Solar Magazine - Motie CDA en VVD voor extra onderzoek ACM naar wijzigingen energieprijzen en terugleververgoedingen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Motie CDA en VVD voor extra onderzoek ACM naar wijzigingen energieprijzen en terugleververgoedingen
© Elian Kars | Dreamstime.com

Motie CDA en VVD voor extra onderzoek ACM naar wijzigingen energieprijzen en terugleververgoedingen

Henri Bontenbal (CDA) en Silvio Erkens (VVD) hebben in de Tweede Kamer een motie ingediend om de ACM extra onderzoek te laten doen naar misstanden van energieleveranciers waarmee consumenten geconfronteerd worden.

De 2 Kamerleden wijzen onder meer naar de wijziging van terugleververgoedingen voor eigenaren van zonnepanelen, maar ook prijsverhogingen die de energieleveranciers plots doorvoerde.

Ingrijpen
De tekst van de ingediende motie van de Kamerleden luidt als volgt: ‘constaterende dat consumenten op de energiemarkt momenteel zijn overgeleverd aan de grillen van de energiemarkt en dat hier veel misstanden plaatsvinden, zoals ook vaak plotselinge tariefwijzigingen of het aanpassen van terugleververgoedingen; constaterende dat de ACM als toezichthouder in dit soort situaties stevig en proactief moet kunnen ingrijpen om consumenten te beschermen; constaterende dat recent extern onderzoek is uitgevoerd naar het toezicht op energieleveranciers door de ACM, maar dat dit voornamelijk zag op de financiële stabiliteit van leveranciers; verzoekt de regering om met de ACM versneld aan de slag te gaan met de conclusies van dit onderzoek, maar ook een aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar hoe het toezicht op de energiemarkt in de toekomst moet worden ingericht, en hierbij specifiek met aanbevelingen te komen omtrent het wettelijk mandaat van de ACM, haar taken en bevoegdheden en het benodigde budget; verzoekt de regering om dit onderzoek en concrete aanbevelingen voor juni 2023 met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag’.

Begrip minister
Minister Jetten toonde begrip voor de motie. ‘Ik begrijp en onderschrijf echt het belang van een stevige en goed uitgeruste toezichthouder. Ik zal daar ook met de ACM het gesprek over blijven voeren. Doelmatigheid en doeltreffendheid van de ACM zijn in 2020 ook al in brede zin geëvalueerd, maar de situatie is inmiddels wel weer flink veranderd. Dus met dat in het achterhoofd geef ik de motie ter oordeel Kamer.’

De Tweede Kamer zal vandaag over de ingediende motie stemmen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Hoofd Uitvoer

32-40 uur - Amsterdam
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales Support Teamplayer

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!