Solar Magazine - Europese Commissie onthult nieuwe klimaatwetten: 40 procent hernieuwbare energie in 2030
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Europese Commissie onthult nieuwe klimaatwetten: 40 procent hernieuwbare energie in 2030
© Georges Boulougouris

Europese Commissie onthult nieuwe klimaatwetten: 40 procent hernieuwbare energie in 2030

De Europese Commissie heeft als onderdeel van de Green Deal een nieuwe reeks klimaatwetten onthuld die moeten zorgen dat de EU in 2030 55 procent minder CO2 uitstoot en 40 procent van haar energie duurzaam opwekt.

Het zogenaamde ‘Fit for 55’-pakket kadert in de Europese Green Deal en bestaat uit een reeks onderling verbonden voorstellen, die allemaal hetzelfde doel nastreven: zorgen voor een eerlijke, concurrerende en groene transitie tegen het jaar 2030 en de periode daarna.

13 wetten
Het pakket maatregelen moet het Europese beleid voor klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo vormgegeven dat de  CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 55 procent wordt verlaagd ten opzichte van 1990.

Waar mogelijk wordt bestaande wetgeving ambitieuzer gemaakt en waar nodig worden nieuwe voorstellen op tafel gelegd. In totaal versterkt het pakket 8 bestaande wetten en presenteert het 5 nieuwe wetten op een groot aantal beleidsterreinen en economische sectoren: van klimaat tot energie, brandstoffen, vervoer, gebouwen, landgebruik en bosbouw. 

Grenzen bereikt
‘De fossielebrandstofeconomie heeft haar grenzen bereikt’, stelt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: 'We willen een gezonde planeet achterlaten voor de volgende generatie en zorgen voor goede banen en een groei die de natuur niet schaadt. De Europese Green Deal is onze groeistrategie waarmee we op weg zijn naar een koolstofvrije economie. Europa was het eerste continent dat heeft verklaard tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en we zijn nu de allereersten die een concreet stappenplan op tafel hebben gelegd. Europa voegt met het klimaatbeleid door middel van innovatie, investeringen en sociale compensatie de daad bij het woord.'

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, vult aan: ‘De komende 10 jaar zijn allesbepalend in de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises. De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld en we presenteren vandaag hoe we deze doelstellingen kunnen verwezenlijken. Het vergt aanzienlijke inspanningen in elke sector en elke lidstaat om een groene en gezonde toekomst voor iedereen waar te maken. Samen zullen onze voorstellen de nodige veranderingen op gang brengen, alle burgers in staat stellen zo snel mogelijk de voordelen van klimaatactie te ervaren en steun verlenen aan de kwetsbaarste huishoudens. De transitie van Europa zal eerlijk, groen en concurrerend zijn.’

Het Fit for 55-pakket in één oogopslag
De gekozen beleidsmix is volgens Eurocommissaris Frans Timmermans een zorgvuldige balans tussen beprijzingen, doelen, regels en ondersteunende maatregelen.

In onderstaande tabel is in één oogopslag te zien wat het Fit for 55-pakket behelst.

Beprijzing

Doelen

Regels

Sterker emissiehandelssysteem (ETS) met hoger jaarlijks reductiepercentage, gratis emissierechten luchtvaart worden afgeschaft

Bijgewerkte verordening voor het delen van inspanningen (Effort Sharing Regulation)

Strengere regels voor CO2-uitstoot auto’s en bestelwagens

Uitbreiding van emissiehandel voor zeetransport, wegtransport en gebouwen

Bijgewerkte Land Use Land Use Change and Forestry Reguation (LULUCF)

Nieuwe infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Bijgewerkte richtlijn voor energiebelasting (Energy Taxation Directive)

Bijgewerkte richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive)

ReFuelEU: meer duurzame brandstoffen voor de luchtvaart

Nieuw aanpassingsmechanisme voor koolstofgrens (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Bijgewerkte richtlijn voor energie-efficiëntie (Energy Efficiency Directive)

FuelEU: schonere maritieme brandstoffen

Ondersteuningsmaatregelen

Inkomsten en regelgeving gebruiken om innovatie te bevorderen, solidariteit op te bouwen en de gevolgen voor de kwetsbaren te verzachten, met name via het nieuwe Sociale Klimaatfonds (SCF) en verbeterde moderniserings- en innovatiefondsen.

Implementatie gaat jaren duren
De implementatie van de verschillende plannen zal nog enkele jaren op zich laten wachten. De eerste horde voor Timmermans en consorten zijn de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Raad die na de zomer van start gaan.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen en het op stoom komen van de uitrol van de realtime...
Vacatures
Zoncorporatie zoekt:

Klanadviseur Zonnepanelen

Parttime (24 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Zoncorporatie zoekt:

Projectleider Zonnepanelen (Gestapelde Bouw)

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!