logo
wvhj2023
© Patricia Hofmeester | Dreamstime.com
© Patricia Hofmeester | Dreamstime.com
17 februari 2022

Kabinet onderzoekt wenselijkheid van nultarief btw op zonnepanelen

Het kabinet onderzoekt of het wenselijk is om in Nederland een nultarief voor btw op zonnepanelen in te voeren. Dat meldt staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij.

In Nederland is sinds 1 januari 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling van kracht.

Aandacht vereisen
In de afgelopen periode heeft het kabinet het functioneren van de regeling laten onderzoeken. ‘Bij de analyse is aan de hand van het aantal meldingen en de aangiften onderzocht hoeveel ondernemers in het verleden hebben gebruikgemaakt van de oude kleineondernemersregeling’, duidt staatssecretaris Van Rij. ‘Vervolgens is onderzocht hoeveel van deze ondernemers de nieuwe kleineondernemersregeling (mogen) toepassen. Ook is in kaart gebracht hoeveel nieuwe kleine ondernemers gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.’

Uit de analyse blijkt dat het aantal gebruikers van de nieuwe kleineondernemersregeling niet significant afwijkt van de inschatting die het kabinet heeft gemaakt ten tijde van de invoering van het wetsvoorstel. Wel is volgens hem zichtbaar dat het aantal overstappers van de oude kleineondernemersregeling naar de nieuwe kleineondernemersregeling kleiner is dan verwacht, terwijl het aantal nieuwe gebruikers van de nieuwe kleineondernemersregeling groter is dan verwacht. Ook blijkt volgens Van Rij dat het overgrote deel van de ondernemers geen problemen ervaren heeft met de nieuwe kleineondernemersregeling. ‘De klachten die wel zijn ontvangen, gaan voornamelijk over de wettelijke termijn van 4 weken voor de aan- en afmelding, de minimale toepassings- en uitsluitingstermijn en de toepassing van de regeling door zonnepaneelhouders.’

Onderzoek kabinet
‘Met name de zonnepaneelhouders blijven aandacht vereisen’, stelt de staatssecretaris. ‘De Belastingdienst heeft om die reden al verschillende acties ondernomen om de hiervoor genoemde processen te verbeteren. Bovendien doet het kabinet momenteel onderzoek naar de wenselijkheid van een btw-nultarief op zonnepanelen om de administratieve lasten voor zowel particuliere zonnepaneelhouders als de Belastingdienst te verminderen. Hierbij zullen onder meer de budgettaire gevolgen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid een rol spelen.’

De resultaten van het onderzoek naar de invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling zal het kabinet meenemen in het vervolg over de besluitvorming van het wetsvoorstel implementatie richtlijn kleineondernemersregeling.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten