Solar Magazine - Netbeheerders vragen om duidelijke regels bij prioriteren netaansluitingen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Netbeheerders vragen om duidelijke regels bij prioriteren netaansluitingen
© TenneT

Netbeheerders vragen om duidelijke regels bij prioriteren netaansluitingen

De netbeheerders hebben behoefte aan duidelijke regels die niet voor verschillende interpretatie vatbaar zijn om het aansluiten van klanten op het stroomnet maatschappelijk te kunnen prioriteren.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte vorige week bekend dat netbeheerders in de nabije toekomst het zogenaamde ‘first come, first served’-principe mogen gaan loslaten. Daarmee krijgt straks niet altijd degene die het eerste een aanvraag doet als eerste toegang tot het elektriciteitsnet, maar vindt aansluiting plaats op basis van maatschappelijk prioriteren. Daarmee kan ook voorrang gegeven worden aan projecten die congestieproblemen oplossen of beperken.

Prioriteringskader
Koepelorganisatie Netbeheer Nederland benadrukt al langer met de ACM in gesprek te zijn over de mogelijkheden van prioritering op het vlak van uitbreidingsinvesteringen, en de nieuwe actie van de toezichthouder te waarderen. ‘De ACM laat daarmee duidelijk zien dat ze oog heeft voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is voor de netbeheerders dan wel van belang dat er door de overheid heldere en eenduidige spelregels worden opgesteld voor het prioriteren van de aanvragen. Het moet duidelijk zijn op basis waarvan de netbeheerders voorrang kunnen verlenen. Voorrang aan de een, betekent immers langer wachten voor de ander.’

De netbeheerders benadrukken dat het niet aan hen, maar aan de overheid is om te bepalen wat een maatschappelijk gewenste volgorde van aansluiten is. De netbeheerders stellen wel graag mee te denken over het prioriteringskader. Netbeheer Nederland wil verder dat deze vorm van prioritering niet alleen beperkt wordt tot elektriciteit, maar dat dit ook gaat gelden voor hernieuwbare gassen.

Codewijzigingstraject
Om de afwijking van ‘first come, first served’ te regelen, start de ACM op korte termijn een codewijzigingstraject, met de intentie in mei 2023 al een ontwerpbesluit te kunnen publiceren. Vooruitlopend op een definitief besluit staat de ACM het toe dat netbeheerders hierop anticiperen. Als netbeheerders in een concreet geval kunnen motiveren waarom voorrang nodig is, dan zal de ACM niet handhavend optreden.

Het uitgangspunt daarbij is dat voorrang wordt gegeven op basis van objectieve en transparante criteria en voorrang nodig is om de gestelde – maatschappelijke – doelen te bereiken. De netbeheerders stellen dit eerst onderling te willen afstemmen, zodat er uniforme regels gehanteerd worden.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - 5667 KX Geldrop
SolarNRG zoekt:

Inkoper

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!