logo
wvhj2023
© Wirestock | Dreamstime.com
© Wirestock | Dreamstime.com
13 september 2023

Tweede Kamer verklaart energiebeleid níet controversieel

De Tweede Kamer heeft gestemd over de groslijst met onderwerpen vastgesteld die controversieel verklaard worden. Uitkomst is onder meer dat het energiebeleid níet controversieel verklaard wordt.

De Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat had vorige week al een voorschot genomen door in een procedurevergadering te verzoeken om het energiebeleid van het kabinet niet controversieel te verklaren. 

Na de verkiezingen
De Tweede Kamer heeft nu de daad bij het woord gevoegd en gestemd over de groslijst. Voorafgaand aan de stemming werd duidelijk dat er geen energieonderwerpen aan de groslijst zijn toegevoegd sinds de procedurevergadering van de Kamercommissie. Controversieel verklaarde onderwerpen komen niet op de Kameragenda tot het moment dat er een nieuw kabinet is aangetreden.

Na de verkiezingen komen bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer alle controversieel verklaarde zaken opnieuw op de agenda van de commissies, om te bepalen of de controversiële status behouden moet blijven.

Verkiezingsreces
Alle voor de zonne-energiesector belangrijke onderwerpen – van de Routekaart Energieopslag tot Jettens tweede Zonnebrief met het voorstel om zonnepanelen op landbouwgrond ook juridisch te beperken – zijn door de Tweede Kamer níet op de groslijst geplaatst en daarmee níet controversieel verklaard.

Tegelijkertijd is het afwachten welke onderwerpen daadwerkelijk behandeld zullen worden door de Tweede Kamer, omdat deze over krap 2 maanden alweer met verkiezingsreces gaat.

De Eerste Kamer beslist op haar beurt later deze maand of zij doorgaat met de behandeling van het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling, of dat ze deze controversieel verklaart.

Niet helemaal definitief, groslijst kan veranderen

Belangrijke kanttekening is dat de lijst met controversieel verklaarde onderwerpen kan veranderen. Commissies en fracties kunnen nieuwe onderwerpen voordragen en het omgekeerde kan ook gebeuren: een Kamercommissie kan voorstellen om een eerder controversieel verklaard onderwerp toch te behandelen. In dat geval richt de commissie een brief aan de Tweede Kamervoorzitter. Vervolgens stemt de Tweede Kamer over die brief. Wanneer de  Tweede Kamer instemt, kan het onderwerp weer (verder) worden behandeld. In theorie is er dus nog een kans dat het energiebeleid in een later stadium alsnog controversieel verklaard wordt.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten