Solar Magazine - Tweede Kamer: breng investeringen netbeheerders in lijn met aangescherpte Klimaatdoelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tweede Kamer: breng investeringen netbeheerders in lijn met aangescherpte Klimaatdoelen
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

Tweede Kamer: breng investeringen netbeheerders in lijn met aangescherpte Klimaatdoelen

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid een motie van GroenLinks en de PvdA aangenomen om de investeringen van de netbeheerders in lijn te brengen met de aangescherpte klimaatdoelen.

De motie werd ingediend door Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA).

Actualiseren
De tekst van de aangenomen motie luidt als volgt: ‘constaterende dat de klimaatdoelen in de Klimaatwet worden aangescherpt en in het Nationaal Plan Energiesysteem wordt ingegaan op een scherpere einddatum voor CO2-uitstoot uit elektriciteitsproductie; verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de investeringen van de netbeheerders in lijn worden gebracht met wat nodig is om deze aangescherpte doelen te halen en de Kamer over de voortgang te informeren; verzoekt de regering tevens het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en andere programma's op het gebied van netcapaciteit op dit punt te actualiseren, en gaat over tot de orde van de dag’.

VVD, SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de Partij voor de Dieren, fractie Gündoğan, D66, fractie Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de BoerBurgerBeweging (BBB) stemden voor de motie. Daarmee is de motie met een ruime Kamermeerderheid aangenomen.

Prioriteringskader
Thijssen wist ook met succes een motie in te dienen om de Tweede Kamer meer te betrekken bij het prioriteringskader voor de uitbreiding van het stroomnet en ook mee te laten beslissen over voorrangscriteria.

De tekst van de aangenomen motie luidt als volgt: ‘overwegende dat de ACM heeft aangekondigd dat het verlenen van voorrang aan projecten van maatschappelijk belang bij het aansluiten op het elektriciteitsnet mogelijk zal worden; overwegende dat medeoverheden en netbeheerders hierin worden meegenomen, maar netbeheerders al aangeven te twijfelen over hun rol in het maken van deze bij uitstek politieke afweging; overwegende dat de minister voor Klimaat en Energie met het prioriteringskader voor netinvesteringen al een aanzet heeft gedaan voor de voorrangscriteria die gelden bij netaansluitingen, maar de Tweede Kamer hier niet bij is betrokken; verzoekt de regering om de Kamer te informeren over hoe het voorgestelde prioriteringskader tot stand is gekomen; verzoekt de regering om de Kamer zo veel mogelijk mee te laten beslissen bij het opstellen van de voorrangscriteria die gelden bij het aansluiten van projecten met maatschappelijk belang, en gaat over tot de orde van de dag’.

SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de Partij voor de Dieren, fractie Gündoğan, fractie Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, BBB, de PVV en FVD stemden voor de motie.

Motie over transportindicatie en congestiemanagement afgewezen

De Tweede Kamer heeft ook gestemd over een motie van GroenLinks en PvdA waarmee de 2 partijen de regering verzochten om geen transportindicatie te eisen bij de toekenning van subsidie via de SDE++ als er nog geen congestiemanagement is onderzocht of toegepast.

De Tweede Kamer stemde met een ruime meerderheid tegen die motie. Minister Jetten had voorafgaand al laten weten niets meer aan de SDE++ te kunnen wijzigen voor dit jaar. Bovendien kon hij zich niet vinden in de strekking van de motie. ‘Ik vind het onverstandig als er heel veel projecten worden geïnitieerd in gebieden waar gewoon de komende tijd die grootschalige opwekking op land juist leidt tot meer problemen op het net of waar bijvoorbeeld geen afnamevraag dichtbij is.’

Kröger gaf aan zeker te willen dat als een netbeheerder ‘rood’ afgeeft als transportindicatie er echt alles aan gedaan is qua congestiemanagement. ‘Daar zijn behoorlijk wat twijfels over. Het gaat erom dat dus niet zomaar rood wordt gegeven voor een gebied en er gewoon geen transportindicaties worden afgegeven voor projecten die die eigenlijk wel zouden kunnen krijgen.’

‘De les die we hebben geleerd uit de situatie in Zuid-Nederland vorig jaar, is dat die netbeheerders überhaupt beter congestiemanagement moeten toepassen’, reageert Jetten. ‘Dus niet de winkel dichtgooien, maar zorgen dat er een of meerdere wachtrijen zijn waar projecten zich kunnen aanmelden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Soly zoekt:

Product Owner

32-40 uur - Groningen, 9727 DW 5
Soly zoekt:

Installateur thuisbatterij Zonne-energie

32-40 uur - Landelijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!