Solar Magazine - Btw op zonnepanelen per 1 januari naar 0 procent, wel btw op thuisbatterij en warmtepompen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Btw op zonnepanelen per 1 januari naar 0 procent, wel btw op thuisbatterij en warmtepompen
© Robert Van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com

Btw op zonnepanelen per 1 januari naar 0 procent, wel btw op thuisbatterij en warmtepompen

Nederland gaat de btw op zonnepanelen per 1 januari 2023 verlagen naar 0 procent. Voor thuisbatterijen en warmtepompen wordt het nultarief niet toegepast. Dat blijkt uit de internetconsultatie van het wetsvoorstel.

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst is per direct gestart met de internetconsultatie van het voorstel voor de toepassing van een btw-nultarief op de levering én installatie van zonnepanelen ‘op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen’. Of het voorstel voor wijziging van de ‘Wet op de omzetbelasting 1968’ wordt ingevoerd – wat in de lijn der verwachting ligt – is nog wel afhankelijk en onder voorbehoud van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets van de Belastingdienst. De einddatum van de consultatie is 20 mei 2022.

Europese Raad
De Europese Raad bereikte afgelopen december overeenstemming om EU-lidstaten de ruimte te bieden de btw op zonnepanelen te verlagen tot 0 procent. Omdat ook de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) van de Europese Unie de gewijzigde richtlijn voor btw-tarieven half april heeft vastgesteld, kunnen de EU-landen starten met de implementatie van het nultarief.

Individuele landen, dus ook Nederland en België, beslissen zelf of ze dit doen.

Internetconsultatie
Staatssecretaris Van Rij meldde afgelopen maand al dat Nederland van plan is de btw op zonnepanelen te verlagen naar 0 procent. Van Rij is nu dus gestart met de consultatie waarin te lezen is dat de vermindering van administratieve en uitvoeringslasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst de voornaamste doelstelling van de introductie van een btw-nultarief voor zonnepanelen is.

Na minimaal 1 jaar na invoering van het nultarief wordt gemonitord of de maatregel uitwerkt zoals verwacht en welke eventuele neveneffecten er zijn opgetreden.

Levering aan energiebedrijf
In een toelichting op het voorstel van de wettekst schrijft het ministerie van Financiën dat door de toepassing van een nultarief er geen btw meer drukt op de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen, waardoor er geen teruggaafbelang is bij de particuliere zonnepaneelhouders. ‘Voor de stroomleveringen aan het energiebedrijf kan in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) zonder aanmeldverplichting door de recent geïntroduceerde registratiedrempel voor ondernemers met een maximale jaaromzet van 1.800,60 euro.’

Voor de meeste particuliere zonnepaneelhouders zal het introduceren van een btw-nultarief op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen in samenhang met de registratiedrempel voor de KOR ertoe leiden dat zij dus geen btw meer hoeven te betalen als zij zonnepanelen kopen. ‘Het betekent dat particulieren btw-vrij in zonnepanelen kunnen investeren zonder zich bij de Belastingdienst (als btw-ondernemer) te hoeven melden’, aldus het ministerie.

Verhuur en woningcorporaties
Het nultarief kan volgens het ministerie ook leiden tot een voordeel voor woningcorporaties. ‘De maatregel kan voor verhuurondernemers, indien zij geen btw-aftrek hebben wanneer zij zonnepanelen laten installeren (zoals, in sommige gevallen, woningcorporaties), een belastingvoordeel opleveren dat de investering in zonnepanelen stimuleert.’

In de toelichting op het wetsvoorstel benadrukt het ministerie echter wel dat de verhuur van zonnepanelen ook in de toekomst gewoon belast wordt tegen het btw-tarief van 21 procent. ‘Dit wetsvoorstel beoogt geen wijziging van dit uitgangspunt.’

Werkzaamheden meterkast
In de toelichting op het wetsvoorstel schrijft het ministerie dat onder installatie niet alleen de bevestiging van zonnepanelen wordt verstaan. Ook de dienstverlening die direct noodzakelijk is voor het aanbrengen en functioneren van de zonnepanelen, zoals het aanleggen van kabels en het aanpassen van de meterkast voor zonnepanelen, valt onder ‘installatie’.

Daarmee is ook voor die werkzaamheden het btw-nultarief van toepassing.

Zonnepanelen schuur, garage en tuin
De tekst ‘in de onmiddellijke nabijheid van woningen’ betekent volgens het ministerie dat het btw-nultarief ook van toepassing is als zonnepanelen worden geplaatst op een schuur, een garage, in de tuin of een uitbouw die bij de woning hoort. ‘De regeling is daarmee bedoeld voor zonnepanelen die worden aangeschaft ten behoeve van de energievoorziening van die woning’, aldus het ministerie.

Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen
Voor (combi)producten – zoals dakbedekking (dakpannen), pvt-warmtepompen, zonneramen of zonwering met daarin zonnecellen verwerkt – blijft het reguliere btw-tarief van 21 procent kracht.

Het ministerie hierover: ‘Op zichzelf beschouwd hebben ze een andere aard en een dubbelfunctie: de functie van dak- of raam(bedekking), warmtepomp en daarnaast de functie van stroomopwekking. Hiermee zijn het geen zonnepanelen zoals bedoeld in de maatregel. Een uitgangspunt in de btw is dat niet 2 tarieven op 1 goed of dienst kunnen worden toegepast. Een eventueel nultarief voor bijvoorbeeld dakbedekking met zonnecellen kan niet beperkt worden tot louter de functie van energieopwekking. De BTW-richtlijn 2006 staat niet toe om dakbedekking (al dan niet met daarin aangebracht een energieopwekkend deel) onder het btw-nultarief te brengen.’

Zonnepanelen in een inlegbak
Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat zonnepanelen die in een inlegbak in het dak van een woning worden gelegd wel onder het btw-nultarief vallen.

‘In deze situatie functioneren de zonnepanelen niet als dakbedekking, maar de inlegbak functioneert als dakbedekking (de inlegbak valt niet onder het btw-nultarief)’, duidt het ministerie. ‘Onder de definitie “op” vallen ook de zonnepanelen die aan een woning hangen of op de zijkant van een woning worden gemonteerd. Het btw-nultarief is immers van toepassing op zowel de “levering en installatie van zonnepanelen op woningen” als “in de onmiddellijke nabijheid van woningen”.’

Thuisbatterij en warmtepomp
Werkzaamheden die niet direct noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en goed functioneren van de zonnepanelen – zoals het installeren van een warmtepomp of een accupakket (red. thuisbatterij) – vallen niet onder het begrip ‘installeren’.

Voor deze producten is dus wel het reguliere btw-tarief van 21 procent van toepassing.

Onderzoek naar nultarief zonnepanelen op openbare en andere gebouwen

De Europese BTW-richtlijn 2006 kent ook een mogelijkheid het btw-nultarief toe te passen voor zonnepanelen die worden geleverd en geïnstalleerd op openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.

Vooralsnog heeft Nederland van deze optie geen gebruik gemaakt. Het ministerie van Financiën hierover: ‘Het is wenselijk om zo snel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid het btw-nultarief toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen (per 1 januari 2023). Daarom is ervoor gekozen die maatregel nu voor te stellen en daarin niet de openbare gebouwen en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang mee te nemen. Verder onderzoek zal plaatsvinden of en zo ja in hoeverre het mogelijk en wenselijk is het btw-nultarief ook toe te passen wanneer zonnepanelen worden geleverd en geïnstalleerd op openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.’

Deel dit bericht

Dit is een artikel van

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Sunconnect B.V. zoekt:

Duurzaamheidsadviseur

Fulltime (40 uur) - Oudkarspel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!