logo
wvhj2023
© Buurserstraat386 | Dreamstime.com
© Buurserstraat386 | Dreamstime.com
24 januari 2023

Arbeidsinspectie: 40 ongelukken bij installatie zonnepanelen, ruim 70 procent overtreedt Arbowet

De Arbeidsinspectie meldt dat bij de installatie van zonnepanelen in 1,5 jaar tijd 40 ongelukken hebben plaatsgevonden. Installateurs nemen onvoldoende maatregelen om veilig te werken en overtreden de Arbowet.

Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70 procent van de gevallen de Arbowet overtreden. In de afgelopen 3 jaar waren er 4 met een dodelijke afloop. De organisatie vindt dat er daarom meer aandacht moet komen voor veiligheid in de zonne-energiesector en zal het aantal inspecties opschroeven.

Blijvend letsel
De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks tientallen meldingen over de risico’s binnen de zonne-energiesector. Ruim de helft gaf de afgelopen 1,5 jaar aanleiding tot opvolging door middel van een inspectie.

De Arbeidsinspectie constateert dat valgevaar de rode draad is in het aantal meldingen, het aantal geconstateerde overtredingen en het aantal arbeidsongevallen. In 80 procent van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers 1 of meerdere botbreuken op. 20 procent kreeg te maken met hoofdletsel en in 10 procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval.

Werk 1 maand stilgelegd
Uit meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat er veel te vaak niet of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. De inspectie spreekt over installateurs die zonnepanelen via ladders omhoogbrengen, maar ook aan het ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar kunnen voorkomen.

De Arbeidsinspectie heeft hiervoor boetes uitgedeeld. Daarnaast zijn afgelopen maand de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen 1 maand stilgelegd door de inspectie. Het bedrijf overtrad stelselmatig de Arbowet. De Arbeidsinspectie sluit niet uit dat de komende tijd meer bedrijven voor 1 maand hun werkzaamheden moeten stilleggen.

100 keer kleiner
De Arbeidsinspectie stelt dat het belangrijk is dat werkgevers en hun installateurs risico’s op onveilige situaties voorkomen. De zonne-energiesector heeft daarvoor eerder al arbocatalogi opgesteld op basis van de Arbowet.

‘Het is onze inschatting dat de kans op een ongeval minimaal 100 keer kleiner is als je werkt volgens een arbocatalogus’, zegt inspecteur-generaal Rits de Boer. De Nederlandse Arbeidsinspectie is ook in gesprek met de zonne-energiesector over het verbeteren van de veiligheid. Ze stelt dat brancheverenigingen Holland Solar en Techniek Nederland een belangrijke rol kunnen spelen in het onder de aandacht brengen van de arbocatalogi.

Holland Solar en Techniek Nederland: ‘Aantal ongevallen moet omlaag’

Brancheverenigingen Holland Solar en Techniek Nederland laten weten bezorgd te zijn over de veiligheidssituatie in de zonne-energiesector. ‘Ieder ongeval dat plaatsvindt bij het installeren van zonnepanelen is er één te veel’, stellen ze in een gezamenlijke verklaring. ‘Wij vinden dat veiligheid altijd topprioriteit moet zijn. Aan de veiligheid van monteurs mag geen enkele concessie worden gedaan.’

Techniek Nederland en Holland Solar stellen zich terdege bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid. ‘We hebben daarom de afgelopen jaren een uitgebreid kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem opgezet. Naar aanleiding van bevindingen van de Arbeidsinspectie zullen we de voorlichting over veilig werken intensiveren. Daarbij spannen wij ons in om het kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem óók onder de aandacht te brengen van bedrijven die geen lid zijn van onze brancheorganisaties.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten