logo
wvhj2023
© GroenLeven
© GroenLeven
5 mei 2023

SDE++: ook 8 miljard subsidie in 2024 en 2025, eisen natuurinclusiviteit zonneparken vastgelegd in vergunningen

Minister Jetten voor Klimaat en Energie meldt dat er ook in de kalenderjaren 2024 en 2025 weer 8 miljard euro subsidie beschikbaar zal zijn via de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Eerder werd al bekend dat de openstelling van de SDE++ 2023 – waarbij eveneens 8 miljard euro subsidie beschikbaar is – is uitgesteld naar september, omdat de Europese Commissie de introductie van hekjes nog moet goedkeuren.

Beschikbare kasruimte
Minister Jetten meldt nu dat het kabinet als onderdeel van de Voorjaarsbesluitvorming Klimaat heeft besloten om op basis van de huidige inzichten in de kasramingen voor de SDE++ in zowel 2024 als 2025 openstellingsbudgetten van 8 miljard euro beschikbaar te stellen.

‘Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de uitrol van CO2-reducerende technieken – zoals de uitrol van hernieuwbare elektriciteit, duurzame warmte en uitrol van ccs’, licht Jetten toe. ‘Deze technieken ondersteunen de transitie voor alle sectoren. Daarbij zal het kabinet zoals gebruikelijk ook kijken naar de te verwachten projecten en beschikbare kasruimte. Er blijft daarmee naar huidige inzichten ook na 2025 voldoende ruimte voor in de SDE++.’

Non-firm ato
Minister Jetten meldde eerder al dat in opdracht van zijn ministerie een onderzoek plaatsvindt naar de toekomstige stimulering van hernieuwbare energie op land waarbij ook flexibele en tijdgebonden transportcontracten (non-firm ato) meegenomen worden. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in het derde kwartaal van 2023. Daarnaast heeft de minister het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om voor de SDE++ van 2024 te adviseren over de mogelijkheden en implicaties van het vereisen van een non-firm ato voor zon-pv en wind op land.

Natuurinclusieve zonneparken
‘Voor de berekening van de basisbedragen voor de SDE++-openstelling van 2024 neemt het PBL ook kosten mee om natuurinclusieve maatregelen bij zonneparken te realiseren’, licht Jetten toe. ‘Ik werk samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) om voor de SDE++-openstellingsronde van 2024 natuurinclusieve eisen in vergunningen op te nemen voor zon-pv. Dit is een stap in de richting van het realiseren van zonneparken die in ruimtegebruik tegemoetkomen aan meerdere opgaven en daarmee multifunctioneel zijn.’

Wanneer deze eisen zijn opgenomen in vergunningen zal het PBL de kosten hiervoor ook in zijn berekeningen meenemen als kosten die gemaakt moeten worden ter realisatie van een zonnepark. ‘En zullen deze kosten dus in de SDE++ vergoed worden’, stelt Jetten. ‘Tevens heb ik samen met de andere opdrachtgevers het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) gevraagd om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren en hierin ook multifunctioneel ruimtegebruik als een aspect van kwaliteit mee te nemen. NP RES maakt daarmee inzichtelijk hoe ruimtelijke en financiële instrumenten concreet en gericht kunnen worden ingezet. Ook verzamelt NP RES praktijkvoorbeelden om te kijken of additionele middelen nodig zijn.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten