Solar Magazine - Eerste groen licht Europees Parlement voor verbod producten gemaakt met dwangarbeid
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Eerste groen licht Europees Parlement voor verbod producten gemaakt met dwangarbeid
© Valencienne | Dreamstime.com

Eerste groen licht Europees Parlement voor verbod producten gemaakt met dwangarbeid

De commissies Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en Internationale handel (INTA) hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie voor een verbod op producten gemaakt met dwangarbeid.

De Europese Commissie presenteerde afgelopen september haar wetsvoorstel om met dwangarbeid vervaardigde producten op de Europese markt te verbieden. De 2 commissies hebben de conceptwettekst van de Europese Commissie goedgekeurd met 66 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 10 onthoudingen. De plenaire vergadering van het Europees Parlement moet ook nog stemmen over de wetgeving. Als vervolgens ook de Raad van de Europese Unie heeft gestemd over de conceptwetgeving kunnen de onderhandelingen over de definitieve wettekst van start.

Bewijslast bij bedrijven
De wet maakt het straks mogelijk om het gebruik van dwangarbeid in toeleveringsketens van bedrijven te onderzoeken en daarnaast alle producten die zijn gemaakt met dwangarbeid aan de EU-grenzen tegen te houden en uit de handel te nemen. Deze zouden dan worden gedoneerd, gerecycled of vernietigd.

De commissies Interne Markt en Internationale Handel hebben nu hun standpunt bepaald over het weren van deze producten van de Europese markt. De Europarlementariërs willen onder meer dat er een lijst van risicogebieden en -sectoren komt. Voor goederen geproduceerd in deze gebieden met een hoog risico hoeven de autoriteiten niet langer te bewijzen dat mensen gedwongen zijn te werken, aangezien de bewijslast bij bedrijven komt te liggen.

Sanering en ruimere definities
De 2 commissies van het Europees Parlement willen dat goederen die van de markt zijn gehaald, pas weer worden toegelaten nadat het bedrijf heeft aangetoond dat het is gestopt met dwangarbeid in zijn activiteiten of toeleveringsketen en eventuele relevante gevallen heeft opgelost.

Europarlementariërs hebben ook de definities in de wettekst van de Europese Commissie bijgewerkt en uitgebreid. In het bijzonder wordt de definitie van dwangarbeid aangepast aan de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie  (ILO). In die definitie omvat dwangarbeid ‘alle arbeid of diensten die onder bedreiging van een straf van een persoon worden gevergd en waarvoor deze persoon zichzelf niet vrijwillig heeft aangeboden’.

Genoegdoening
‘Dwangarbeid is een ernstige mensenrechtenschending’, stelt de Nederlandse co-rapporteur Samira Rafaela van Renew. ‘Het verbod waar we vandaag voor hebben gestemd, is essentieel om producten die met moderne slavernij zijn gemaakt tegen te houden en de economische stimulans voor bedrijven om dwangarbeid te gebruiken weg te nemen. Het zal klokkenluiders beschermen, slachtoffers genoegdoening bieden en onze bedrijven en midden- en kleinbedrijven (mkb) beschermen tegen onethische concurrentie. Onze wettekst bevat sterke bepalingen over een databank en is gendergericht, allemaal belangrijke elementen voor een duurzaam effect.’

De Directive on corporate sustainability due diligence

Het voorstel van de Europese Commissie om met dwangarbeid vervaardigde producten op de Europese markt te verbieden, is een aanvulling op de eveneens vorig jaar gepresenteerde richtlijn: de Directive on corporate sustainability due diligence.

Die richtlijn bevat regels voor passende zorgvuldigheid. Bedrijven moeten in de Europese Unie (EU) als onderdeel van deze nieuwe richtlijn negatieve gevolgen van hun activiteiten voor de mensenrechten – zoals kinderarbeid en uitbuiting van werknemers – en voor het milieu – zoals vervuiling en biodiversiteitsverlies – vaststellen en waar nodig voorkomen, beëindigen of reduceren.

Hoewel verschillend, zijn de 2 voorstellen voor Europese richtlijnen met elkaar verbonden. Als een bedrijf effectieve due diligence heeft uitgevoerd op zijn toeleveringsketens – die de risico’s van dwangarbeid verminderen, voorkomen en beëindigen – zullen de bevoegde autoriteiten hiermee rekening houden bij het beoordelen of er een gegrond vermoeden is dat een product waarschijnlijk met dwangarbeid is gemaakt.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Wocozon B.V. zoekt:

Servicedesk Medewerker Monitoring en Beheer | 32-40 uur Hybrid

Fulltime (40 uur) - De Meern - Utrecht
Sunprojects B.V. zoekt:

Tender Medewerker

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen, 1183 AG
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!