logo
wvhj2023
hero-image
29 juni 2022

‘Arbeidsinspectie legde op 3 locaties installatie zonnepanelen stil, werkwijze verbeterd’

De Arbeidsinspectie heeft bij de onderaannemer van een energiebedrijf afgelopen jaar op 3 locaties de installatie van zonnepanelen stilgelegd. Er werd op dat moment volgens de inspecteurs onveilig gewerkt.

Dat heeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten na Kamervragen van Chris Stoffer van de SGP. De minister meldt daarbij dat de antwoorden zijn verzorgd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Indien de antwoorden vervolgvragen oproepen, wil zij een gesprek of een technische briefing aanbieden met de Arbeidsinspectie.

Extra inzet
Naar aanleiding van berichtgeving van Solar Magazine over extra controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie bij installateurs van zonnepanelen, wilde Stoffer meer weten over de resultaten van die controles. Het Kamerlid wilde onder meer weten hoeveel van de meldingen van bedrijfsongevallen in de afgelopen 5 jaar betrekking hadden op werken op hoogte; en meer in het bijzonder op asbestsanering, bouw en de installatie van zonnepanelen.

De minister meldt dat volgens de arbeidsinspectie 1.000 meldingen hebben geleid tot een onderzoek betrekking hebbend op bedrijfsongevallen met werken op hoogte. Dit betreft 9 procent van het totaal aantal bedrijfsongevallen in de periode 2017-2021.

50.000 bedrijven geïnspecteerd
In die 5 jaar zijn in totaal ongeveer 50.000 bedrijven geïnspecteerd. Daarvan had 13 procent betrekking op de werkvelden asbestsanering en bouw.

De minister benadrukt dat de focus van de Arbeidsinspectie niet ligt op capaciteit of het aantal controles, maar op het te bereiken effect: gezond en veilig werk. ‘Het inzichtelijk maken van effect is uiteraard ingewikkelder dan te rapporteren over het aantal controles’, aldus Van Gennip. ‘Een concreet voorbeeld kan dit inzichtelijk maken. Een energiebedrijf verzorgt voor een bedrijf met veel dakoppervlakte de installatie van zonnepanelen. Daarbij worden ook onderaannemers in de arm genomen. Tijdens een inspectie constateren 2 inspecteurs een onveilige werkwijze bij de werkzaamheden op hoogte. Uit een gesprek met het energiebedrijf dat de inspecteurs samen met een specialist van het Inspectiebrede Kenniscentrum voeren, blijkt dat niet goed is nagedacht over het veilig plaatsen van de zonnepanelen. De gekozen werkwijze blijkt niet acceptabel voor de Arbeidsinspectie; de arbeidshygiënische strategie wordt niet goed gevolgd.’

Onvoldoende randbeveiliging
‘Zo is er bijvoorbeeld sprake van onvoldoende randbeveiliging en afscherming in de nabijheid van lichtkoepels en lichtstraten’, vervolgt de minister. ‘Deze situatie wordt aangetroffen op een locatie in Noord-Nederland. In dezelfde periode legt een inspecteur in Zuid-Nederland installatiewerkzaamheden van zonnepanelen, die in opdracht van dezelfde opdrachtgever blijken plaats te vinden, stil vanwege valgevaar. Daarnaast komt in het oosten van het land een melding binnen over een gevaarlijke situatie bij installatiewerkzaamheden. Wanneer de inspecteur ter plaatse langsgaat, worden ook daar de installatiewerkzaamheden stilgelegd. Het bij elkaar brengen van informatie en de stapeling van gevaarlijke situaties leidt tot een gesprek met de opdrachtgever en ondernemers.’

Dit heeft volgens de minister als resultaat opgeleverd dat bij de werkzaamheden extra en overall toezicht komt door de opdrachtgever. ‘Ook het bedrijf op wiens panden zonnepanelen worden aangelegd, gaat toezicht op de werkzaamheden uitvoeren. Naar aanleiding van het stilgelegde werk is een procedure opgesteld waarbij personen die op het dak komen extra worden geïnstrueerd. De panden staan volledig in de dakrandbeveiliging, zowel aan de binnenzijde als ook aan de buitenzijde (zoals het hoort). Voor het werken in de nabijheid van de daklichtkoepels, wordt gebruikgemaakt van een harnasgordel met gebiedsbeperking, aangezien het systeem van de legrichting van de zonnepanelen daar niet meer veranderd kan worden. Nadat de inspecteurs ter plaatse zijn geweest, worden de stilleggingen opgeheven. Naast een verbetering van de werkomstandigheden op 3 locaties waar de Arbeidsinspectie aanwezig was, levert de aangepaste werkwijze van de opdrachtgever ook verbetering op voor in ieder geval tientallen daken van het bedrijf waarvan op de panden zonnepanelen worden aangelegd.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten