt beschikbaar gesteld.

Meer statistieken over de zonne-energiemarkt lezen? Lees dan het speciale Solar Magazine-dossier ‘De harde cijfers’.

Disclaimer cijfers

Sinds afgelopen maart communiceren de netbeheerders voor kleinverbruikers de registratie van zonnepaneelinstallaties niet langer op basis van het zonnepaneelvermogen uitgedrukt in kilowattpiek (DC-vermogen), maar op basis van het omvormervermogen uitgedrukt in kilowatt (AC-vermogen). Voor grootverbruikers deden de netbeheerders dit al. Het CERES-register bevat daarbij alle zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 1 megawatt –oftewel type A volgens het Requirement for Generators (RfG) – en vooralsnog dus geen data van zonnedaken en zonneparken die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet van TenneT.

In de CERES-database schrijven de netbeheerders de nieuwe zonnepaneelinstallaties toe aan de maand van aanmelding. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Vlaanderen – waar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een zonnepaneelsysteem toeschrijft aan de maand van installatie – worden de cijfers van de netbeheerders daarom niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat in januari geïnstalleerde zonnepanelen die in februari via de website energieleveren.nl aangemeld worden in de statistieken ook terug te vinden zijn in de maand februari.

De netbeheerders stellen daarbij dat de inbedrijfsnamedatum en registratiedatum vrijwel identiek zijn. Wel zijn in de zomer verschillen zichtbaar – die zouden minder dan 10 procent bedragen – waarbij in deze traditiegetrouw drukke installatiemaanden meer zonnepaneelinstallaties worden opgeleverd dan geregistreerd. In de winter zouden juist minder zonnepaneelinstallaties worden geïnstalleerd dan geregistreerd.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten